V pražské mešitě se modlí, aby Alláh nechal zvítězit islám a posílil muslimy. Veřejnosti ukazují tvář liberální a mezi sebou kážou islámský imperialismus

Od doby co jsem veřejně odešel z muslimské komunity a začal upozorňovat na extremismus v řadách českých muslimů, tak proběhlo medií několik kauz o tom, jak se v pražské či brněnské mešitě hlásá nenávist a netolerance.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Muslimové proto radikálně změnili svou mediální prezentaci před českou veřejnosti a snaží se tvářit liberálně a neortodoxně. Jenže uvnitř českých mešit probíhá dále hlásání ortodoxního islámu a cílem je vítězství islámu nad nevřícími. Za toto se například modlili účastníci páteční modlitby v pražské mešitě dne 6 května 2016, celé kázání zde.

Podle českého překladu kázání muslimského duchovního pražské mešity pana Ahmada Rajaba, řekl tento muslimský učenec: „Bratři a sestry, budeme všichni před Vznešeným a Všemohoucím Alláhem dotázáni na naše bratry a sestry, kteří byli zabiti, stali se obětí nespravedlnosti, byli mučeni: „Co pro ně kdo udělal z toho, co bylo v jeho moci?“ A Alláh je Vševědoucí. Není nic snazšího než se zajímat o jejich věc, o jejich podporu, šířit dál zprávy o tom, co se jim děje, jak jsou vystavováni vyhladovění, blokádě, ničení, děti a ženy se stávají terčem a jsou zabíjeny, terčem se stávají také školy, nemocnice, záchranáři a další. Není nic menšího než doručit základní pomoc, kterou potřebují, není nic snazšího, než se za ně modlit. Prosím Alláha, aby ulevil našim bratřím v Sýrii, v Palestině, v Iráku, Jemenu, Barmě a všude na světě. Aby nechal zvítězit islám, posílil muslimy, zničil tyrany a odpustil nám naši nedostatečnou pomoc a podporu našim utlačovaným bratřím a sestrám.“


Jak je vidět bedlivému oku muslimského cenzora unikl do českého překladu menši detail. Muslimové byli vyzvání, aby se modlili za „aby (Alláh) nechal zvítězit islám, posílil muslimy.“ Pokud by cílem muslimů nebylo islamizovat Českou republiku, odstranit naše zákony a nahradit je islámskými, jak sami čeští muslimové hlásají v jimi vydané knize o základech víry v Alláha – kvůli které stojí teď místopředseda Ústředí muslimských obcí v ČR Vladimir Sáňka před soudem, tak proč by jinak hovořili o tom, „aby (Alláh) nechal zvítězit islám, posílil muslimy?“
Cenzoři z českých mešit si budou muset dávat bedlivější pozor na to, co a jak překládají do českého jazyka. Kdoví co vše vlastně hlásají v arabštině v českých mešitách?