Babička měla pravdu. Špidla je čert

Těžko už dnes říci, zda jen v jedné či v povícero pohádkách jimiž nás babička vlídně strašila před spaním, se vyskytovala postava zlého čerta Špidly. „Čertisko“, říkala také, když páchal obzvláště zlé skutky. „Špidlisko“, dovozovali jsme dětsky inovativně. Asociace občas fungují zvláštně.

Taková jedna pidla, pardon - Špidla

Taková jedna pidla, pardon – Špidla

Zatímco u babiččina vyprávění jsme se báli jaksi krásně a cítili se bezpečně, čert Špidla, s nímž debatovala paní Witovská v INTERVIEW ČT 24, budil jiný a horší strach. Vyděsil hned třikrát.

Ústava? To je takové věc podle výkladu…

Dle Ústavy České republiky prý mají naši občané právo využívat svobodně náboženských symbolů. A mezi tato „práva“ údajně patří i zahalování muslimských dívek do hidžábů ve školách. To je věru roztomilý názor. Pan expremiér tak v jedné větě zrušil sekulární stát a vytvořil z něj teokracii.

Protože škola je státní zařízení a jestliže se vedení škol podvolí zcestnému výkladu pana Špidly, můžeme se do budoucna dočkat i muslimských modliteben, jež se budou plnit studentíky nikoli dle školního rozvrhu, ale po libovůli zbožných klaněčů směrem k Mekce. Nezměníme-li ústavu, tvrdí soudruh komisař, je zahalování muslimek ve státních institucích podle práva.

Jelikož muslimské zahalování žen je pouze výrazem tradice zobrazujícím tvrdou nadvládu mužské části populace nad tou ženskou, je Špidla jednoduše demagog a lhář. Náboženským symbolem můžeme totiž nazvat třeba půlměsíc, nebo křesťanský kříž. A jistě soudného člověka nenapadne, aby zakazoval mládeži nosit na krku řetízky, které budou znakem jejich konfese. Od reality zcela odtrženého sociálního demokrata(!) však jsme prý svou muslimskou budoucnost dokonce ústavně kodifikovali. No, nebojíte se?

Spravedlivá je jedině anarchie

Po druhé pan Špidla vyděsil svým „právním názorem“. Nerespektování pravomocného rozsudku dle nějž mají oranžoví vykladači světa platit finanční pohledávky je prý také podle práva. Jednoduše si myslí, že bylo rozhodnuto „nespravedlivě“ a Nejvyšší soud bude téměř stoprocentně takový rozsudek revokovat.

Nejenže si Lidový dům do budoucna uzurpuje právo rozhodovat bez soudů či jejím rozhodnutím navzdory. To nestačí. Ze Špidlovy agitace zní i nepokrytá, temná výhružka Nejvyššímu soudu a polopatistický návod, jak má při posuzování socanského dovolání rozhodnout. Tak a ne jina. Nebo…?

Třikrát se pokusila Světlana Witovská vymámit z kariérního eurofila odpověď na otázku, zda postup Lidového domu má být i příkladem pro občany tohoto státu, jak nakládat s pravomocnými rozsudky. Mají prý postupovat podle práva, vyhýbal se schizofrenicky přímé odpovědi tázaný. A jelikož i Sociální demokracie údajně postupuje naprosto v souladu se zákony, nevyzval bývalý předseda vlastně k ničemu jinému, než k pusté anarchii. Koneckonců – stejně do našeho systému ve finále vnese nový řád šaríja…! Ještě se nebojíte?

Jak dlouho? Do švestek?

A do třetice strašil šejtán svým sveřepým až krvelačným výrazem, s nímž odsuzoval dopředu nebohou Světlanku k pekelným mukám za to, že si vůbec dovoluje klást takové nepřístojné otázky. Přesně týž nenávistný výraz, který  uměle vytvořili hejtfríťáci v jednom ze svých odporných, nenávist evokujících klipů, šel Špidlovi úplně spontánně a bez přetvářky.

Ono se vůbec v poslední době zdá, že různí vítači musulmanské expanze překračují i limity Ukradené televize natolik, že ostřílení deformátoři pravdy jsou z toho poněkud zaražení. A jelikož je jim známo veřejné mínění a stupňující se naštvanost obyvatelstva ČR, jako kdyby si najednou zatoužili nechat pootevřená zadní vrátka pro případ, že by se občané rozhodli jednat po svém, podle vývoje situace. Což nemusí být nutně až o parlamentních volbách, kdy s pravděpodobností hraničící s jistotou budou „tradiční“ politické strany v čele s ČSSD spláchnuty do historické žumpy.

Už se konečně bojíte? No to špidlové, halíci a sobotkové taky. Pořád si ale myslí, že nás nakonec zastraší. A když nezastraší, tak…? Jsou schopni všeho. Nejsou však schopni ničeho, co jim zkrátka nedovolíme.