Srbové zničili symbol muslimské okupace, tak jako my jsme ničili symboly německé okupace

Česká media obšírně referovala o otevření znovuobnovené mešity v srbské Banja Luce. Otevřené mešity se prý stalo symbolem „tolerance“ a multikulturního soužití.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Krásna to propaganda, ale pro mnohé Srby je mešita stejným symbolem, jako pro nás sídlo SS či Sudetoněmecké strany.

Možná si opět nějaká čtenářka či novinářka řekne, že jsem netolerantní a neznám historií, jak mne nedávno poučovala na stránkách časopisu Znojemsko redaktorka Alžběta Janíčková, tak si tedy zjistěme něco o tom, co pro mnohé Srby znamená mešita.

Muslimové začali na Balkán pronikat trvale od roku 1354 v rámci expanze osmanské říše.Do té doby tam muslimové nežili. Muslimové postupně porazili balkánské národy a chovali se k nim víc než barbarsky(doporučuji k tématu článek myslitele Vlastimila Podrackého zde).Muslimský teror dolehl i na Srby a mnohdy nabíral stejných rozměrů, jako nacistické řádění u nás. Tak jako nacisté si zde u nás stavěli svá sídla a centra na důkaz své moci, tak se i pro Srby staly mešity symboly okupace a muslimské tyranie.

Samozřejmě, že díky staleté muslimské okupaci Balkánu došlo k tomu, že se z řad kolaborantů s muslimy vytvořili společenská vrstva, jejíž potomci jsou dnešní Bosňané. Tedy Bosňané nejsou nikdo jiný než Srbové, Chorvati a příslušnici jiných národů, kteří konvertovali k islámu a začali se s muslimy mísit. Kdyby i u nás Němci okupovali dostatečně dlouho, tak by zde vznikla také vrstva poněmčených českých kolaborantů s jejich svatyněmi.


Jestli je tedy pro nás úřadovna Sudetoněmecké strany či SS symbolem německé okupace, tak pro Srba je tím symbolem mešita. Proto je i pochopitelné, že nenáviděný symbol okupantů – mešitu, se rozhodli zničit. O to tragičtější pro mnohé Srby je, že symbol okupantů je znovuvybudován a ještě k tomu prezentován jako nevinná oběť náboženské nenávisti. Je to stejné jako by se dnes u nás obnovily sídla SS či Sudetoněmecké strany a hovořilo se o tom, že jejich zničení bylo projevem nenávisti …

Tedy z lidského hlediska lze pochopit, že po staletí utlačovaní a terorizováni Srbové jsou stále plní zloby proti symbolům okupantů a nechtějí být znovu „islamizováni“, ani ve jménu multikulturalismu.

Jenže co chtít po dnešní politické a společenské elitě, která si upravuje historií k obrazu svému a mnohdy po vzoru Adolfa Hitlera lituje, že Karel Martel zastavil muslimské dobyvatelé u Poitiers?? Ale naše společenské a politické elity nejsou jako Karel Martel, ten bránil své lidi a naše elity bráni příchozí kolonizátory.


Zdroj: Blog autora