O StBácích a komunistech aneb Jak ocas vrtěl psem

KSČ byla založena někdy ve dvacátých letech, tuším, že 1921, zatímco StB byla, na její popud a přímý příkaz založena po válce. Kdo chce, ať si to vygoogluje přesně, ale v roce 1948 byla StB již plně funkční. Samozřejmě, že hlavním úkolem Sboru Národní Bezpečnosti (Sestával z Veřejné Bezpečnosti a Státní Bezpečnosti) byla ochrana socialistického řádu, ale intenzita represí proti politickým protivníkům byla etapu od etapy různá. Nepochybně lze učinit srovnání, že v padesátých letech se StB chovala jako Gestapo, zatímco o letech sedmdesátých a osmdesátých se to tak jednoznačně už říci nedá.

A koncem 80. let, v roce 1989 došlo k tomu, že „ocas vrtěl psem“, tedy, že vedení StB se spolčilo s nižšími kádry KSČ, aby společně sesadily generálního tajemníka Jakeše. Tomu zcela odpovídalo pořízení „ilegální“ nahrávky Jakešova projevu na Červeném Hrádku a její distribuce a samozřejmě též zásah na Národní třídě a „mrtvý“ student Šmíd.

StB, jako ostatně každá tajná a policejní služba na světě, potřebovala ke své činnosti oči a uši, tedy informátory. Zveřejněním jejich seznamů se bývalým nebo i současným komunistům podařilo vytvořit jakýsi hromosvod nebo chcete li ochrannou stříšku nad svojí bývalou činností.

Tak jako samice předstírá zranění a kulhá, aby odlákala lovce od doupěte s mladými, tak kádry KSČ nechaly zveřejnit seznamy těch nejméně významných informátorů proto, aby na ně nasměrovali hněv lidu a samo mohli v tichosti jak privatizovat, tak i být politicky aktivní. Vědec, akademik, který pomáhal výzkumu kmenových buněk a byl kvůli tomu StB zaregistrován, má daleko nižší společenský status než bývalý předseda KSČ a velitel Lidových milicí.

Formy spolupráce s StB byly nejrůznější a jejich dopady též. Netvrdím, že občas nebyl někdo rukou informátora poškozen, ale myslím, že to je absolutně zanedbatelný počet. A naopak si myslím, že třeba informace z oblasti Charty byly velice využívané, že informátoři StB Chartu svým způsobem řídili, ale že jen velmi málo informací, které takto StB získala, bylo využito k nějaké perzekuci.

Redakčně kráceno; Titulek redakčně upravnen; Zdroj.