Lampasák a guma v znepokojení. Bojí se o své koryto?

Šéf vojenského výboru NATO, český generál Petr Pavel, vyrazil v posledních dnech do Asie. Má zde verbovat jednotlivé země asijsko – indonéské oblasti k tomu, aby nadšeně přijaly roli kanonenfutru, až USA definitivně naštvou Čínu a jejich politika tak vstoupí do tradiční fáze výměny argumentů ostrými. Inu, podobné schéma, jako je uplatňováno v Evropě vůči Rusku.

Lampasácká guma Petr Pavel

Lampasácká guma Petr Pavel

Nevolte Donalda

A kdo jiný by se lépe hodil na takovou „objasňovací“ misi, než kolaborant vycvičený marx-leninsky, uvyklý na vměšování ozbrojených sil do politiky? Pana generála napadlo, že přes média podá cenné rady i Američanům, koho volit (resp. nevolit) v nastávajících prezidentských volbách.

Rozhodně by bylo nebezpečné zvolit Donalda Trumpa, myslí si Petr Pavel.  Ten se totiž nechal už několikrát slyšet, že mu přijde lupičská ochranka NATO dokonale přežilá, nebezpečná a k obraně nesloužící, jakož i drahá. „Kujóni jste…!“ vzkázal Trump americkým, ale hlavně evropským nositelům „…lampasů a fedrpušÍ…“, za něž Amerika platí nekonečné účty, mohli bychom si zaparafrázovat slovy Jana Wericha v roli císaře Rudolfa II.

Politické školení mužstva politruk Petr Pavel nezapomněl

Prezentování takových názorů soudruha Pavla je zcela bezprecedentní. Západní „demokracie“ se vždy holedbaly přísnou apolitičností svých profesionálních armád. Bývaly doby, kde vojáci neměli volební právo, aby se zamezilo jakémukoli vlivu ozbrojených sil na politické dění. Politruky vychovávaly armády socialistické a před tím fašistické. Petr Pavel dokazuje, že politické školení mužstva je už opět v módě.


Navíc představa, že by se USA pod Trumpovým vedením zcela stáhly ze spolku řevnivých „spojenců“, aby se izolacionisticky věnovaly narovnávání a řešení svých vlastních problémů, je pro Pavla děsivá. Kdopak by potom platil předražené trafikanty vojenského výboru, kterému tak nadšeně předsedá? Komu by potom silácky vzkazoval, že ochrana ruských hranic na Baltu a v Černém moři je „nepřípustně nezodpovědná“?

Propíchnu ho je to takové stavovské

A tak se rozhodl předseda s biblicky znějícím jménem a příjmením Amíkům radit na dálku. A kdyby jej snad nevyslyšeli, neboť možnost zvolení Donalda Trompa „není nulová“, jak se pln obav už vyjádřil? Co pak? Že by snad český rek zorganizoval nějaký ten washingtonský majdán? Pomocníky by třeba Jenda Stoltenberg i s filantropem Sorosem našli…. A pak by soudruh Pavel mohl v duchu české filmové klasiky postupovat jako generál Rutherford alias Zdeněk Štěpánek v už citovaném díle Císařův pekař.

Jestliže se snad někomu zdají úvahy takových naťáckých jestřábů mimo mísu, tak se mu to nezdá, skuečně tak uvažují. Jestřábi vždy byli a budou. Jejich styl myšlení bez použití inteligence při hledání záminek k jatkám opět nejlépe vystihl Jan Werich v roli Rudolfa II.  „… inu ovšem, když se celou noc pije a fechtuje, když se celou noc za frejema pílí a ve vrhcábech fortúna pokouší, tu oko otupí a vtip utone ve víně…“.

Panu Pavlovi však vtip ve víně neutonul. Prostě díky socialistické a pak zase imperialistické „nalejvárně“ nikdy neexistoval. Pánbůh s námi a zlé pryč….