Doktor Cvach zahraniční politiky ZaOrálek zase perlí. ČSSD je asi v koncích, když takové jelito dělá zahraniční politiku

Je málo tak bezpáteřních politických kreatur, jako je vystudovaný marx-leninista Zaorálek. Notorický lhář, jehož služeb k opíjení voličů rohlíkem využila strana oranžových hochštaplerů při posledních parlamentních volbách, je ovšem dokonalým lakmusovým papírkem politického dění.

Výraz vypovídá o duševním zdraví a nemajetnosti na duchu - sám velký ZAO

Výraz vypovídá o duševním zdraví a nemajetnosti na duchu – sám velký ZAO

Zalezlý ZaOrálek? Nebezpečí, že cosi kuje. Jak vyleze, tak je zle

V krátkých obdobích politického bezvětří, kdy se bruselské sověty teprve rozhodují, jak evropským občanům vytýčit nové mantinely na jejich cestě do otroctví, pan Zaorálek na nějakou dobu prakticky z veřejného života úplně zmizí. Jakmile mu však jeho stále nasliněný prst definitivně prozradí nový směr politického větříku, vynoří se náhle a počne deklamovat neomylné vize a nekompromisní postoje.

Právě včera se rozhodl prostřednictvím sociálních sítí vystrčit hlavu z nory a poučit nevolnictvo o blahodárnosti osmansko-alemánské dohody při invazi do Evropy, o nemožnosti odboje proti takové okupaci, jakož i o věrnosti našich „socialistů“ bruselským vazalským smlouvám. Shodou okolností se tak tento schwarzenbergův vydařený klon vyjádřil vzápětí po té, co alternativní média zveřejnila vnitrostranický dokument vyzrazující kolaboraci sobotkovců při vymazání Českého národa z mapy. „Dlouhodobý směr vývoje…“, či tak nějak se ony marx-leninské direktivy jmenují.

To, že se vyjeveně působící soudruh zase opovážil zahlcovat média svými eurofilními a promigrantskými blitky ale není pro naši zemi dobrá zpráva. Přesněji – není dobrá, zato je užitečná. Znamená to totiž, že vláda odhodila poslední mimikry, jejichž prostřednictvím se před veřejností prezentuje jako „česká“ a pohrdavě, s americkými dragouny v zádech a byrokratickým aparátem Čtvrté říše v čele, se rozhodla oznámit, že podpora turecké okupace Evropy je nezvratná, stejně jako je marný boj „xenofóbů“, a „nacionalistů“ proti ní. To je dobré vědět. Poněvadž boj o národní identitu nikdy marný není. Kolaborant Zaorálek v budoucnosti důsledky tohoto boje sám bohatě okusí.

Ono to vypadá, že pobaví. Pozor, ale ten tupec to myslí vážně

Doba pokročila natolik, že socialistický křivopřísežník „Plechová Huba“ už ani veřejnost nerozesměje tak vypečenými bludy, jako byl ten, ve kterém „obhajoval“ svá studia na FF UJEP v oboru marx-leninská filozofie a politická ekonomie tím, že prý toužil po poznání teorií Tomáše Akvinského. Kolikpak seminárních prací k danému tématu vytvořil, to už se nepochlubil. Nebo že by snad na církevním filozofovi přímo dizertoval…?

Či nablblá větička, jíž hodnotil přínos zvýšené činnosti Frontexu a NATO při patrolování v pobřežních vodách Řecka. Na vlastní oči prý viděl, jak turecké námořnictvo zasáhlo proti dobré dvacítce plavících se nájezdníků, aby v zápětí dodal, že tedy i spatřil další stovky připravujících se vyznavačů Alláha ke stejné plavbě na pobřeží Turecka, které nějací příslušníci ozbrojených složek vůbec neobtěžovali. Za bílého dne a před reprezentantem EU! Osmané se museli smát, až se za břicha popadali.


Teď tedy kolaborantský pohůnek moudře dí, že kvótami nalajnované ředění evropských národů ČSSD neschvaluje, ale žalovat EU po vzoru Maďarska a Slovenska prý nemá smysl, protože by to oslabovalo naši pozici a možnost do záležitostí mluvit. Jak a s jakým úspěchem protektorátní vláda do těchto záležitostí zatím „mluvila“, to už pan „Plechová Huba“ blíže neobjasňuje. Není totiž co objasňovat. Vše je objasněno v „Dlouhodobém směru vývoje…“, či tak nějak….

Těšme se ještě na další moudra ministerské korouhvičky. Jistě bude zajímavé, jak se předvolební rétor a bijec tzv. církevních restitucí postaví k nápadu zdanit nemravnou loupež českého národního majetku. Sedmilhář Sobotka už nepokrytě prohlásil, že to je nedobrý a populistický nápad, takže lze očekávat podobné, „pevné“ a „zásadové“ stanovisko i Karla Lubomíra Schwarzenberg-Zaorálka…