Jen nebetyčný pitomec může studovat politologii ve Spojených státech

Kdo neumí americký fotbal, basket nebo hokej, nezbývá mu než se dát v USA na politologii. Je-li člověk také východoevropským emigrantem, tak ji snad vystudovat přímo musí. Ukázkovým příkladem „vzdělance“, jemuž v mozku zbylo právě tolik závitů, aby se tam vešlo koncentrované „dobro“ v produkci NATO, je bývalý český velvyslanec při tomto lupičském sdružení Karel Kovanda.

Karel Kovanda | reprofoto: youtube.com

Karel Kovanda | reprofoto: youtube.com

Velvyslanci k pohledání…

Americké světovládné plány se profilují i do fungování nadnárodních neziskovek, jako jsou OSN či NATO. V prvním případě se jedná o politickou páku na země s jiným, než americkým názorem, s pozůstatkem demokratické stafáže v podobě Rady bezpečnosti, na jejíž transformaci k washingtonským ideám se však pilně pracuje. Taková superstátní organizace si zaslouží, aby členské státy dosti netypicky akreditovaly poslíčky bilderberských kmotříků jako tzv. velvyslance.

Ve druhém případě platí totéž, jako v prvním, jen vazalské postavení ošálených členů je mnohem výraznější, tzv. velvyslanci jsou „našemu způsobu života“ oddanější a ochotni (méně už schopni) obhajovat loupeživé celoplanetární bandity za každých okolností bez ohledu na průhledné cíle, jimiž jsou devastace, drancování či rozvrat jinak smýšlejících slabších a expanze za účelem obkličování jinak smýšlejících silnějších.

Vymytý mozek? Záruka spokojeného stáří…

Ve včerejším INTERVIEW ČT 24 se mohla penzionovaného agenta Kovandy paní Tvarůžková zeptat na cokoli z oblastí ekonomiky, politiky nebo snad i kosmologie, odpověď byla vždy standardně dementní. Za posunování hranic NATO směrem k východu může Rusko, za instalaci moderních protiraketových systémů v Polsku a Rumunsku může Rusko, za uprchlickou krizi je odpovědné Rusko, za „agresivní“ monitorování svých hranic a „provokativní“ odhánění špiónských letadel a lodí je odpovědný pro změnu antidemokrat Putin.


Každou svou odpověď uvodil pan exvelvyslanec bezradnou zámlkou, načež z něj vypadla jediná zapamatovatelná odpověď: „…ééé – Rusko“. Stárne nám už, holt, ten chlapík, jenž se do státních služeb Československa zapojil po svém návratu z USA již v roce 1991 a v různých pozicích na MZV se pilně (žel úspěšně) podílel na určování agendy a rozbíjení ČSFR. To ještě nebyl „na penzi“ a úkolování z jeho proužkované domoviny probíhalo pravidelně a srozumitelně.

Jakmile byla federace rozklížena a demontována na bezvýznamnější a bezbrannější kousky, mohl pan Kovanda konečně začít velvyslancovat ve shora jmenovaných neziskovkách. A nyní – na podzimu života, zpestřuje prostřednictvím Ukradené televize své spokojené stáří blábolením o jediném, celosvětovém a hlavně povinném „dobru“.

Tak dlouho z někoho dělá vola, až sám jako vůl skončí

Strategie k vymývání mozků nastavená ČT je nakonec však pro své autory kontraproduktivní. Nikdo na světě totiž nedokáže udělat z někoho vola. Může lhát, oblbovat, zkreslovat, zamlčovat, může pravdoláskovat či hejtfrítovat. Výsledek je předem dán. Nakonec udělá vola sám ze sebe.

Zuzanka Tvarůžková, která se potřebuje kapku regenerovat tím, že si pozve dobře čitelného blbínka se na tom samazesebevolovatění podílí docela rovnoměrně i se svou partou „moderátorů“. A že tu obnovu sil jistě potřebovala…! Před panem Kovandou si totiž neprozřetelně troufla skákat do řeči docentovi Skálovi. A to byla úplně jiná káva a paní Tvarůžková se podobné vyváženosti určitě v nejbližší době nehodlá dopustit.

„…éééé…“, lepší jsou ti „politologové“ z USA…