Přelepování hvězd má u nás tradici

Velký mediální ohlas v posledních dnech vzbuzuje údajné „vyzývání k přestupku“ ze strany Strany svobodných občanů. Na svém e-shopu Svobodní nabízejí nálepku s přeškrtnutými hvězdami EU.

Ilustrační foto | svobodni.cz

Ilustrační foto | svobodni.cz


V prvé řadě se nejedná o přestupek. Dle § 125c/1/a)/2. z.č. 361/200 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.

Zákon zde sice zákeřně pamatuje na celou tabulku registrační značky, nejen na samotnou registrační značku (což jsou čísla a písmena), ale nejspíše jako pojistku proti upravování nálepky o technické kontrole. Navíc slovo „upravena“ nestojí samo o sobě, ale jazykovým i logickým výkladem (spojka „anebo“) lze zákon číst „upravena (…) tak, že je znemožněna, nebo podstatně ztížena její čitelnost. Je znemožněna, nebo podstatně ztížena čitelnost vlajky EU (například počet hvězd)? Není. Jakýkoliv pomahač a chránič může mozkovým myšlením dojít k tomu, že se jedná o zobrazení vlajky EU, která mimochodem není žádným oficiálním znakem, na který by pamatovala naše ústava, takže jeho hodnota na registrační značce je rovnocenná vlajce ISIS, nebo FSA.

Podstatné ale zůstává sdělení, které majitel vozu touto nálepkou vyjadřuje. Obdobně, jako naši hokejisté v roce 1969 ve Švédsku, tím lidé svobodně vyjadřují nesouhlas s dirigismem „vyššího“ správního celku, než je Republika, který do chodu naší země zasahuje více, než je zdrávo. Paralel najdeme mnoho – od centrálního plánování hospodářských výsledků, regulace téměř každé oblasti lidské činnosti, včetně těch nejsoukromějších a nejintimějších, až po trapné a křečovité prosazování jednotné kultury a pravdy přes média a zájmové spolky. Pionýrský šátek zrůžověl a je z něj placka Hate Free, obojí podporováno a financováno ze zahraničí.


Na rozdíl od amerických osadníků my Češi jen zřídka kdy pozvedneme k obraně našich svobod zbraň. Spíše podkopáváme nohy hliněných obrů tímto drobným švejkováním a sofistikovaným humorem (dělali jsme to dokonce i za protektorátu). Nicméně historie ukazuje, že když „jemné naznačení“ formou humoru nestačí, a protektor svůj útlak stupňuje, dokážeme se bránit i jinak. Takže milí úředníci z Brusele, až přestanete vídat přeškrtnuté hvězdy na autech, měli byste se začít bát.


Zdroj:Blog autora