Vyšší princip mravní

Neuplyne dne, aby se hlavní proud nezabýval hloupostmi, bulvár ještě většími. Naopak to, co je hlavní a čím by se zabývat média měly, jde do pozadí, sem tam se mihne (většinou zcela nechtěně) zprávička o události či událostech, které jsou významné a které mohou takříkajíc otočit kolem dějin…

Anonymous

Anonymous

Kdo ví, ten ví a zbytek to poselství nevidí nebo nechtějí vidět z důvodu čistého materialismu a konzumismu.

Sator Arepo tenet opera rotas

Sator Arepo tenet opera rotas

Nebudu opakovat, co říkají jiní a nebudu opisovat, co již napsáno bylo. V dnešní době, která je prošpikována technologiemi a samozřejmě všepronikajícími elektromagnetickými vlnami, kdy přestala fakticky existovat vzdálenost, v minulosti velice důležitý prvek, jenž otupoval ostří a mírnil mnohé, v době všudypřítomného internetu se dostáváme k informacím takřka okamžitě. Svět se zmenšil do malé kuličky, kdy informace z druhé strany zeměkoule přijde na druhou v řádu maximálně několika vteřin (jeden nádech vykonáte běžně za 5-6 vteřin!). Jedna fyzikální veličina – rychlost, překonala jinou – vzdálenost. Takže když se nadechnete a vydechnete, změnilo se v tu dobu více věcí než si myslíte a dostaly se díky informačním technologiím na druhou stranu světa. Třeba podpis strategické smlouvy. Za pět vteřin je podepsáno a uvedeno v realitu (nepočítejme teď různé ceremonie před a po podpisu).

S přívalem informací souvisí další jev, který je si nutné plně uvědomit a je povinné ho zcela vážně brát v úvahu – selekce, třídění informací. Na ty podstatné a na nepodstatné. Nikoliv z hlediska informovanosti obyvatestva té které země, ale z hlediska kontroly ze strany státu nebo státu posluhujícím organizacím. Takže se praktikuje, že některé informace se pustí do tzv. éteru a jiné ne. Ty, co nejsou puštěny si samozřejmě najdou jinou cestu a stejně se k lidem dostanou. Jen s jistým zpožděním, úpravami a nikdy ne v oficiálních médiích. Kdo se trochu vyzná v IT a v záludnostech světové sítě (www = World Wide Web), v principech fungování tzv. páteřní národní sítě, tak ví, že celosvětová síť je v jednotlivých státech nějak usměrňována, byť je to proti principům založení Arpanetu a posléze internetu, který definoval internet jako zcela svobodné médium pronikající světem bez ohledu na vlády a státy.

Jenže: každý stát má moc tu páteřní síť ovlivňovat. Nebudu zde uvádět výčet zákonů, smluv a mezinárodních smluv, které se internetu týkají. A ani technických prostředků, které má stát k dispozici. V dnešní době si je velice rychle vyhledáte! V současné době dělají vlády států, které se označují nesmyslným pojmem demokratické, vše pro to, aby se obyvatelstvu dostávaly jen vybrané informace a ty ostatní byly cenzurovány nebo přímo blokovány. Brzy přijde doba, kdy bloggeři budou postaveni mimo zákon, stejně jako v totalitních dobách svobodní spisovatelé, novináři, básnící a další umělci. Je to vidět na největším „národním“ internetovém deníku iDnes, kdy jsou „nepohodlní“ bloggeři smazáni, kdy jsou diskuze k článkům cenzurovány způsobem, který nebyl ani za bolševiků. Kdokoliv může namítat, že iDnes je zcela svobodné médium (byť patřící ministrovi financí!), ale věřte mi, že není. Cenzura (se kterou mám vlastní zkušenosti, včetně korespondence s hlavním cenzorem Patrikem Bangou) je tam vedena stylem: Kodex bloggera zakazuje, nařizuje, nesmí se… Ten kodex vymysleli a napsali konkrétní lidé, novináři. Že by právě novináři měli být těmi zcela nestrannými a dávat prostor i názorům, které se vládnoucí moci nelíbí je nabiledni. Zde to jasně nefunguje a nestrannost, nezávislost iDnes (i třeba Novinek, iHned ap.) jsou jen prázdnými pojmy.

