Komu má muslim věřit? Umírněným muslimům nebo Mohamedovi?

Základem učení islámu je, že Mohamed je posledním poslem Alláha a jeho příkazy či zákazy musí poslouchat každý muslim. Ten kdo zakazuje něco co Mohamed povolil či povoluje něco co Mohamed zakázal je podle islámu odpadlík od víry.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Papež Benedikt XVI. Citoval byzantského císaře, který o Mohamedovi řekl:„Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a nalezneš tam pouze věci špatné a nelidské, jakou je jeho příkaz šířit víru mečem.“

Stejně tak nás samotné učeni islámu informuje, že Mohamed přikázal kamenováni, sekání rukou a nohou za odpadnutí od islámu apod. V naši společnosti jsou dva typy islamofilů, kteří se snaží hájit islám. Jedni mlčí a přecházejí tyto barbarské praktiky a učení Mohameda a druzí to omlouvají tehdejší dobou a říkají, že dnešní muslimové jsou jiní, že jsou „moderní“ a nechtějí nic takového dělat.

Nezpochybňuji, že jsou muslimové, kteří barbarské zvyky a příkazy Mohameda odmítají akceptovat a různými filozofickými kličkami se snaží je anulovat, ale nemají to vůbec jednoduché. Mohamed byl totiž natolik narcisní a egoistický člověk, že v koránu určil jako jedinou správnou podobu islámu tu, kterou představil on.

Prubířským kamenem správnosti islámu tedy není nějaká filozofie nebo apologetika, ale to jestli daná věc byla Mohamedem praktikována nebo ne. Muslimové s tímto problémem zápasili od chvíle co Mohamed zemřel a zatím v historii vždy v této vnitromuslimském sporu zvítězili a své pozice dokázali obhájit jen ti muslimové, kteří požadují doslovné následování Mohameda.


Jako příklad z raných dob islámu lze uvést tento příběh:
Vypravěč výroku seděl v mešitě s Ibn Umarem, když přišel jeden Syřan a otázal se ho na pokračování poutě Umrah do poutě Hadž (tzv. Hadž Tamattu). Ibn Umar odpověděl, že to je dobré a správné. Tazající, ale odpověděl. Ale vždyť tvůj otec (2 nástupce po Mohamedovi) to zakázal! Ibn Umar odpověděl: „Běda ti! Jestli můj otec zakázal něco, co posel Alláha praktikoval a přikazoval, poslechl bys názor mého otce nebo příkaz poslal Alláha? Tázající odpověděl: Příkaz posla Aláha. Ibn Umar řekl: Tedy odejdi ode mne.(Zaznamenáno ve sbírce Mohamedových výroků od Ahmada, podobně zmiňováno i u Trmiziho a uznáno za pravdivé.)

Když tedy známe tento autentický příběh z dob počátku islámu, můžeme se ptát těch, kteří ještě pochybují: Když Mohamed přikázal zabíjet odpadlík od islámu, kamenovat lidi, zabíjet kritiky islámu apod. Koho má správný věřící muslim poslechnout, Toho kdo tvrdí něco jiného nebo Mohameda? Inu opravdu to nemají umírnění muslimové jednoduché, když jejich největší protivník je zakladatel islámu Mohamed.

Zdroj: Blog autora