Zakazuje Česká republika svobodu slova? Kritika buzerantů – trestné; Kritika cikánů a muslimáků – trestné, Kritika vlády – trestné

ČR zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům.

Deviant v ulicích Prahy

Deviant v ulicích Prahy


Nové bude ustanovení trestního zákona vypadat takto:

§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  2. b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Zdroj: ceska-justice.cz

Na sociálních sítích přitvrzuje

Oba dva paragrafy obsahují omezení práva na svobodný projev, jak informuje důvodová zpráva. „Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých.“ Tato strohá informace však má značný význam pro všechny, kteří vyjadřují své názory na tzv. sociálních sítích.

Takže Vážení kolegové blogeři. Tím jsme doblogovali.

Pod tyto paragrafy se vejde vše – pokud bude třeba

Brzy už budeme jen zaníceně sledovat fotoblogy z přírody a povídání o pejscích a kočičkách, i když, o těch pejscích si časem taky nejsem jistý :).

Jediné co mě na tom těší je to, že se to (snad) bude vztahovat i na oblíbeného blogera Tomáše Peszyńského. (Tedy možná, ono jde vždy o to koho budete kritizovat.)


Zdroj: Blog autora