Marksová nám na to chce doma svítit

Ministerstvo práce se snaží upravit podmínky pro práci z domova. Firmy budou muset např. zajistit kontrolu, jestli mají zaměstnanci doma dostatečně rozsvíceno. To je další skvělá ukázka českého byrokratického umění.

Michaela Marksová Tominová - oduševnělý výraz. zbývá jen už podojit.

Michaela Marksová Tominová – oduševnělý výraz. zbývá jen už podojit.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo, že v rámci připravované novely zákoníku práce zasáhne také do podmínek práce z domova, která je dnes upravena jen jediným paragrafem v zákoníku. To je ale pro dnešní vládu málo, takže se musí vymyslet tvrdší pravidla a regulace. Současný stav vyhovuje jak zaměstnancům, tak i firmám. Ačkoliv je tedy dnešní stav práce z domova bez problémů, ministerští byrokraté zaměstnavatelům a zaměstnancům v duchu naší tradice raději opět vše zregulují. Jejich návrh totiž vyžaduje, aby zaměstnavatel kontroloval, jestli je u doma zaměstnance zajištěna stejná bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako na pracovišti ve firmě. Takže zaměstnavatel musí například zajistit inspekci, jestli má zaměstnanec při práci doma dostatečné osvětlení. Občané ČR, kteří mají možnost pracovat z domova a využívají toho, jsou pro vládu nesvéprávné osoby, které musí někdo regulovat a kontrolovat dokonce i doma. Vše dále v duchu dnešní doby, kdy se někdo neustále snaží řídit naše životy i za dveřmi našeho domova a vlastního soukromí.

Vláda slibovala snižovat byrokracii a naopak, nová jenom přibývá. Samozřejmě, že tato nová pravidla, kontroly a papíry odradí firmy od možnosti poskytnutí zaměstnancům práce z domova a novela zákona tak přinese pravý opak. Když něco funguje, tak se na to raději vymyslí paragrafy a taková úprava, že to nakonec fungovat přestane.

Zdroj: Blog autora