Komunismus a multikulturalismus jsou podobné ideologie a jejich prosazovatelé stejně ubozí

Fakt nechápu lidi, kteří bojují proti komunismu (resp. komunismus nemají v lásce), ale na druhé straně adorují multikulturalismus. Vždyť tyto ideologie mají společné základy. Nebudu tady rozebírat všechny (je jich mnoho), ale zaměřím se teď na jeden z nich.

Lea Vojteková

Lea Vojteková
Co prosazoval komunismus? Myšlenku kolektivu (státu), resp. společenského uspořádaní, které je nadřazeno jedinci. To samé multikulturalismus. Máme žít ve společnosti, kde různé skupiny nejsou navzájem kompatibilní, dochází k rozporům a neustálému napětí.

Ale to našim multikulturalistům nevadí, vždyť přece idea určitého společenského uspořádání je důležitější. Co je nám po nějakém znásilněném nebo zavražděném a jinak „obohaceném“ jednotlivci? „Pachatelé dobra“ se ohání tím, jak jim záleží na lidských životech, přitom člověka berou pouze jako soukolí v jejich utopii, která je nadřazená lidským životům.

Jestliže je kolektiv nadřazen jednotlivci, v tom případě se zastánci této myšlenky dostávají do logické pasti. Protože i oni jsou pouze jednotlivci. Tak jak by mohli vědět, co je dobré pro celou společnost?
Považují se multikulturalisté za nějaké „vyšší a vyvolené“ bytosti?


Zdroj.