Německo prý bez imigrantů zdegeneruje

Spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble (CDU) sdělil deníku Die Zeit své zásadní dojmy ohledně arabského světa, migrující Afriky a hrozící degenerace německého národa.

Zdegenerovaný Wolfgang Schäuble | foto: stuttgarter-zeitung.de

Zdegenerovaný Wolfgang Schäuble | foto: stuttgarter-zeitung.de

Wolfgang Schäuble(1942), který ještě letos v únoru upozorňoval na to, že Německo nápor uprchlíků dlouhodobě nemůže zvládnout, dospěl v poslední době k několika zásadním závěrům, z nichž podle něj bude muset Německo vyjít. Toto také sdělil deníku Die Zeit. (8. 6. 2016)

Uvědomil si, že Afrika bude výhledově problémem Německa a že vzhledem k pohybu uprchlíků z krizových oblastí středovýchodu Afriky bude Německo nuceno více investovat nejen do Iráku, Sýrie, Libye, ale i subsaharské Afriky. Podle něj je v pořádku apel Severoafričanů, aby Němci nyní zadrželi migrující uprchlíky.

Nesouhlasí však s myšlenkou, že by se Evropa měla izolovat a odmítnout migraci. K tomu veřejnosti sděluje:

„Uzavřít se by nás zničilo, vedlo by to k degeneraci v příbuzenských sňatcích. Muslimové v Německu přispívají v naší zemi k otevřenosti a rozmanitosti. Podívejte se na třetí generaci Turků, zejména jejich ženy! To je vysoce enormní potenciál!“

Ministr je sedmdesátiletý pán, který i přes svůj zdravotní handicap – upoutání na invalidní vozík – chce hrát dál svou velkou roli na politické scéně. V současné době zjevně nabyl dojmu, že uprchlickou migraci do jeho země, která to zkrátka a dobře nezvládá, je třeba nahlas a vůči světu nějak obhájit!

Strach o zdegenerování německého národa během tohoto století je migranty z arabského a afrického světa zažehnán! K obrodě německé krve mají přispět arabští a afričtí mužové a ženy, a to je dobře. Německo musí žít novým duchem nové, imigrací prostoupené doby a být obohaceno novými občany, křesťansko-muslimské krve!

Dávno zapomenuty jsou časy, kdy německý embryolog z počátku 20. století, první hlasatel eugeniky a zakladatel Monistické ligy, která se snažila aplikovat biologické zákony na společnost a prosazovala přežití ras s nejlepším genetickým dědictvím na úkor ostatních, Ernst Haeckel věřil, že evolučním osudem Německa je očistit se od všech podřadných:

„Němci se od společného opičího základu člověka vzdálili nejvíce. Po psychologické stránce mají nižší rasy blíž ke zvířatům než k civilizovaným Evropanům. Je proto nutné přiřadit jejich životům zcela jinou hodnotu.“

Německá eugenika se jako rasová hygiena hodlala zaměřit na šlechtění člověka k předem stanovenému ideálu pomocí umělé selekce určitých výhodných znaků. S nadšením se jí chopil i Adolf Hitler, který při sepisování jeho díla Mein Kampf mezi lety 1924-1926 hlásal, že posvátným rasovým posláním německého národa je „zachovat nejcennější rezervoár základních rasových prvků a pozvednout ho do vůdčí pozice“.

I říšský vůdce SS H. L. Himmler byl zastáncem eugenických myšlenek. Velmi mu záleželo na tom, aby jeho muži co nejvíce přitahovali ženy. Noví členové na sebe měli pohlížet jako na novou genetickou aristokracii.

Nosili efektní černé uniformy ušité u firmy Hugo Boss, které jim měly zajistit neodolatelný sex-appeal. Jako zodpovědný chovatel nechtěl dopustit, aby se jeho stádo křížilo s jakýmikoli partnerkami. Potenciální manželky příslušníků SS museli po 31.12.1931 podstupovat rasové prověrky a předkládat komisařům RuSHA (Rasový a osídlovací úřad, organizace dohlížející na rasovou čistotu uvnitř SS) lékařské vyšetření, rodokmen a fotografie.

Pokud byla žena shledána jako nevhodná, manželství bylo zakázáno. Himmler věřil, že takto stvoří čistou nordickou šlechtu, která ovládne svět. Uvědomoval si ale, že vytvořit pohlednou panskou rasu bude mnohem jednodušší, než ji naučit myslet jako dávní vládci. V roce 1935 inicioval Himmler vznik spolku Lebensborn.

Základem programu Lebensborn (Pramen života) se stala teorie francouzského hraběte Arthura de Gobineaua. Ten tvrdil, že národy jako Řekové či Římané ovládly svět díky čistotě vlastní rasy a teprve když došlo k jejímu narušení, ztratily sílu a průbojnost. S tím souhlasil Hitler, v knize Mein Kampf nalezneme:


„Dějiny ukazují velmi jasně, že kdykoli se árijská krev smísila s krví méněcenných ras, výsledkem byl zánik kulturního národa.“

Nelze zapomenout ani na Norimberské zákony, které v německé historii představují ukotvení nacistických rasistických myšlenek do právního řádu Třetí říše. Jedná se o trojici rasových zákonů „na ochranu německé krve a cti“, které legalizovaly vyloučení Židů z německé společnosti.

Ano. německý národ si v minulém století kladl za cíl stvořit nového německého Nadčlověka. Historii nelze zamlčet ani popřít.

Paradoxně dnes, zatímco si ostatní evropské národy zachovávají chladnou hlavu, snad i zdravý rozum, a nemají primární zájem na tom, aby byly kulturně, společensky i geneticky obohaceny (alespoň to neprezentují tak nahlas ústy svých čelních politiků veřejně) islámským světem, neboť si uvědomují nutnost nárůstu demografické křivky především díky vlastním původním národům, německý politik Schäuble má strach z nastupující degenerace svého, navenek sebevědomého německého národa. Zarážející a nepřijatelná by pro Němce měla být jeho slova.

Přemýšlím, zda jeho prohlášení přičíst jeho nastupující senilitě, spojené s degenerací mozkových buněk, neznalosti principů a pramenů islámu, nebo momentálnímu zatmění jeho politické a občanské mysli.


Zdroj: Blog autorky