Další omezování svobody

Nebuďme naivní a nemysleme si, že máme demokracii. Demokracie je pouze utopisticko-filozofický pojem, který vznikl v antice a filozofové, utopisté si přáli a definovali myšlenky, aby lid vládnul sám a správně.

Slávek Sobotka po jednání s voliči - koláž aTeo

Slávek Sobotka po jednání s voliči – koláž aTeo

Tento stav je z mnoha hledisek nedosažitelný. Vždy zde bude skupina (menšina) lidí, která bude mít nějakým způsobem moc (ať již pronajatou lidem ve volbách nebo násilně vzatou pomocí převratu či revoluce). A tato malá skupinka lidí, mocných si vždy přisoudí právo rozhodovat, zřídit výkonnou moc, zákonodárnou moc a samozřejmě privilegia nad ostatními, nad tou drtivou většinou. Takže je směšné si myslet, že zde máme demokracii a lid vládne.

Demokracie by byla, kdyby obyvatelé země zvolili svoje zástupce, tyto mohli kdykoliv při pochybení odvolat a nahradit jiným zvoleným zástupcem a tito zvolení zástupci (složeni z vážených lidí, osobností a moudrých) by neměli žádné privilegia nad ostatními, tedy by se nemohli stát mocnými či všemocnými. Že je tohle nemožné je jasné každému myslícímu tvoru. Takže jak nazvat systém, který zde máme? V podstatě to není nic, co nám tvrdí, nic, o čem se píše a nic, co je jasně definováno právem. Už jen vymýšlení nových a nových zákonů, norem, postihů, omezení, cenzury a mnoho dalšího ukazuje směr. Malá skupina mocných rozhoduje o všem, co obyvatelstvo musí a je povinno strpět či vykonat a pokud ne, tak je stihne přiměřený postih, trest. Tato skupina mocných rozhoduje nikoliv na základě mandátu a přání obyvatelstva, ale na základě rozhodnutí ještě mocnějších nebo na základě zvýšení dalších a nebo stávajících privilegií.

ČR ZAVÁDÍ TRESTNÝ ČIN HANOBENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU TŘÍDY I PODNĚCOVÁNÍ NENÁVISTI K HOMO, TRANS A ASEXUÁLŮM

Nejbližším termínem pro systém vládnutí v naší zemi je zřejmě autokracie, resp. oligarchie nebo plutokracie. Tedy vláda vyvolených pomocí vyvolání a uspořádání jakoby „demokratických“ voleb. Není tajemstvím, že tento systém se uplatňuje v mnoha západních zemích, USA nevyjímaje. Politické strany jsou jen prostředníky, z jejichž členské základny se poté vybrají ti vhodní a zejména dostatečně povolní, loajální kandidáti, kteří pak jen plní příkazy těch nejmocnějších. Za to jsou odměněni právě těmi privilegii, včetně vysokých platů (které jsou vždy několikanásobně vyšší než platy běžných občanů) a dalších finančních i nefinančních výhod. Tím je zaručena naprostá loajalita vůči silnějším a mocnějším, ať již jde o silnější státy či soustátí v nějakém svazku, unii nebo loajalita vůči jednotlivcům a skupinám sdružujících se v různých nadnárodních, interbankovních, vojensko-průmyslových a mocenských rodinách nebo klanech.


Opakuji, nebuďme naivní a nemysleme si, že zde máme jakoukoliv demokracii. Není zde ani přímá ani zastupitelská demokracie. Nebuďme naivní a nemysleme si, že vládnoucí garnitura dělá vše a jen pro blaho svého obyvatestva. Nedělá a navíc zvyšuje represe vůči obyvatelům, kteří chtějí jen svobodu slova a projevu. Rozšiřuje zákony o další a další nedemokratické přílepky a novely. Omezuje vědomě a systematicky práva a svobody občanů pod různými záminkami. Nebuďme naivní a nemysleme si, že máme jakoukoliv demokratickou možnost tohle změnit. Pokud by tou možností byly např. volby, už by je dávno vládnoucí moc zakázala. Volby (jakékoliv a kdekoliv) jsou jen divadýlko pro obyvatele, vše je již vždy rozhodnuto předem!

Trestný čin podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti a k násilí se mění. Hanobit třídu definovanou životním stylem, vzděláním, příjmem i autoritou bude trestné. Trestné bude rovněž podněcovat nenávist k lidem s různým pohlavním ztotožněním a způsobem, jak někteří vykonávají pohlavní styk. ČR tím plní požadavky Evropské unie.

První změna musí nastat u každého z nás. Musíme si uvědomit, kdo a co jsme, co je naše právo, co chceme a co můžeme. Buď jsme se svým osudem povolné ovce smířeni a bojíme se vystrčit hlavu nebo se nám to nelíbí a nechceme se neustále podvolovat a nechat si oklešťovat svobody. Kdo se bojí, ať mlčí a drží krok s dalším bojácným stádem. Kdo se nebojí, ať mluví nahlas a své názory prezentuje veřejně. Používejte selský rozum a nevěřte bezmezně všemu, co se kde řekne a napíše, naučte se informace třídit a hledat pravdu, ta je někdy skrytá.

Svoboda slova (a další občanské svobody) nesmí být omezená jakoukoliv mocí, byť se bude skrývat za falešnou demokracii, za líbivými hesly o vyšší bezpečnosti občanů nebo za špatnými zákony.