Duch nacistického holocaustu opět ožívá. Dnes má jméno BDS, což jsou fanatičtí aktivisté

BDS? Kdo to jsou lidé skrývající se za značkou „BDS“. B (Boycott/bojkot), D (Divestment/stažení investic), S ( Sanctions/sankce).

Vyhlazovací tábor Březinka

Vyhlazovací tábor Březinka

Čemu vlastně tito lidé věří? V jejich iracionálním myšlení je Stát Izrael líčen jako démon Blízkého východu, rasistický stát snažící se zavést politiku apartheidu, palestinské Araby přirovnává k Židům ve varšavském ghettu a Izraelce jako nacisty provádějící „genocidu palestinského národa“. Je to doopravdy pravda? Skutečně je Izrael „nádor na Blízkém východě“, který je třeba zničit a nahradit ho jednotnou arabskou Palestinou, kde by Židé nesměli žít.

BDS používá politiku 3D. Dvojí metr, na Izrael se nahlíží jinak než na okolní arabské země, po Izraeli se vyžadují vyšší nároky, nežli na jiné, zatímco např. vraždy ze cti, ženská obřízka, kamenování „bezvěrců“, polévání kyselinou, vypalování kostelů některými islamisty, blahosklonně tito lidé přecházejí, domnělé a údajné přestupky Izraelců přetřásají. BDS Izrael démonizuje, to znamená, izraelské Židy chápe jako válečné zločince, štváče, zloděje půdy a vodních zdrojů no a když je Izrael horší než všechny země světa, tak přece Izrael nemá právo na existenci a musí zaniknout (delegitimizace) a je zajímavé, že se na podobné argumentaci shodnou nacisté, komunisté, islamisté a někteří falešní stoupenci Ježíše Krista.

Aktivisté požadují po Izraeli dalekosáhlé ústupky, ovšem zapomínají, že k míru je nutný kompromis, ustoupit musí obě strany a tlačit jenom na Izrael a po Palestincích nic nechtít, to není zrovna vyvážený postoj. Kdo si vzpomene na vyvraždění rodiny Fogelových? No v mysli těchto pseudohumanistů a pseudointelektuálů to byli přece jen „osadníci“, „osadník“ nemá na palestinských územích co dělat, takže jsou hony na „osadníky“ do jisté míry ospravedlnitelné. Zajímavé, že v Izraeli žije 1,5 milionů Arabů naprosto v klidu, nikdo je nepronásleduje, mohou studovat na univerzitách, zastávat politické úřady, nikde nevidíme oddělené lavičky, školy, koupaliště, místa v divadlech, kinech pro Araby či pro Židy. Jak tedy může být Izrael státem apartheidu, když se těší arabští občané stejným právům jako židovští protějšci? Holt aktivisté z BDS mají vymytý mozek nenávistí ke všemu izraelskému. Antisionismus se stal jejich náboženstvím.

Bojkotéři odmítají izraelsko-egyptskou mírovou smlouvu uzavřenou roku 1979. Považují ji za nespravedlivou k palestinským občanům, odmítají dvoustátní řešení, chtějí vytvořit jakýsi mýtický objekt „jednoho státu pro dva národy“, což není nic jiného než jakási tichá a nenásilná genocida židovského obyvatelstva v Izraeli, protože Židé by se časem stali menšinou ve své zemi, národní idea by se zhroutila a jak by situace mohla skončit? Izraelcům by nezbylo nic jiného, než opustit Svatou zemi o čemž básnila Helene Thomasová, bývalá blízká spolupracovnice pana prezidenta Obamy.


Váženou osobností pro tyto „spravedlivé bojovníky za mír“ je usvědčený masový vrah a terorista Omar Bargouti, který žádá bojkot všech izraelských univerzit, výrobků i veškeré technologie, která se v Izraeli vyrobí. To už zde přece jednou bylo, nacisté hlásali „nekupujte u Židů!“, představitelé BDS chtějí spolu s antisemity všech barev (náboženskými antijudaisty ať už křesťanskými či islámskými, rasistickými antisemity a levicovými antisionisty) bojkot všeho izraelského, zákaz vstupu izraelských vědců, sportovců a umělců do evropských zemích, Spojených států a Kanady.

BDS „zakořenila“ i na mnohých univerzitách, kde na jejich kampusech hlásá otevřenou protiizraelskou propagandu, často spojují Davidovu hvězdu (Magen David) s hákovým křížem a jak již bylo řečeno, Izrael přirovnávají k rasistickému apartheidu Jihoafrické republiky, nosí transparenty, na kterých jsou vyobrazeni izraelští politici v esesáckých uniformách a popírají Izraeli právo na sebeobranu, zatímco palestinský terorismus je líčen těmito „lidskoprávními aktivisty“ jako naprosto ospravedlnitelný, izraelská protiopatření je zobrazováno jako „nepřiměřené užití síly“.

Proterorističtí aktivisté z BDS přejímají slepě palestinskou verzi příběhu, jinými slovy legendu o „ukradené zemi“ a Izraelce činí zodpovědné za údajné páchání etnických čistek a snaží se o politické zrušení Státu Izrael. Holocaust považují za „mrtvou floskuli, mající za cíl ospravedlnění „loupeže Palestiny“ a vznik Izraele chápou jako jakýsi koloniální projekt, který absolutně nemá právo na život. Jak ušlechtilé, jak spravedlivé, jak mírumilovné, že? Nabízí se otázka, kdo je tedy nacistou? Izraelci či „bojovníci za mír“ z BDS a nevládní organizace? Nechť každý posoudí sám.