Bruselská říše páchá na svých občanech měkkou genocidu. Ale výsledek bude jako by nás postříleli

Ke genocidám dochází odedávna. Z novějších dějin se nabízejí příklady holokaustu, genocidy Arménů, Rwanda a Pol-Potova Kambodža (auto-genocida). Genocida může mít dvě základní podoby: přímo vyhladit cílenou populaci nebo ji nepřímo nechat zmizet jinými zločinnými prostředky.

Lea Vojteková

Lea Vojteková

I k nepřímým genocidám došlo v průběhu dějin nesčetněkrát. Součástí projektu tohoto typu je i současná „migrační krize,“ tedy demografické zaplavování evropských národů.

A jaké jsou strategické osy „měkké genocidy“?

  • Podpora imigrace
  • Podpora islamizace
  • Zdanění a zbídačení domorodé dělnické střední třídy
  • Protirodinná politika s cílem snížit porodnost
  • Pozitivní diskriminace
  • Faktická beztrestnost cizích pachatelů
  • Přerušení procesu přenášení kultury ve vzdělávání
  • Potlačení veškerého odporu proti vládnoucí ideologii

Zdroj.