Korupcionismus

Myslíme si, že máme svobodu. Myslíme si, že máme demokracii. Myslíme si, že zde máme zdravý kapitalismus a rovné podnikatelské prostředí… Ale kdeže, přátelé!

Anonymous

Anonymous

Jestli svoboda rovná se možnost cestovat kamkoliv po světě, pak budiž, jestli svoboda rovná se jít si koupit a vybrat si do obchodu cokoliv, pak budiž, jestli svoboda rovná se říct bez následků svůj názor, pak narazíte! Demokracie? Prázdný pojem, neboť toto slovo znamená doslova „vláda lidu“. Opravte mě, prosím, ale dosud jsem nezaznamenal případ, stát, kde by vládl lid. Demokracie je stejný utopistický pojem, jako komunismus, resp. socialsmus. Byly pokusy, ale nedopadly moc dobře! Kapitalismus se rovná peníze a snaha dosahovat zisk! Ano, pokud si vezmeme že základem kapitalismu je zisk, pak na druhé straně se nutně objeví vykořisťování. Kapitalismus si nelze představit bez vykořisťování, nelze skloubit myšlenku zisku s dobročinností nebo sociálním programem. Leda snad skloubit kapitalismus s komunismem, jak se snažil Marx s Engelsem a dali tak vzniknout myšlence socialismu. Ano, socialismus si bere mnohé z kapitalismu, ale roubuje to na dělnickou třídu, systémem „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá!“


Takže to, co nyní je v našem státě, je jen převlečený socialismus. Příčinu všeho hledejme v tzv. Lize vyvolených, v Chartě 77 a hlavně v osobě nebožtíka Vaška Havla. Díky dohodám v Moskvě, potažmo součinným dohodám s českými bolševiky a estebáky došlo k zvelebení tzv. Sametové revoluce a k heslům „Nejsme jako oni“, ale hlavně došlo k ohromnému podvodu na lid této země. Spousta lidí si dodnes, 26 let po „převratu“ myslí, že zvítězila „láska a pravda nad lží a nenávistí“. Nikoliv, jen se uvolnily otěže a uvolnily se stavidla rybníků, ale princip socialismu (nikoliv s lidskou tváří!) zde zůstal a ještě více posilnil. Podniky, které byly vyhlášené i na tzv. Západě, byly totálně rozkradeny, vytunelovány a následně zlikvidovány do ruin. Princip kolektivního vědomí byl přetransformován na princip kolektivního svědomí nebo spíše „kolektivní viny“, tedy, že všichni neseme vinu na tom, v jakém stavu je naše republika. A tedy, že si nemáme co vyčítat, protože jsme jako voliči hloupí a volíme furt ty stejné lumpy. Že nám stačí dostat zdarma koblihu, párek nebo bolševický guláš a ochotně vhodíme hlas do urny. Bojím se, že tak to fakt funguje. Volby nikdy nic nezměnily, jen se vyměnila jedna vláda za druhou a celých 26 let si dělaly zákony podle kamarádíčků (lobbistů) a dělaly novely zákonů a novely novel zákonů. Máme nejsložitější právní systém na světě a zákonné vyhlášky, novely, změny zákonů stále přibývají. Máme nejsložitější daňový systém v Evropě! Platíme vysoké daně z příjmu (i zaměstnanci!), platíme daně takřka ze všeho. Daně platí ale ti hloupí a státu je to málo, takže na ty hloupé uvalí další a další daně a restrikce. Podnikatel, jenž je spřízněný se státní mocí, dostane třeba odpuštění daně! Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel „opomene“ odvést zálohu na daň je tahán soudy a platí penále a úroky, jako by byl ten největší zločinec. A zloději, hochtštapleři, kteří si doslova nakradli „miliardy“ jsou oslavováni jako celebrity…

To, že s naší svobodou to vypadá blbě, můžeme vidět na systému, přímo řízeném systému destrukce občanských svobod, který se projevuje přijímáním nových a nových zákonů (pod rouškou boje proti zločinu a terorismu!), které oklešťují svobody lidí, zaručených v Ústavě a Listině práv a svobod (součást Ústavy ČR). Více registrů, více kamer, více zákonů zakazujících, více zákonů omezujících internet. Už si, proboha, uvědomte, jak nám tu svobodu berou! Líbí se Vám to? Pokud ano, tak holt budete volit ty stejné lidi… Pokud ne, tak NEVOLTE!!! A staňte se součástí nové revoluce, kterou tento stát potřebuje jako sůl! Myslím, že experiment „socialismu s kapitalistickou tváří“ zde nepotřebujeme! To, co zde máme bych nazval spíše pojmem „Korupcionismus“!


Zdroj: marps.cz