Sen Kurdů o svobodném Kurdistánu

Mají řadu politických stran, ale to, co všechny spojuje, je skrytý svatý sen o svobodném Kurdistánu. Kurdské menšiny žijí v Turecku, Sýrii, Iráků, Íránu, v Jordánsku, na Kavkaze, ve Střední Asii, Rusku a dalších zemích.

Yekta Uzunoglu

Yekta Uzunoglu

U Kurdů převažuje národní cítění. Lidé se ptají, jaký vztah Kurdů ke křesťanům! Takovou otázku pokládají ti, kteří Kurdy neznají! Odpovědí je ta skutečnost, že v současné době se jen v Iráckém Kurdistánu nachází cca 160.000 křesťanů, kteří sem přijížděli ze všech částí Iráku, jsou zde chráněni, pečuje o ně kurdská místní vláda! Žádná křesťanská země na světě nepřijala tolik křesťanských uprchlíků jako Kurdové! V kurdské vládě v Iráku vždy byl aspoň jeden ministr od křesťanů!

My jsme Kurdové, ať žijeme na Kavkaze, ve střední Asii, v Rusku či v Turecku, Iránu, Iráku, Sýrii či jinde.

Kulturní rozdíly nejsou podle té země, kde Kurdové žijí, ale podle dialektu. Kurdština má 3 dialekty a ty dialekty nejsou rozdělené státními hranicemi. Největším dialektem je Kurmanci (Kurmanži), všichni Kurdové v Sýrii, cca 85 % Kurdů v Turecku, cca 50% Kurdů v Iráku, 30 % Kurdů v Iránu, Kurdové na Kavkaze a v Rusku, mluví tímto dialektem. 15 % Kurdů v Turecku mluví s dialektem Dimili (zazaki) a zbytek Kurdů v Iráku a v Iránu mluví dialektem Sorani. Ale ani ty jazykové dialekty nehrají nějakou roli v politickém myšlení. Kurdové v Iráku jsou politicky konzervativní či liberálové, kdežto Kurdové v Turecku či v Sýrii, jsou levicově orientovaní a v Iránu je to, jak se říká, půl na půl!


Kurdové jsou národem 40 milionu lidi a je to myslící a bojující národ, by bylo absurdní, aby všichni věřili v nějakou ideologii, jako tomu skoro bylo za Hitlera v Německu. Mají řadu politických stran, ale to, co všechny spojuje, je skrytý svatý sen o svobodném Kurdistánu.

Turkové sen Kurdů o svobodném Kurdistánu většinou nesdílejí. Existuje pár jedinců, či novináři, ale na kolik Turků je to pramalý počet jedinců či menších skupin, přestože se často miliony Turků zasazují za Palestince atd . Ale podobné angažmá z daleka neplatí v případě Kurdů, Arménců či Asyřanů.

My Kurdové vzhlížíme s láskou k našim kurdským krajanům, kteří se zapsali hluboce do našich srdcí. Připomenu Abdulrrahmana Kasemlu (Abdel Rahmna Ghassemlou), legendárního kurdského vůdce, bývalého profesora na vysoké škole ekonomické v Praze, Džalála Talabání, Mustafu Barzaniho…


Profil autora: Kdo je kdo