Nečekaná facka na východě

Moldavany by asi nikdo nemohl podezřívat z přehnaného rusofilství. Ostatně poloha této země na neuralgické evropské ose, kde po staletí spolu soupeří pravoslaví, katolicismus a islám, předurčuje jaksi Moldavsko k tomu, aby se obezřetně dívalo na všechna své sousedy.

Blokáda amerických vrahů na moldavských hranicích

Blokáda amerických vrahů na moldavských hranicích

Neutralita? K čemu jako je, když na to NATO kálí…

Protože je dnes vnitrozemská republika svírána ze severu a jihovýchodu zcela fašismu propadlou Ukrajinou a ze západu NATOfilním Rumunskem, ústava jí zaručuje neutralitu, jakož i členství v SNS. Tu zcela akceptuje i rusofonní uzoučká enkláva zvaná Podněsterská republika a zcela na ni kašle přezbrojená lupičská parta zvaná NATO.

Na základě jakéhosi „zvacího dopisu“ ministra obrany Moldavské republiky si rozhodli Američané vyložit neutralitu jakéhosi státu po svém. Přes protesty silné opozice se po 24hodinovém handrkování na hranicích do země prodralo asi 160 „nositelů hodnot“. V proužkatých trenclích a po zuby ozbrojení, to se ví…

Celý svět USA osvobodily, a Moldavany ne?

Prý si trošku pocvičit s moldavskými „kamarády“ (ˇproč?!), aby si v zápětí připomněli výročí ukončení Druhé světové války v hlavním městě Kišiněvě. Historií tolikrát těžce zkoušení Moldavané však zareagovali tak nečekaně pádně a zuřivě, že předváděčka americké techniky zrovna v těchto dnech musela být zrušena a otrávení dragouni se stáhli na svou dočasnou (?) základnu.


Předseda opoziční socialistické strany Igor Dodon vyjádřil oprávněný údiv nad tím, že při oslavách Dne vítězství demonstruje v hlavním městě neutrální země své ambice imperiální velmoc, která nikdy k moldavské svobodě ničím nepřispěla. Na transparentech demonstrantů odkazujících kovbojíky k neprodlenému opuštění země se psalo totéž latinkou i azbukou. Tu si totiž osvojilo 300 000 Moldavanů, když v roce 1944 hnali s Rudou armádou německá a rumunská fašistická vojska.

A jejich „hodnoty“ se tam nějak nechtějí ujmout

Možná i zkušenost s fašistickou okupací a soužití s jazykově spřízněnými Rumuny nakonec způsobilo, že referendum o případném spojení Rumunska a Moldávie dopadlo tak jak dopadlo a Moldavsko je tak dnes samostatnou, zato však suverénně nejchudší zemí Evropy. Pro naše dosud plná bříška je pak stěží pochopitelné, že chudobní Moldavané navzdory usilovnému angažmá českých neziskovek, jako jsou Adra nebo Člověk v tísni stále vzdorují šíření „našeho způsobu života“ a raději si lebedí ve své hladem kručící svobodě.

Přestože i českou osvětou stižení místní oligarchové a kolaboranti nechali zmizet ze státního rozpočtu v roce 2014 celou miliardu dolarů, Moldavany stále ne a ne přesvědčit o blahodárnosti hospodářských svazků s EU, případně se zapojením do střežení Nového pořádku přímo v NATO.

Navíc teď vyhánějí naťácké dragouny nepokrytě ze země a dovolují si trvat na historické pravdě, že svobodu své zemi přinesli oni sami v řadách Rudé armády. No drzost na drzost…. Však ona jim to svatá trojice ozbrojené pěsti parazitické třídy  toltenberg, Skaparrotti, Pavel, časem spočítá. Ale stejně… Taková krásná příležitost, jak vyprovokovat Rusy a blbé Východoevropany ke rvačce, to byla… No nic, zkusí se to příště jinak. Třeba nějakým menším SS parádemaršíčkem v Pobaltí. Tam je po „otcích zakladatelích“ nacismu a fašismu veliká nostalgie.