Evropa v migrační krizi

Evropa v imigrační krizi spojení, které si zaslouží rozebrat ze specifických pohledů. Pozastavme se nejdříve nad prvním slovem, a to nad Evropou.

Yekta Uzunoglu

Yekta Uzunoglu

Evropa, jak všichni víme, je 2. nejmenším kontinentem z našich světadílů. Nad Norskem sahá k Severnímu pólu, jeho jižní hranici tvoří Středozemské moře, na západě Atlantický oceán a na východě Černé moře, Marmarské a Egejské moře, na severovýchodě Uralské pohoří.

A na tomto kontinentě je téměř 46 států či státních útvarů. Jestli pod pojmem Evropa máme na mysli tuto Evropu, tak tato Evropa jako celek, jako jeden kontinent, v imigrační krizi není!

Ale jestli pod tímto jménem Evropa chápeme Evropskou unii jako pro běžného občana virtuální instituci, o které ale na rozdíl od mnoha virtuálních jevů nevíme vůbec nic, než to, že virtuální Evropská unie má své sídlo někde v Bruselu a Luxembursku a ještě něco ve Štrasburku, tak tato Evropská unie v současné době imigrační krize, která ohrožuje její existenci a která klade opožděné otázky na důvody její existence, v krizi JE! Ano, Evropská unie je v imigrační krizi a nejen v ní!

Imigrace a migrace v lidských dějinách je a bude

Některé imigrační vlny přinesly hostitelským zemím bohatství, ale některé zase dokázaly hostitelské země zničit. Způsoby a motivy imigrace byly také různé, někdy válečné, někdy ekonomické, politické, někdy jsou důvodem nemoci či hladomor.

Pro pochopení současné situace se podívejme na migraci lokalizovaně na evropském kontinentu a temporálně na migraci v Evropě po 2. světové válce. Na fakt, co se odehrávalo kolem migrace v střední a západní Evropě a to od konce 2. světové války až do roku 1990!

Migrační vlny v Evropě po II. světové válce

Po skončení 2. světové války se miliony a miliony Němců přesunuly z východní Evropy do západní Evropy, dříve z Königsbergu (Kaliningrad), kde dnes nenajdete skoro žádného Němce, dále k tomu pak Sudetští Němci, dál Poláci, Ukrajinci, Češi, Slováci, Maďaři jak po 2. světové válce, ale také po roce 1956 a ještě židé.

Vlna migrace z východní či střední Evropy do západní Evropy v různých intenzitách a v různých obdobích (z ČSSR po roce 1968) trvala de facto až do roku 1990! A to se nezmiňuji o migraci Evropanů (ať z východu či ze západu) do USA, Izraele, Austrálie či na Nový Zéland atd. Zůstávám pořád v Evropě.

Pozitivní dopady evropské migrace po II. světové válce

Tito migranti z východní či střední Evropy nikdy nezpůsobili nějaké potíže, problémy nejen své západní Evropě, ale ani svým hostitelským zemím, které se staly jejich novým domovem. Opak je pravdou: pomohli nesmírně při odstranění válečných ruin, vybudovali společně s domorodci novou zemi, která se stala i jejich, tady studovali, podnikali, stali se umělci, vojáky, pedagogy. Tito lide přinesli sebou do svých nových domovů obrovské duchovní bohatství, vytvořili novou mozaiku, která měla v sobě obrovskou dynamiku. Tato dynamika dostala Evropu nejen z ruin 2. světové války, ale z Evropy všichni společně vytvořili opět mocný, produktivní kontinent a to produktivní ve všech oblastech lidského života.

Téměř ve stejném období (začalo ještě před 2. světovou válkou a pokračovala i po ní) šla vlna emigrantů ze Španělska do Francie, z Řecka do Evropy (několik tisíc migrantů dokonce skončilo v tehdejším ČSSR). Ani tito migranti nezpůsobili nějaké problémy hostitelským zemím. V 60 tých letech západní Evropa zažila jiný druh migrační vlny, sice tak zvanou „pracovní migraci“, kdy především SRN potřebovala k vybudování a k produkci zahraniční dělníky. Ti přišli z Itálie, ze Španělska, Jugoslávie, Řecka, ale i z Turecka!

