Evropská unie tančí podle toho, jak drzý Turek píská

Podle BBC tuto středu podpoří Evropská komise „podmíněný“ souhlas EU o bezvízovém vstupu tureckých občanů do schengenského prostoru.

Hnusná tlama Erdogan

Hnusná tlama Erdogan

Turecko tak bez toho, že by bylo členem EU, dosáhlo díky své roli v uprchlické krizi svého.
Březnová dohoda mezi Evropskou unií a Ankarou je postupně realizována, po středečním jednání s největší pravděpodobností budou mít turečtí občané volný vstup i pohyb na území schengenského prostoru.

Poděkovat mohou řízenému uprchlickému exodu, který byl ze strany Turecka dlouhodobě tolerován a jehož následkem je v současné době Evropa „obohacena“ o více než jeden milion uprchlíků, běženců, migrantů, název je vždy volen účelově, podle toho, komu se daná událost prezentuje a za jakým účelem.

Evropská komise si sice uvědomuje, že Turecko má problém se svobodou slova, spravedlivým soudnictvím a odmítáním ochrany kurdské menšiny, nicméně, protože se za ony tři miliardy eur postupně zlepšuje svůj postoj k uprchlické krizi, tzn. nepouští již takovou masu refugees k řeckým břehům, přebírá zpět deportované Pakistánce a Afghánce a snaží se Evropě pomoci, plácá Unie Turky po ramenou.

Mluvčí komise Mina Andreeová musí být opravdu Mína, když hovoří o velkém pokroku a slepě důvěřuje tureckému vousatému muži. Zřejmě má Mína dobrý pocit a v skrytu duše se už těší na oněch 75 milionů Turků, kteří se vydají do Schengenu, dost možná i s tím, aby křesťanské Evropě vysvětlili, co je to vlastně ten mírumilovný islám a velký a mocný Alláh.

Konečně budou v život uvedena slova tureckého vojevůdce a státníka Mustafy Kemala Atatürka (1881 – 1938):

„Západ byl vždy vůči Turkům předpojatý…, ale my Turci jsme vždy pevně směřovali k západu…Abychom byli civilizovaným národem, není jiná možnost.“

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude tím, který dostane Turky do židovsko-křesťanské Evropy, prozatím jen díky bezvízovému styku s ní.

Stávající předseda parlamentu Ismail Kahraman se ale nedávno tvrdě ohradil proti tureckému sekularismu, ústava má propojena s náboženstvím. Vládnoucí Erdoganova AKP chce i tímto krokem posílit prezidentovy pravomoce.

Kahraman doslova prohlásil: „Proč bychom jakožto muslimská země měli být v situaci, kdy ustupujeme od náboženství? Jsme muslimskou zemí. Proto musíme mít náboženskou ústavu!“

Paradoxně turecký stát od náboženství oddělil právě Atatürk po rozpadu Osmanské říše, turecká armáda pak měla být tou, která měla chránit zemi před přílišnou islamizací.

Podle aktuální statistiky UNHCR se počty běženců migrujících z Turecka daří omezovat, z loňských 13 556 (duben 2015) na letošních 3 469 (duben 2016). Příval uprchlíků z Turecka se podle expertů z UNHCR ztenčuje.


To nakolik to souvisí s akčními kroky ze strany turecké policie vůči pašerákům, nebo účinnou politikou turecké strany, nebo jestli se proud hochů ze „Sýrie“ ztenčil i díky opatřením v Řecku, kde jsou zadrženi v táborech a práci makedonské policie, když přes řecko-makedonské hranice už v davech neprojdou, to je otázka.

Zcela jistě funguje přenos informací po síti všemi těmi chytrými telefony s instalovanými aplikacemi, kudy se dostat do zemí zaslíbených, i proto převážně ekonomičtí imigranti nehodlají možné zadržení v detenci riskovat a proto se na dobrodružnou plavbu na gumovém člunu k řeckým břehům už s takovým nadšením nevydávají.

Ještě v září 2015 od tureckých břehů na řecký ostrov Lesbos připlouvali s tichou tolerancí Turků tito „zubožení váleční uprchlíci“ a všechno bylo pro Unii v pořádku (server youtube, 7. 9. 2015):

Po půl roce se příliv běženců, převážně ekonomických, ztenčil, prý velkou zásluhou Turecka.

I takového, jehož vojáci jsou schopni na skutečné uprchlíky ze syrského Allepa střílet. Proto je musí zachraňovat utlačovaní Kurdové. Na tomto videu jsou skuteční syrští váleční uprchlíci, kteří se k cestě do Evropy z pochopitelných důvodů nikdy neodhodlají. Pro ně země zaslíbené přece nejsou!

Tady jsou syrské zubožené rodiny, ženy, děti, muži, s majetkem, který jim zbyl (server youtube, 1. 5. 2016):

https://youtu.be/SjC_MBt-OY8

Shrbená Evropská unie tančí, jak vousatý arogantní Turek píská. Má drzost, noty, píšťalu, víru v Alláha a tak si vesele píská.

Země, v jejímž čele stojí prezident Recep Tayyip Erdogan, známý svými útočnými výroky proti nevěřícím Evropanům, výroky o neexistenci umírněného islámu, výroky o nerovnosti postavení mužů a žen, si vynucuje právo mluvit do pravidel, které jsou v EU obecně platná. Jak se zdá, ústupky vyděračům shrbená Unie ráda učiní.

Zapomíná však na jedno. Za své selhání, kdy včas a efektivně neřešila imigrační krizi v jejím zárodku, nemohou trpět všichni Evropané. Problémy Blízkého východu měly a mají být řešeny na samotném Blízkém východě.

Změkčilá a zpožděná Evropská unie nedostala od nikoho a ve jménu nikoho právo obětovat Evropu rozpínajícímu se islámu, ukrytému v tomto případě pod pláštíkem turecké pomoci s imigrační krizí. Falešná humanita vůči uprchlíkům by mohla v konečném důsledku znamenat ztrátu skutečné humanity vůči vlastním původním národům.


Zdroj: Blog autorky