Migraci drzých kreatur je třeba zastavit. Příkladem může být Austrálie nebo Spojené státy. Střelba na hranicích?

A ani Austrálie, o USA vůbec nemluvě. Vůbec nechápu, proč jedna věc přijatelná nejméně pro polovinu Západního světa, je nepřijatelná pro EU. Například, velmi kontroverzní trest smrti není v EU udělován, ani vykonáván…

Jiří Hermánek

Jiří Hermánek

Zatímco v některých státech USA ano. Vyniká v tom Texas. EU proti tomu nemůže nic dělat, stejně jako proti přístupu USA, Kanady a Austrálie k uprchlíkům. A tento přístup je diametrálně odlišný od rádoby „humanistického“ přístupu EU.

USA kdysi měly poměrně hodně problémů s imigranty z Kuby a v určité době jejich loďky a čluny prostě a jednoduše otáčely zpět, bez ohledu na to, jaké nebezpečí na moři i později na souši na tyto pasažéry čekalo.

To bylo, zcela očividně v pořádku, protože to dělaly USA. Kdyby ale totéž dělaly lodě EU a vracely čluny zpět do Turecka, bylo by to špatně. Tento nápor sice teď trochu polevil, ale fašizující útok imigrantů nadále trvá.

Dočetl jsem se včera v nějakém rozhovoru, že vzhledem k míře násilí nelze u nás o nějaké fašizaci ještě hovořit, co ale situace v Idomeni? Za Hitlerovského Německa by takovýto postup členů SA a dalších jednotek NSDAP byl samozřejmě jako fašizující označen.

Vždyť pět hodin, myslím si, žádná šarvátka v předválečném Německu netrvala. A v Idomeni ano. A proč? Protože ti lidé jsou „zoufalí“. A proč jsou „zoufalí“?. No protože jim, prozatím, nebylo umožněno užívat blahobytu německých sociálních dávek, které jsou nepochybně vyšší než jakýkoli příjem, kterého kdy dosáhli.

A dosáhli vůbec někdy na nějaký regulární příjem? O tom velmi silně pochybuji. Jedná se o mladé, dobře živené muže, v mnoha případech z lepších rodin, kteří nemají nic jiného na práci než plnit úlohu „průzkumných chroustů“ do bohaté EU.

A když už tam jednou budou, tak nejenže se nedají deportovat, ale k tomu ještě dosáhnou přesídlení celé své rodiny do Německa. Nebyl by to první a ani poslední případ. EU obecně a Merkel-Německo se chová prapodivně a ohrožuje tím celé společenství.

Kanada vyhlásila, že bude přijímat pouze matky (či celé rodiny) s dětmi a nikoli sólo muže. Proč nemohla EU vyhlásit to samé kritérium již před časem a proč to neudělá alespoň nyní? Bylo by to proti lidským právům? Takže, Kanada porušuje lidská práva?


Kdyby platilo pravidlo „no single men“, tak v Idomeni není co řešit. Ženy a obzvláště matky malých dětí, nemají ani takovou hladinu testosteronu a ani takovou zarputilost, jako mladí muži, kterým „nic jiného nezbývá“.

Ale zbývá. Stáhnout ocas mezi nohy a vycouvat tam, odkud přišli. To by ale pro jejich nabubřelé sebevědomí byla velká rána. Ano, nejde o to, že „trpí“. Ne, oni bojují o své sebevědomí a je nabíledni, co by se za pár let dělo, až by posílili islamistické bojůvky v Evropě.

Zákon a pořádek by měly být dodrženy a tak si myslím, že střelba, prozatím gumovými projektily je zcela na místě. Jinak totiž hrozí tento vývoj:

  • Už zde v Idomeni čekáme příliš dlouho, je to kruté a nesnesitelné (což asi opravdu je). Pusťte nás.
  • Makedonie, možná na nátlak EU, povolí a hranice otevře.
  • Do EU se tak dostane dalších 10.000 migrantů, což je pouhé jedno procento toho, co loni, ale
  • Okamžitě se do Idomeni vydají další desetitisíce uprchlíků a nebude síly, která by je zastavila.

A proto: Nepovolit, nepouštět, bránit se a to, v krajním případě, i ostrými.

Zdroj: Blog autora