Do tzv. integrace Italů, Španělů, Jugoslávců a Řeků ve SRN, jak federální tak i zemské vlády, ale ani Wolhfartverbad (neziskové organizace), nemuseli téměř nic dávat, ani nemuseli vůbec nic investovat. Ti lidé ze začátku pracovali jako dělníci a po nashromáždění finančních prostředků otevírali své pizzerie, italská café, cukrárny nebo podnikali jiných oblastech. Totéž platí pro Řeky nebo Jugoslávce, v případě Španělů bylo tak trochu jinak. Valná část se po pádu generála Francisca Franca začala vracet zpátky do Španělska, kde se stali součástí turistického sektoru a oslovovali především Němce.

Specifika turecké a muslimské migrace do Evropy

Turci, se neintegrovali, s Německem se neztotožnili jako se svojí teď již rodnou zemí – dokonce ani třetí generace těchto tureckých migrantů! A to přes fakt, že na jejich integraci se již desítky let investuje do nesčetných projektů, do kterých často i bez odborného posouzení dostávali dotace, přes turecké televize, rozhlasy, nesčetných publikací a tisíců a tisíců sociálních pracovnic! Je třeba pozastavit nad skutečností, že třetí generace tureckých migrantů, jejichž rodiče se narodili v SRN, je víc nábožensky založená než ta druhá generace a ta druhá opět náboženštější než ta první generace a též nacionalističtější!

Ve stejné době, to jest v 6o. tých letech po alžírské válce, se do Francie dostali z Alžírska s vracejícími se Francouzi i Alžírští Arabové! Pak následně začali všemožnými způsoby do Francie emigrovat Maročané, Tunisané nebo z Čadu atd. I u této skupiny migrantů pozorujeme, že dnešní třetí generace je víc nábožensky založená než 1. generace a že téměř mimo zlepšení jazykových znalostí proti 1. generaci, není ze strany těchto migrantů žádná snaha se plně integrovat do společnosti, ale naopak zůstávají ve stejné či jiné formě mimo Francouze, pokud jsou mohamedáni – muslimové.

V obou zemích se nacházejí dvě etnicky naprosto odlišné skupiny (Turci mluví turkotatarským jazykem a Arabové semitským) začali budovat svoje mešity školky, školy, university, svoje podniky, ale i svůj trh, kterému se mimo jiné říká Etnomark, i když už toto nemělo existovat!

Příčiny a následky izolovanosti muslimské migrace do Evropských zemí

Takže máme vedle hostitelské kultury, jinou kulturu, která se nechce integrovat (integrovat není asimilovat).
Tuto skutečnost lze pozorovat i v jiných státech Evropské unie, kde jsou migranti z islámských zemí.

Vedle snah hostitelské země tuto skupinu nějak integrovat, nelze nepodotknout skutečnosti, že státy, jako je Turecko, Saúdská Arábie, Katar, učinili téměř vše, aby si tato skupina zachovala a rozšířila svoje náboženství, to jest islám.

Já jsem jako jakožto ředitel Kurdského institutu v německém Bonnu i se svými přáteli (převážně Kurdy), apeloval a protestoval proti vývozu tehdejší vojenskou Chuntou (Junta) tureckých imámů do SRN, ještě dnes už staří občané Bonnu si na to pamatují. Kdybych tehdy nepřekládal se svými spolupracovníky a v součinnosti se Světovou biblickou společností a kdybych v hlavním městě Bonnu neměl přezdívku Luther der Kurden (Luther Kurdů), rozhodně bych se se svým Kurdským institutem dostal, tak jako ostatní Kurdské organizace, které protestovaly proti importu imámů do SRN, nálepku ze strany Ústavu pro ochranu ústavy (tajná služba) „ortodoxní komunista“ a mohl bych s aktivním životem v SRN skončit!

Snahy a neuvěřitelné investice Turecka své občany žijící v Evropě „důkladně islámsky a nacionálně“ vyškolit, nebyly vládami hostitelských zemí v Evropě nikdy brzděny. Vždy Evropa ve všem turecké vlády v těchto aktivitách, které někdy šly i mimo zákon, podporovala či dělala slepého brouka! Totéž platí o snahách Saúdské Arábie, Kataru při islamizaci arabských migrantů v západní Evropě!

