„V Evropě zavražděno už patnáct ministrů. Zbylí podávají demise.“

„Všechny spojuje jediná věc. Lhali občanům svých států, okradli je, zbohatli na veřejných zakázkách a stávající soudní systém na ně byl krátký. U každé z obětí byl nalezen policejní spis, který končil oznámením o odložení případu. Po pachatelích policie doposud bezvýsledně pátrá.“

„Ministři jednotlivých vlád v Evropě propadli panice. Přestože policie zpřísnila jejich osobní ochranu, nebylo to nic platné. Mimo záznam někteří vyšetřující připouštějí, že pachatelé mají velmi pravděpodobně své lidi i mezi represivními orgány,“ pokračují zprávy v novinách. „Investigativní novináři mezitím zjistili, že v případě zavražděných politiků se nejedná o žádné malé ryby, co se porovnání hodnoty jejich majetku před zvolením a po něm týče. Někteří z nich se před svým zázračným zbohatnutím podíleli na přijímání legislativy v oblastech jako je podpora obnovitelné energie, vládní elektronické registry, nebo výstavba státní infrastruktury, další byli předkladateli a prosadili opatření, na základě kterých došlo v minulosti k bezprecedentnímu zdanění úspor občanů v bankách, zatímco si sami převedli svoje peníze už dřív do bezpečnějších lokalit.“

„Na většinu z uvedeného řadu let upozorňovaly různé organizace, jednotlivci, ale i některé státní orgány. Bez výsledku. Státní orgány byly politiky zrušeny nebo reorganizovány a jednotlivci propouštěni. Komentátoři upozorňují, že hlavním problémem nemožnosti stíhat jednotlivé politiky je fakt, že jejich zbohatnutí se kvůli zákonům, které v průběhu doby sami přijímali, stalo legálním. Vypadá to, jakoby si určitá skupina lidí osvojila oprávnění nad rámec oněch zákonů prosazovat elementární spravedlnost. Dlužno dodat, že z posledních průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že většina respondentů má pro činy této skupiny pochopení. Jako důvod uvádějí naprostou frustraci z dosavadního vývoje, který uvedl státy v Evropě do hospodářské, finanční, společenské a morální krize hodnot, jaká tu ještě nikdy před tím nebyla.“

Tak nějak si představuju zprávy v hlavních zpravodajských relacích za nějakou dobu…

Zdroj: frantisekmatejka.cz