Bolševický palácový puč v režii Zaorálka a ČSSD

Na to, jaký byl o víkendu klid se dnes roztrhl pytel. Ovšem převážně se situací v ÚSTRu. Výsledek je, že se situace stává krajně nepřehlednou. Co je však zjevné je fakt, že tento útvar co měl zkoumat naši minulost musel být někomu těžce trnem v oku.

A hlavně, tento ústav ovládá bezpečnostní archivy a je tudíž zjevné, že celé řadě lidí je nebezpečný. A zvláště v době, kdy to vypadá, že by levice mohla vyhrát volby. A protože levicový senát si docela šikovně sestavil řídící orgán – Radu – bylo nutno rychle zařídit palácový puč. A že rudoši tyto puče umí, je z historie dostatečně známo. V ústavu začíná čistka. Silně to připomíná události před nástupem rudochů v roce 1948. Obsazování postů v krajských vládách bolševiky je jen druhou stranou téže mince. A korunu tomu dal doktor marxismu-leninismu Zaorálek se svým typickým projevem jako z padesátých let označil ÚSTR za ústav ODS, a že je prý nutno tento ústav odpolitizovat.

Vrcholem je jeho výrok, že „ústav je špinavá, hnusná instituce, kterou je potřeba vymést“. Uklidňování některých renomovaných analytiků, že vlastně o nic nejde mi hlava nebere. Myslím, že stojíme v bodu zlomu. Okamžitá výpověď náměstka Stehlíka a rezignace celé vědecké rady je toho důkazem. Copak nikoho nezajímá, že správní i vědecká rada, ale i Senát ještě v prosinci schválily výroční zprávu ústavu bez připomínek? Daniel Herman byl dokonce finančně odměněn za vynikající práci. A už třetího ledna se od nové správní rady dozvídáme, že je vše špatně. Nová ředitelka Foglová ústav nikdy nenavštívila, ale už první den po svém nástupu dává výpovědi. Nikdo mi nevymluví, že to celé bylo dávno předem dohodnuto. Dávno před tím, než přišla do ústavu paní Foglová.

Redakčně kráceno; Titulek redakčně upraven; Zdroj: paulczynski.cz