Vaše děti budou jako my! volali zdegenerovaní havloidní vítači a jiná svoloč v Ostravě

Může být horší představa než to, že ti, které chcete chránit před zlem, tomuto zlu nakonec otevřou sami a dobrovolně dveře? Jestli dnes patříte k odpůrcům migrace, vaše děti už být nemusí.

Vetřelci dobývají Evropu

Vetřelci dobývají Evropu

V Ostravě bylo možné pozorovat absurdní situaci (1). V sobotu 23. dubna se zde uskutečnily dvě demonstrace. Jedna proti muslimské migraci, druhá na podporu této migrace. Vítači směrem ke svým odpůrcům vykřikovali: „Vaše děti budou jako my!“ Toto heslo nebylo pouhou provokací. Je to i popsání toho, co se dnes děje v USA, Západní Evropě a stále více i u nás.

Neomarxistické mlýny melou pomalu. Neomarxisté vědí, že pokud chtějí zničit národní kulturu, musí se zaměřit na výchovu mladé generace. Post ministryně školství ČR zastává osoba, jejíž kvalifikační předpoklad pro tuto funkci je nulový s jedinou výjimkou: zapálenost pro věc neomarxismu. Kromě nesmyslného konceptu inkluze chystá i povinnou předškolní docházku. Vlastenecká výchova na školách neexistuje.

Namísto lásky k vlastnímu národu se děti učí pseudohumanismu: oslavě různosti a multikulturalismu. Různé programy placené z fondů EU mají za cíl děti poučit, že projevy, které jejich rodiče mohou považovat za projevy vlastenectví a národovectví, jsou ve skutečnosti projevy rasismu, populismu, a neonacismu (2). EU chystá v oblasti vzdělávání opatření, jimiž chce dát výuce na školách „unijní rozměr“ a indoktrinovat mladým lidem hodnoty a vidění světa dle EU (3).


Vysoké školy začínají sloužit jako množírny na neomarxistické aktivisty. Mladí lidé stále ve větším množství studují prapodivné humanitní obory, které mají nulové praktické uplatnění.Výjimkou jsou jen neziskové organizace a veřejná správa. Jména rektorů mnohých vysokých škol jsou synonymy neomarxistického aktivismu v ČR: Zima, Bek, Miller, a spol. rozhodně žádní vlastenci nejsou.

Co říci závěrem? Neomarxismus v českém školství je na pochodu. Pokud v příštích volbách (krajských i celostátních) budeme volit strany, které nebudou mít za cíl vyčistit české školství od neomarxistických a protinárodních ideologií, potom vítači v Ostravě měli dozajista pravdu. Příští generace budou jako oni. Bohužel, s naším přispěním.


Zdroj: Blog autora