Ministr Dienstbier ví jak na hygienu v romských ghettech

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier si uvědomuje, že v sociálně vyloučených lokalitách se vyskytuje celá řada hygienických problémů, s nimiž se nájemníci musejí potýkat. Proto je třeba zde účinně zasáhnout.

Jiří DienStBier - homosexualista, neomarxista a feminista

Jiří DienStBier – homosexualista, neomarxista a feminista

Podle dnešní zprávy deniku.cz ( 22. 4. 2016) na základě analýzy pro MPSV existuje v ČR 600 ghett ve 297 obcích. Žije v nich kolem 115 tisíc obyvatel. Velkým problémej jsou nevyhovující ubytovny s otřesnými hygienickými podmínkami, proto česká vláda schválila strategii boje proti sociálnímu vyloučení a v průběhu pěti let hodlá přestěhovat šest tisíc rodin z ubytoven do běžných bytů.

Svou důležitou roli zde hraje i Agentura pro sociální začleňování, která nabízí pomoc obcím nad pět tisíc obyvatel se sociálně vyloučenými lokalitami s cílem jejich obyvatele, převážně Romy, integrovat v rámci sociálního bydlení a dohlédnout i na inkluzivní vzdělávání romských dětí.

Potěšitelná je tudíž zpráva ministra Dienstbira, který si uvědomuje hrozící rizika, která z důvodů otřesných hygienických podmínek v romských ghettech a na ubytovnách hrozí. Dienstbier proto přichází s konkrétním návrhem:

„Vzhledem k tomu, že současná právní úprava je nedostatečná, navrhujeme například, aby ministerstvo zdravotnictví jednoznačně určilo podmínky, za kterých může orgán hygienické služby vstoupit do bytu i v nepřítomnosti majitele a provést šetření. Ministerstvo by mělo též zajistit úhradu nákladů na deratizaci, desinfekci atd.“

Podle Agentury pro sociální začleňování má tento problém citlivý rozměr, neboť:

„Pokud v domě žije sociálně znevýhodněná domácnost, ostatní nájemníci často spojují výskyt škůdců s ní, ačkoli zamoření může mít řadu jiných příčin.“

Nevím, zda jste někdy navštívili romské ghetto. Já sama jsem měla příležitost projít se mosteckým sídlištěm Chánov a musím říct, že je to nezapomenutelný zážitek. To, jak Chánov dopadl a vypadá mají na svědomí především jeho obyvatelé, převážně romského etnika. Žijí zde svů každodenní život a nemají zásadní potřebu cokoli měnit. Děti okamžiku mají jiné priority než je uklizený byt a pořádek v okolí domu.

Zde je pár fotek ze sídliště Chánov, které nejčastěji zveřejňuje blesk nebo extra.cz, většinová média prostor pro dokumentaci životních podmínek českých Romů příliš neposkytují.

A zde krátké video romské ženy, která popisuje svůj nelehký život v chánovském ghettu:

Taková je realita. Iniciativa ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera pro vstup hygieniků do těchto prostor a nařízení následné desinfekce a deratizace je určitě správné a chvályhodné, už jen proto, že v podobně nevyhovujících a otřesných podmínkách vyrůstají nedobrovolně malé děti, které mohou tento stav časem přijmout za běžný a v budoucnu žít obdobným způsobem jako jejich rodiče. Tedy žádná změna k lepšímu.


Otázkou ovšem zůstává nakolik a na jak dlouho návštěva hygienika a jednorázový hygienický úkon na místě vyřeší stávající hygienický problém romských ghett.

Odstranit následek, neptat se a neřešit příčinu, v tomto případě původce zdevastovaných a hygienicky závadných objektů, nezkoumat důvody jejich chování, bude z dlouhodobého hlediska fungovat jen stěží a ani požadovaný efekt se nemusí dostavit.

Zdroj: Blog autorky