Zelení ekoteroristi za Šumavu bez lesů

Nečasův kabinet dnes projednával legislativní návrh ministra Chalupy. Podle uvazovačů ke stromům prý ve skutečnosti vede ke zrušení Národního parku Šumava. Strana zelených vyzývá vládu, aby odmítla Chalupův návrh a zabránila zničení unikátní přírody, které by vedlo k poklesu zájmu turistů o toto území a poškodilo by místní šumavskou ekonomiku. Tak co ten zloduch Chalupa vlastně chystá? Navrhuje zmenšit území doposud ponechané přírodě o 5 500 hektarů, začít kácet v pralese na Smrčině, v kaňonu Křemelné, či kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Zároveň chce rozšířit zóny, ve kterých je možné stavět sjezdovky a hotely.

Ráj pro developery vznikne kombinací Chalupova návrhu a nedávno schváleného zákona o Státním pozemkovém úřadě, který dal šumavským obcím právo získat bezúplatně státní pozemky v zastavěném území nebo zastavitelné ploše právě v těchto zónách parku. Zatímco v jiných chráněných územích, obce pozemky získají pouze za podmínky, že na nich postaví pouze veřejně prospěšné stavby, na Šumavě je tato podmínka explicitně zrušena. V nově rozšířených 3. zónách Národního parku se tedy bude moci stavět cokoliv. Podle pana Jirsy něterá média, včetně České televize a některých celostátních deníků, záměrně deformují informace a vytvářejí tak „jinou realitu“.

A tak se můžeme dočíst o „dvou stranách sporu“, některé pořady v České televizi dokonce vyznívají tak, že nositelem pravdy o Šumavě jsou pouze nevládní organizace. Jaká je však skutečnost? Od počátku otevření debaty o budoucnosti Šumavy, která byla akcelerována záměrným rozpoutáním kůrovcové kalamity, deklarovaly oba kraje, na jejichž území národní park leží, jednotný názor.

Jaksi neberou na vědomí, že divočina v pojetí Strany zelených a Hnutí Duha se rovná tisíce hektarů zdevastovaného lesa, miliony zbytečně uschlých smrků a zničení původních pralesních zbytků. No podívejte se sami, co zelení pomatenci podporují.

Redakčně kráceno; Titulek redakčně upraven; Zdroj: paulczynski.cz