Arabové jsou odporní sprostí lháři. Jen debilové jim věří

Slušný člověk se nestačí divit, s jakou lehkostí současný svět přejal vylhanou arabskou verzi blízkovýchodního problému. Politici papouškují arabské lži o okupovaném území a o nutnosti tato území „osvobodit.“

Mahmúd Abbás Arab z Palestiny

Mahmúd Abbás Arab z Palestiny

Političtí rozumbradi jednohlasně doporučují jako jediné možné řešení konfliktu „návrat před 5. červen 1967“, neboli vrátit dějiny zpět do roku 1949 a oběma stranám vyznačit státní hranice na území, oddělující tehdy arabské armády od té izraelské.

Abbás byl pravou rukou teroristy Arafata

Každý, koho naučili ve škole počítat alespoň „do pěti“, se musí pozastavit nad rokem vzniku Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) a počátkem tzv. okupace. Jak známo, teroristickými činy neblaze proslulá OOP vznikla v roce 1964 a šestidenní válka začala až za tři roky, 5. června 1967. Jaké území chtěli arabští teroristé z OOP „osvobodit“? Existuje jen jediná možná odpověď: Arafat, Abbás a spol. z OOP chtěli „osvobodit území, které doporučilo Valné shromáždění OSN 29. listopadu 1947 pro židovský stát.“

Teroristé z OOP neplánovali konec izraelské okupace, k ní tehdy scházely ještě tři roky, ale plánovali konec židovského státu. Aby zakryli špinavou historii OOP, přestali Arabové zkratku OOP používat a dnes se prezentují pod zkratkami Fatah a Hamás. Ačkoli se obě frakce nenávidí a spolu bojují, cíl mají společný: likvidaci židovského státu.

Nedávno předával Mahmúd Abbás, pravá ruka zločince Arafata a jeho nástupce, dar saúdskoarabskému králi – zarámovanou kopii titulní strany deníku The Palestine Postz roku 1932. Možná chtěl tím darem obhájit své lži, že Židé nemají žádné historické spojení se svou vlastí ani s Jeruzalémem. Možná chtěl podat „důkaz“, že deník vlastnili „palestinští Arabové ve svém státě Palestina.“ Ať už předseda arabské autonomie zamýšlel cokoli, svým darem přivedl saúdskoarabského krále do nepříjemné situace a je izraelským novinářům pro smích.

Proč tomu celý svět jen nečinně přihlíží?

DeníkThe Palestine Postbyl totiž sionistickým deníkem. Byl založen v roce 1932 Geršonem Agronem, reprezentantem palestinských sionistů ve Světové sionistické organizaci (WZO) a delegátem Židovské agentury. V roce 1950 byl židovský deník ve státě Izrael přejmenován naThe Jerusalem Post.

Arabové jsou známí tím, že, slušně řečeno, často přehánějí a zveličují. Už v koránu stojí, že jsou „nejvznešenějším národem na zemi.“ Kdybych byl Arabem, také bych tuto knihu miloval. Šovinismus jak vyšitý. Žel, podle statistik OECD patří arabské země a Arabové v Evropě v oblasti vzdělání k těm nejméně úspěšným.

Ve své knize Arab Attitudes to Israel napsal bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky a profesor Hebrejské univerzity Jehošafat Harkabí:„Pro politické cíle používají Arabové lži a překrucují pravdu, prolhanost je druhá arabská přirozenost.“(str. 337)

Profesor Harkabí cituje také arabskou socioložku Soniu Hamadyovou, která má totožný názor:„Lhaní je široce rozšířený arabský zvyk, Arabové mají o pravdě nízké povědomí.“(str. 348)

Fakt, že se téměř celý současný svět, velká většina států OSN, ztotožňuje s arabskou verzí arabsko-židovského konfliktu, jen dokládá, v jakém morálním marasmu se dnešní světová společnost nachází.


Zdroj.