Chovanec znásilnil chovance – Realita pasťáku v Chrastavě. Byl to Milan?

Výchovný ústav a střední školy v Chrastavě z rozhodnutí MŠMT 1. září 2016 přestává fungovat. Svou stížností zde ombudsmanka Šabatová rozpoutala chaos, který ve finále odnesou hlavně chovanci ústavu.

Šabatová - Chovanec

Šabatová – Chovanec

Tento blog navazuje na blog předchozí, kde poukazuji na skutečnosti související se zrušením výchovného ústavu v Chrastavě, zasvěcení čtenáři souvislosti znají.

Dnes se dozvídáme, že s účinností od 1. 9. 2016 budou v Chrastavě zrušeny výchovný ústav a střední škola jako součásti příspěvkové organizace. Dalo by se předpokládat, že do té doby bude fungovat pod vedením suplující ředitelky S. Cpinové, jenže se dozvídáme, že ministryně Valachová dnešním dnem jmenovala sedmičlennou komisi pro konkursní řízení na volné místo ředitele tohoto výchovného ústavu.

Komisi v tak hojném počtu a s takovými odborníky, kteří najednou dohlédnou, aby po dva měsíce prázdnin ústav vedl skutečný lidsko-právní profík? Zřejmě vážný zájem z vyšších míst, neboť v komisi zasednou zodpovědní a etopedicky fundovaní zástupci MŠMT, ČŠI, odborníci z řad pedagogických a vedoucích výchovných zařízení, školské rady Výchovného ústavu Chrastava, ale hlavně v rámci bezpečnosti města také starosta Chrastavy.

Výchovný ústav v Chrastavě je takové jedno velké máslo na pár hlavách. To, k čemu v něm došlo následkem buzerační a mentorské zprávy ombudsmanky Šabatové zcela jistě nemá v historii podobných zařízení obdoby. Více najdete v mém předcházejícím blogu.

Před pár dny došlo v chrastavském ústavu k události na kterou mě s rozhořčením v hlase upozornila známá speciální pedagožka z Brna, která celou kauzu pozorně sleduje.

V sobotu 11. 6. 2016 přinesl web tn.nova.cz aktualizovanou zprávu o tom, že policie začala prošetřovat případ sexuálního zneužívání třináctiletého mentálně postiženého chovance patnáctiletým. Prý jim nová ředitelka umožnila spát v jednom pokoji, a to i přes odmítavé postoje vychovatelů.

Navíc stávající vedení znásilnění retardovaného chlapce neohlásilo policii, udělala tak až TV Nova. Ta taky spustila celý kolotoč a poukázala na to, že vstřícný nový postoj ředitelky Cpinové je ve finále silně kontraproduktivní.


V ústavu po znásilněnéní třináctiletého chovance řekla: „Vím o tom, byla jsem informována. Byla tam psycholožka z dětského diagnostického ústavu. Víc informací vám nemohu podat.“

Nějaká obava z postihu? Proč? Ředitelku Cpinovou následně MŠMT podrželo, interní prošetření místního znásilnění dítěte psycholožkou, namísto oznámení o trestném činu na PČR, okomentovala ministerská mluvčí J. Balážová slovy:

„Paní ministryně si ověřovala i u ředitelů jiných podobných ústavů, zda paní Cpinová postupovala správně. Přesvědčila se, že ano.“

Ovšem znásilněný kluk, navíc s mentálním postižením, to přece nic není. Nabízí se otázka, jak je možné, že se tito jedinci, snadno zneužitelní vzhledem ke svému handicapu, ocitnou mezi zdravými jedinci navíc s projevy agresivního chování?

Neměl být umístěn ve výchovném ústavu s léčebným režimem?!

A tak místo toho, aby se chrastavský starosta M. Cano věnoval komunální politice, musí svolat mimořádné zastupitelstvo a na programu bude jediný bod – situace ve výchovném ústavu. Věří, že přijede i ministryně školství, školní inspekce, poslanci ze školského výboru, bývalé i současné vedení a zaměstnanci ústavu. Zkrátka zase samý „odborník“, který ví, jak na ty chrastavské kluky z pasťáku.

Starosta doufá v nějaký ten přijatý konsenzus. Tak aby vůbec něco bylo.

Sluníčkářský experiment o uvolnění morálky a nastolení pozitivní motivace ve výchovném ústavu, který chtěla uvést v život naše tolik „respektovaná“ ombudsmanka Anna Šabatová selhal na plné čáře.

Nastoleních nových nefungujících pravidel v zařízení, kde musí vládnout přísná a dříve dodržovaná pravidla – špatně! Nasazení veskrze pozitivní, chápající láskyplné ředitelky do prostředí dravé bezcitné zvěře – špatně! Odmítnutí názoru vychovatele na společné spaní chovanců novou ředitelkou, které mohlo předejít znásilnění třináctiletého chovance – zase špatně!

A závěr?

Výchovný ústav zlikvidovaný ombudsmankou ČR, rozsekaný dříve fungující řád, chovanci na útěku, nebo s velkým šklebem do tváří vychovatelů, jak je ta uvolněná morálka skvělá a nakonec nedávné znásilnění nezletilého – to je slušný výsledek této kauzy. Řešení se ovšem nalézá.

Ministryně školství v červenci na pár týdnů vymění měkkou ředitelku za o něco tvrdší a ve finále tenhle výchovný a umravňující podnik zruší.

Zodpovědnost za katastrofální souběh všech těchto událostí v Chrastavě leží na ombudsmance, ministryni i stávající ředitelce ústavu. Jak je ale vidět, ruka ruku myje a nakonec o resocializaci, výchovu a vzdělávání problémových chovanců ústavu ministerstvu školství vůbec nejde.

Jde o to si obhájit chybná a unáhlená rozhodnutí a pak jednoduše udělat za zrušeným zařízením tlustou čáru s poznámkou:

Zrušený výchovný ústav v Chrastavě – chaotický experiment tří žen, který se nevydařil.


Zdroj: Blog autorky