Vraťme se ke svobodě! Kdo nám dává a určuje svobodu mysli, slova, jednání, sdružování atd.? Stát? Nikoliv! Se svobodou mysli, názorů, slova ap. se prostě rodíme a neovlivňuje to žádný stát nebo politický systém. Svoboda je nám daná geneticky a hlavně vyšší mocí, než je světská. Je to vesmír, příroda a moc, která ten vesmír a přírodu ovládá. Nebudu to nazývat jakýmkoliv duchovním pojmem, ale vesmír a přiroda nás řídí, nikoliv politici a stát! Rodíme se svobodní v mysli a v duchu. A až další vývoj – výchova, vzdělání a prostředí určuje naši Cestu. Rodina, definována logicky matkou a otcem, je tím základním prvkem ve vývoji dítěte. Bez rodiny (nahrazení státem nebo jinou institucí) to prostě nejde. Dostáváme se k jedné definici v naší Ústavě: Rodina je základ státu! Já bych to, s prominutím definoval jako: Rodina je základ člověka a svobody! Pak zde máme vzdělávací systém. Můžeme být hrdí na to, že náš systém školství je „zatím“ bezplatný, byť povinný. O školství bych mohl napsat tisíce článků, zde se omezím jen na větu, že: „Školství, vzdělání je druhým nejdůležitějším faktorem v rozvoji člověka“. A tím třetím je prostředí. Vnější okolnosti, způsob života, materiální zabezpečení, domov, jídlo, kultura atd. I toto vše určuje tu Cestu. Když jakákoliv součást tohoto soukolí zklame, dojde k zadrhnutí a následné rozběhnutí je již ovlivněno negativními zkušenostmi z doby „zadrhnutí“, které zákonitě přijdou a jsou vzaty jako fakt.


Z toho je jasné, že žádný stát si nemůže nárokovat (ani zákony!) moc nad svobodným myšlením, vyjadřováním a chováním. Pokud tak činí, ocitá se v roli zrádce a biřice, policajta, který ten obušek vytáhne a použije před tím, než by měl najít příčinu a podat pomoc! Nikdo na světě nedal politikům moc nad svobodným myšlením, svobodou slova, svobodou shromažďování, nedotknutelnosti obydlí a osobního majetku a dalších občanských svobod. Tyto svobody patří lidem bez rozdílu a neexistuje jakýkoliv důvod tyto uzurpovat mocí nebo postihovat mocí, pokud si moc umane, že se jí to nehodí do krámu. Svobody lidí náleží jen a pouze lidem a nikdo nemá právo tyto svobody omezovat nebo zakazovat. Uznávám, pokud někdo vyhrožuje jinému kvůli jeho svobodnému myšlení nebo projevu a PAK použije násilí nebo se k němu chystá, aby byl izolován podle zákonů. Vždy ale musí přijít skutek, čin! Nelze kohokoliv odsoudit za to, co si myslí a co říká! Vždy to je volání po změně, kterou mocní nechtějí a které se bojí! Stát, který obviní a odsoudí člověka za jeho svobodné myšlení a za řeči či slova vyřčené a napsané, aniž tomu člověku dokázala násilný skutek a čin, který z toho plynul, pak je takový stát TOTALITOU!

Kdo si vzpomene na povídku Jana Drdy, zfilmovanou Jiřím Krejčíkem „Vyšší princip“? Slova vyřčená středoškolským profesorem latiny za Haydrichiády bychom si měli stále připomínat: „Z hlediska vyššího principu mravního… vražda na tyranu není zločinem!“


Zdroj: marps.cz