Tímto popisem chci jen naznačit, že nově přicházející islámskou ideologií infikovaní migranti, nepřicházejí do zemí, kde nemají zázemí, ale moc a možnosti toho zázemí neodhadují ani ti, kteří jsou ze zákona těchto zemí proto určeni a placeni.

Oč jde v současné muslimské migraci do Evropy

Před pěti lety jsme se jako občané z masmédií nám servírovaných zpráv dozvěděli, že někde v nějakých arabských zemích začalo „arabské jaro“! Život mně už naučil, že když někdy slyším o nějaké revoluci či vzpouře, která nese jakýsi romantický či srdce rvoucí adjektivum, tak se stávám střízlivým a hledám, zda za tím není nějaký pan Soros a spol. a hledám objektivní pravdu, která za tím jevem stojí, než to, co je nám médii servírováno.

O co v „arabském jaru“ šlo a kolik kdo chtěl získat finančních prostředků, to je velmi složitý rozbor z odlišného pohledu, tady jsou důsledky „arabského jara“.

„Arabské jaro“ z dnešního pohledu

Dnes víme, že Lýbie prakticky neexistuje, v Tunisku vládne stále chaos, v Egyptě byl převrat a v Sýrii někdo nastartoval pod praporem „Arabského jara“ občanskou válku, která stála nejméně 400.000 lidských životů a zapříčinila migraci nejméně 7-8 milionů lidí!

Ohledně ekonomiky času a prostoru bych zůstal tedy jen u případu Sýrie.

Ano, Sýrie nebyla demokratická, ale byla sekulární. Jako jedna z mála arabských států. Ano, jak Bašár Asad, ale také jeho otec, byli diktátoři! Ale copak je Sýrie jediná arabská země, která nebyla demokratická? Spíš bych kladl otázku, která z nich je demokratická?

Pod touto záminkou (že Sýrie není demokratická) Turecko na začátku poskytlo skrytou podporou a dnes už otevřenou podporou Saúdské Arábii, Kataru a jednou dobu jak USA, ale také evropské státy se vměšovaly do vnitřních záležitostí Sýrie a začaly vyzbrojovat, školit a financovat kde jakou zločineckou bandu!

Proč a z jakých ideologických důvodů, které slouží výlučně kapitálu těchto zemí (Turecko, Saúdská Arábie a Katar), není předmětem dnešní konference.

Ale důsledkem této protiprávní, ale i neetické podpory těchto jmenovaných států těm zločineckým bandám je, že máme tzv. ISIS a několik milionů uprchlíků, které se Turecko snaží použít vůči EU jako nátlakový instrument a to doposud velice úspěšně!

Postoje EU a Turecka při současné migrační krizi povedou k tragédii v Evropě

A instituce EU, které občany EU stojí ročně víc než 150 miliard eur, činí vše, co po nich Erdogan požaduje a tyto virtuální instituce diktují všem ostatním členům (demokraticky) to, co jim diktuje Turecko!

Když instituce EU nejsou schopné odolat vyděračskému tlaku Turecka, od čeho tam jsou? A co tytéž instituce učiní při daleko větších ohroženích?

De facto a de jure jsou k ničemu.

Jestli nějaké malé země, jako je Česko, Slovensko, Maďarsko atd. nechtějí, aby ti v Bruselu z jejich peněz dobře zajištění byrokraté, je na povel paní Merklové nedostali do situace, která může ohrožovat samotnou demokracii v těchto zemích, nezbude nic jiného, nežli se důrazně ohradit vůči rozhodnutím těchto institucí v Bruselu.

V opačném případě, tato současná politika Bruselu, diktovaná Merklovou, dovede i jinak demokraticky smýšlející občany do rukou ultraradikálních ideologií, tak jako tenkrát ve Weimarské republice, protože EU není ani schopna odolat teroristickým útokům a chránit svoje občany.

Jestli se tato vlna migrantů usídlí v Evropě a nadále budou migranti infikováni islámskou ideologií (tak jako doposud), jednak nikdo nebude moci tento proud migrantů zastavit (ani podle mezinárodního práva to nejde), pak by to mohlo vést k urychlení celé evropské civilizace, která i tak je v regresi, a možná to je právě to, čeho chce dosáhnout Erdogan a jeho bratři v Saúdské Arábii, Kataru a v dalších islámských státech.