Erdogan vyzývá turecké ženy k rození dalších muslimských synů a dcer

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hodlá svým důrazným apelem na turecké ženy, aby odmítly antikoncepci a rodičovské plánování, zasáhnout účinně do populační politiky své země. Islám je třeba šířit především touto cestou.

Eva Valerie Maxová

Eva Valerie Maxová

V Turecku žije téměř 79 milionů obyvatel, z čehož je 99% muslimů a zbylé jedno procento křesťanů. O této zemi se hovoří jako o sekulární bez vlivu islámu, turecká ústava svým občanům zatím zaručuje svobodu vyznání a myšlení.

Turecký prezident Erdogan si v souvislosti s uprchlickou krizí hraje už nějaký ten měsíc svou hru, v níž především usiluje o bezvízový styk Turecka se zeměmi EU, takovou oficiálně schválenou expanzi Turků na evropský kontinent. Samolibý Erdogan se zřejmě hodlá zapsat do dějin Turecka právě tím, jak lišácky přitlačil svými výhrůžkami během uprchlické invaze měkké panáky z Bruselu ke zdi.

Loni v listopadu v Antalyi po summitu zemí G20 posměšně Tuskovi a Junckerovi mimo jiné sdělil:

„Můžeme kdykoli otevřít brány do Řecka a Bulharska a posadit uprchlíky do autobusů… Jak se s uprchlíky vypořádáte, když nebude žádná dohoda? Zabijete je?“

Pánové zůstali vyděšení s otevřenými ústy a v Unii přistoupili na jednání o jeho požadavcích bezvízového styku, handl za zadržení běženců ze „Sýrie“ v tureckých sběrných táborech.

Pokud se časem otevře i Turecku cesta k již započaté islamizaci Evropy, je třeba, aby bylo Turecko silné, zdravé a populačně expandující. Jen takové může mít na dění v Evropě významný vliv.

Křesťansko-židovská Evropa bojuje dlouhodobě s klesající porodností Evropanek, což s nadšením sleduje islámský svět, který si nenechá příležitost se v Evropě trvale a pevně usadit, rozhodně ujít.

Na svém pondělním projevu v Istanbulu, proneseném k dvacetiletému výročí Nadace pro mládež a výuku TÜRGEV, prezident Erdogan oznámil světu:

„Říkám to jasně. V generaci zvýšíme množství našeho potomstva. Do plánovaného rodičovství a kontroly porodnosti se nemůže zapojit žádná muslimská rodina. V tomto rámci připadá hlavní povinnost matkám…Budeme následovat cestu našeho boha a drahého proroka.“

Pokud jde o Muhammada, velkého proroka muslimů, v díle od Maghen, Ze’ev: Virtues of the Flesh – Passion and Purity in Early Islamic Jurisprudence (2005) se o něm můžeme dočíst i následující:

Existují i explicitní hadíthy, které připomínají sexuální touhu a sílu proroka Muhammada: „Qatáda vyprávěl, že Anas bin Málik řekl: „Prorok chodil navštěvovat všechny své manželky během jediného dne či noci, přičemž jich (manželek) bylo jedenáct.“ Zeptal jsem se ho: „Opravdu měl tolik síly (kána jutíquhu)?“


Anas odpověděl: „Říkávali jsme, že má sílu třiceti mužů (annahu uctija quwwata thaláthín).““ A další hadíth pokračuje v podobném duchu: „Posel Boží předčil všechny ostatní ve čtyřech věcech, ve velkorysosti, odvaze, urputnosti a počtu souloží (kathrat al-džimác).“

Prorok Muhammad byl podle těchto hadíthů až nezvykle žádostivý a sexuálně aktivní, zároveň však dokázal svou touhou kontrolovat: „cÁ’iša řekla: „Kdykoliv chtěl Posel Boží vášnivě objímat jednu ze svých manželek, která měla v tu dobu menstruaci, požádal ji, aby si obvázala svou spodní část, a poté ji začal objímat.“

A cÁ’iša dodala:„Nikdo z vás není schopen kontrolovat svou sexuální touhu tak, jako ji uměl kontrolovat Prorok.“

Sexuální aktivita je tedy v islámských pramenech vyzdvihována jako dobrý skutek, neboť každý povolený čin lze považovat za dobrý skutek, je-li uskutečněn s upřímným a bohulibým úmyslem.

I to je dobré o islámu a prorokově sexuální touze a síle vědět, neboť on je velkým mužem a učitelem všech muslimských mužů a žen, kteří přivedou na svět další a další generace muslimů.

Erdogan si uvědomuje, že užívání antikoncepce muslimkami je zradou na tureckém národu, protože podle něj vysušuje tureckou pokrevní linii. Rodiče by měli mít alespoň čtyři potomky, jelikož:

„Jedno dítě znamená osamělost, dvě rivalitu, třetí rovnováhu a čtyři hojnost.“

S tím se dá souhlasit, za předpokladu že by se s tímto prohlášením ztotožnily a přijaly je za své evropské ženy, mohla by Evropa zajásat a začít navyšovat svůj demografický propad odpovídajícím způsobem.

Turecký prezident Erdogan, který se netají svou arogancí vůči Evropě, před lety řekl:„Jedno nebo dvě děti jednoduše nejsou dost. Abychom posílili náš národ, potřebujeme k tomu mladou a dynamickou populaci. Potřebujeme to, abychom Turecko pozvedli nad úroveň současné moderní společnosti…“

Se stávajícími plány na růst turecké populace si bude muset začít předcházet matky Turkyně, jejichž občanská práva příležitostně omezuje a které on sám považuje za méněcenné, nerovné mužům.

Erdoganův pondělní apel na všechny turecké ženy, užívající antikoncepci, na všechny turecké matky a rodiče, je jen dalším střípkem ze strany islámu do mozaiky postupné plíživé islamizace dnešní Evropy.

V roce 1974 na půdě OSN vyslal k Evropě následující prorocká slova muslimský prezident Alžírska Houari Boumedienne (1965 – 1978):

„Jednoho dne miliony lidí opustí jižní polokouli a půjdou směrem na polokouli severní. Nepůjdou tam jako přátelé. Půjdou si ji podmanit, ovládnout ji svými syny. Dělohy našich žen nám přinesou vítězství!“

Islám jako nejrychleji rostoucí náboženství na světě ví, že k dobytí Evropy nepotřebuje zbraně. Má dobrou populační základnu, nízkou kojeneckou úmrtnost a vysokou plodnost svých žen. Nejlepší nástroje, které může mít. Do Evropy teď navíc v novodobé migrační vlně vysílá promyšleně nové a nové služebníky velkého a milosrdného Alláha, otce a matky dalších, zatím nenarozených muslimů.

Podle odhadů agentury Pew Research žilo v roce 2010 v Evropě zhruba 43 milionů muslimů, v roce 2050 by podle odhadů měl jejich počet dosáhnout 71 milionů.

Demografický úbytek Evropy bude postupem času vyrovnán. Otázkou ovšem zůstává, co všechno to Evropě v konečném důsledku přinese a za jakou cenu.


Zdroj: Blog autorky