Schapiro s Alrawim v brněnské mešitě podpořili islám v ČR

Americký velvyslanec Andrew Schapiro uvedl jako důvod své dnešní návštěvy v brněnské mešitě vyjádření podpory a solidarity USA s českou muslimskou obcí.

Alrawi a Schapiro - Odporné kreatury Satana

Alrawi a Schapiro – Odporné kreatury Satana

Zpráva, která velmi rychle zmizela směrem dolů mezi další,  z očí čtenářů idnes, upozornila ve zkratce na dnešní schůzku amerického velvyslance A. Schapira s předsedou Ústředí muslimských obcí M. H. Alrawim v prostředí brněnské mešity.

Z fotografií rozzářených úsměvů a vřelých stisků ruky je vidět, že se americký velvyslanec na půdě českých muslimů cítil jako doma.

Návštěvu zhodnotil velmi pozitivně: „Dostalo se mi vřelého přivítání v brněnské mešitě, která je již více než deset let důležitou součástí muslimské komunity. Zvlášť v dnešní době je nutné dělat vše pro to, abychom čelili předsudkům a naopak podpořili ty, kteří jednají ve jménu míru a dobré vůle.“

Hostitel Alrawi Schapirovu návštěvu zhodnotil velmi pozitivně, solidarita vyjádřená americkou stranou české muslimy povzbudí, diskuse o uprchlické krizi, zcela jistě musela dovést k převratným závěrům a shoda v tom, že je v dnešní době potřebná tolerance a porozumění mezi náboženskými obcemi, tak to je v případě pana Alrawiho zásadní názorový obrat.

V roce 2010 totiž v brněnské mešitě vedl plamenné kázání, jehož úryvek je dobré si i v souvislosti s dnešní americkou, tolerancí prozářenou návštěvou, připomenout:

„A Alláh vznešený říká, bojujte proti nevěřícím jako jeden muž. Tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž. A bojujte proti nim…“(2010)

Tohle Alrawi hlásal k výchově muslimských dětí: „Potom  dosáhne věku 7-10 let, to je nesmírně důležitý období, který je nesmírně nebezpečný. V této době si člověk začne vytvářet city a vnímání emocí. Začne se vytvářet láska a nenávist a touha vlastnit a chtít něco. Tvá povinnost je v tomto období vlastně naučit ho milovat islám, aby se stal muslimem a nauč ho nenávist kufr (nevěřící, který odmítá Alláha), nauč ho nenávist ke všemu co je nemorálního a nesprávného. A hlavně tedy nauč ho nenávist ke kufru, tedy neuznání Alláha … nesrozumitelné … a jeho jedinost. A nauč ho na druhé straně milovat Alláha a proroka Mohameda a milovat imám, což je nejcennější, co ho můžeš naučit.“(2010)

Sice to silně zavání návodem, jak na nevěřící, neboť Alláh je vznešený a mocný a boj s nevěřícími je třeba, ovšem a i přesto, že v roce 2013 poukazoval brněnský státní zástupce Jan Petrásek, na to že:


„Pokud by na nahrávce k nenávisti vůči skupině podněcoval Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti, nikdo by o jeho vině nepochyboval. S Islámem je problém, že se k němu lidé staví opatrně. Ve výsledku je ale jedno, jestli nenávistné texty někdo hlásá z Mein Kampfu, Koránu nebo jiného náboženského textu. Muslimové musí být před zákonem na stejné úrovni jako křesťané nebo třeba zahrádkáři,“

k potrestání předsedy muslimské obce Alrawiho pro šíření nenávisti, kvůli promlčení nikdy nedošlo.

Těžko odhadnout, kolik dalších podobně kontroverzních kázání za zdmi brněnské mešity tehdy zaznělo a v budoucnu ještě zazní. Pravý důvod Schapirovy návštěvy a přátelský dialog s velkým „učitelem“ našich muslimů Alrawim, dnes rozhodně nemohl být o vyjádření podpory a solidarity s někým, kdo má být v naší zemi Čechy údajně utiskován a má společensky strádat, tj. s muslimy v ČR.

Pan Schapiro si měl před návštěvou brněnské mešity poslechnout zvukový záznam pana Alrawiho. Možná by pak důvod své návštěvy v mešitě prezentoval médiím jinak, a s méně širokým americkým úsměvem.


Zdroj.