Také věříte největší lži o cikánech za posledních 20 let?

Kdykoliv se v naší zemi vyplave na povrch téma problematického soužití menšin, hned se objeví nějaká podivná postava z jakési „menšinově či etno orientované neziskovky“. Ta začne obviňovat tradičně mírumilovné a tolerantní Čechy z „rasismu, xenofobie“, to když menšiny dělají nějaké problémy, páchají nadměrně kriminalitu apod. Jindy zase bude naříkat na „deprivovaným“ údělem těchto menšin, za který prý může ta česká většina. To když se nějaký odvážnější politik, nebo politický komentátor dotkne tématu neefektivního sociálního systému, který menšiny bezostyšně zneužívají. Největší povyk se obvykle strhne, když se někdo začne vyptávat na efektivitu peněz, které tyto neziskovky získávají z veřejných prostředků. To se pak neštítí žádné špatnosti a podlosti, aby si své penězovody ohlídaly. Je proto na čase se ptát, zda podobné organizace naše země potřebuje a zda je má finančně, či jinak materiálně podporovat.

Odpovědí je jasné NE. Tyto „neziskovky“ dělají zcela kontraproduktivní práci, většinou orientovanou proti zájmům a bezpečnosti naší země a ohrožují tak práva, majetek a bezpečnost běžných Čechů.

Neziskovky obhajují a propagují špatnou věc

Celé to obvykle začíná již s tou trapnou multikulturní teoriií, kterou propagují. Ony nesmysly, že všechny kultury jsou stejně dobré a navzájem se obohacují, snad již argumentačně dokáže odmítnout i středoškolák. Multikulturní lhaní je dnes předmětem posměšků široké veřejnosti. Opravdu nevím, jak někoho obohacuje třeba „cikánská kultura“ na sídlišti Chánov, nebo jak nás obohacují asijské drogové gangy….!? Vinu za špatný stav v těchto případech nenese žádný stát, či společnost, ale ony konkrétní menšiny. Za vybydlené a zdevastované domy mohou konkrétní cikánské rodiny. Stejně tak za masivní prodej drog, či prodej padělků konkrétní Vietnamci. Atd. atd… Nikdo jiný!!!

Neziskovky působí otevřeně proti zájmům své země

Stejně škodlivá je náplň práce většiny etno/menšino neziskovek. Vždyť oni většinou navádějí své „klienty“ k zneužívání sociálního systému, k uchování svého špatného životního a hodnotového životního stylu, k porušovaní a obcházení zákonu, či dokonce ke kriminální činnosti. (např. nelegální pobyt, krytí ilegálních přistěhovalců atd).

Jejich „zaměstnancům“ by prospěla normální poctivá práce v soukromém sektoru

Většina zaměstnancům/neziskovkářů se vyznačuje zcela pokřiveným a věčně adolescentním pohledem na svět. Jak by také ne. Běžný neziskovkář v životě většinou nebyl vystaven normálnímu pracovnímu prostředí, které člověka naučí užitečné věci pro život. Například jak těžké je vydělat peníze a vytvořit bohatství….

V konečném důsledku škodí nejvíc právě oněm menšinám a jen podporuje jejich pocit oběti (a udržuje jejich závislost a parazitování na sociálním systému), nebo je utvrzuje, že jejich špatný (často kriminální) životní styl je vlastně ok. Jenže tak to nejde donekonečna.

Co s tím?

Vláda a obce by měly okamžitě zarazit příspěvky všem těmto organizacím a spolkům. Včera bylo pozdě a jsou to pěkné miliardy! Vždyť jejich činnost je zcela kontraproduktivní. Veškerá charitativní práce mezi menšinami práce by měla být přenechána soukromým subjektům. (například křesťanské charity odvádějí dobrou práci) Dále je nutno přísně prověřit dosavadní hospodaření těchto z veřejných zdrojů financovaných etno neziskovek a případné zpronevěry potrestat a chtít zpronevěřené prostředky zpět. Jistě, strhnul by se kolem toho asi trochu povyk. Vždyť některé etno NGO jsou je „dirty business“ jejich zakladatelů a prověrka jejich činnosti by asi vyvolala nemalé pozdvižení. Stejně tak možná budou dělat ČR ostudu některé pochybné mezinárodní organizace… (jak to v současné době vidíme v případě Maďarska) Ale jsem si jit, že běžný většinový volič to u voleb velmi positivně ocení.

Proč se tak neděje?

Odpovědí je, že současný politický establishment žádný takový program a odvahu nemá. ČSSD má ideové zábrany. TOP 09 je jako pravdoláskařská strana zase na tyto struktury silně napojená. ODS být pravicovou stranou přestala a nemá dnes programově od pravdo-lásky moc daleko… Nezbývá nám než zcela jinak volit. Udělejme takovou občanskou vzpouru daňových poplatníků, kteří již mají podobných parazitů prostě dost… prostě ukažme establishmentu, že chceme mít naší zemi řízenou lépe a třeba i bez různých etno parazitů. Velmi neblahou roli také sehrávají některá média, která jsou plně ve službách multikulturní agendy. Na to existuje jednoduché řešení. Ty veřejnoprávní zprivatizovat a ty soukromá prostě nesledovat, nekupovat… ony časem zaniknou sami…a veřte, že některá k tomu nemají daleko.

Na závěr si nemohu odpustit trošku moralizování. Charita se dělá zdarma a ve volném čase. Jinak to je zaměstnání, nikoliv charita. Kdo chce pomáhat druhým a být za to placen, ten by měl jít pracovat do zdravotnictví, nebo třeba k záchranářům….

P.S. Článek se přirozeně netýká soukromých nadací, sdružení atd, které jsou financovány ze soukromých zdrojů. Ty si nás mohou dělat, co chtějí, pokud jejich činnost není kriminální, nebo neohrožuje bezpečnost a zájmy naší země…

Psáno pro ePortál; Titulek redakčně upraven; Zdroj: ePortal.cz