Čeští muslimové se školili v Rakousku jak propagovat islám v Čechách a na Moravě. V čele školených byli Větrovec a Palíšek

V sousedním Německu a Rakousku je v posledních letech na vzestupu radikální výklad islámu v podobě tzv. Salafismu. Jak se ukazuje, tak si tento velmi problémový směr islámu nachází cestu i do prostředí české muslimské komunity. Mladí čeští muslimové navštěvuji pravidelně salafistické aktivisty v Rakousku a včele těchto aktivit stojí známí čeští konvertité k islámu – Lukáš Větrovec a Eduard Palíšek.

Lukáš Větrovec | foto: youtube.com

Lukáš Větrovec | foto: youtube.com

Co je salafismus?

Německá kontrarozvědka považuje salafismus za velice problémový radikální směr islámu, který se snaží veřejně tvářit tolerantně, ale uvnitř muslimské komunity šíří pojetí islámu neslučitelné s evropským pojetím společnosti a práva. Salafisté říkají, že ještě není čas na nastolení islámského režimu v Evropě, že je nejprve potřeba budovat zázemí a šířit islám (tzv. dawa) a až ve vhodný okamžik vystoupit proti naši evropské společnosti za použití násilí.

Co je dawa?

Základním tématem těchto muslimů je tzv. Dawa, tedy výzva nevěřících Evropanů k přijetí islámu. Proto se salafisté snaží učit své aktivisty jak nejlépe islám (prodat nevěřícím a jak nejlépe využít moderní poznatky z oblasti psychologie k manipulováni nevěřících Evropanů k přijetí islámu. Je to tzv. metoda GOPAS.

V Německu se aktivity salafistů odehrávají hlavně v rámci tzv. Kampaně Lies! Kdy salafistérozdávají po německých městech kolemjdoucím korán a propagační materiály o islámu. Podobnou aktivitu v Rakousku provozuje i organizace Iman, která v tomto směru poskytuje školení a podporu i českým muslimským aktivistům, kteří navštěvují aktivisty organizace v Rakousku a účastní se některých jejich rakouských aktivit. Hlavně vzdělávacích.

Větrovec a Palíšek mezi salafisty

Na jednom z takovýchto vzdělávacích soustředění byli mladí čeští muslimové z nichž se mi podařilo dle získaných fotografií identifikovat dva – Lukáše Větrovce a Eduarda Palíška. Jak se zdá, tak Větrovec i Palíšek vyvíjejí aktivity mezi mladými muslimy s cílem šířit mezi nimi radikální pojetí islámu a je otázkou na kolik o tom vědí představitelé českých mešit?

Proč se pohybují Větrovec a Palíšek mezi salafisty? Základní otázkou je, na kolik jsou Větrovec, Palíšek a další mladí muslimové (převážně z Brna) ovlivněni salafismem a nakolik představují hrozbu pro budoucí bezpečnost České republiky?

Když propukla známa kauza radikálních překladů pátečních kázání v brněnské mešitě, tak Větrovec vzal veškerou odpovědnost na sebe, byť jen četl české překlady arabských textů vedení mešity. Palíšek v té době již působil mezi českými muslimy a tvrdil, že Větrovce kontaktovali agenti české tajné služby a domluvili se s Větrovcem, že mu pomohou uniknout stíhání, když on bude na oplátku spolupracovat s nimi. Samozřejmě, že Větrovec souhlasil, ale okamžitě upozornil na celou situaci své muslimské spolupracovníky s dovětkem, že českým úřadům neřekne nic, co by mohlo poškodit muslimy nebo islám.

Palíšek byl také zajímavou postavičkou, kdy sice se před muslimy tvářil jako zbožný věřící, ale z mne neznámého důvodu si nahrával veškeré rozhovory co vedl s muslimy a pak se tím ještě chlubil před lidmi o kterých si myslel, že mají kontakty s českou tanou službou. Některé z těchto záznamu daroval i mé osobě, protože si myslel, že si mne tím koupi nebo si myslel, že jsme napojen na českou tajnou službu a prostřednictvím mne se tak bude moci on Palíšek stát agentem …
Ať již jsou tedy motivace Větrovce a Palíška na aktivity se salafisty jakékoliv, tak se obávám, že představují zásadní hrozbu pro naší bezpečnost a hlavně nevěřím, že české úřady mají o této spolupráci nebo jejím rozsahu informace. Obávám se, že to bude podobné, jako v případě radikalismu v brněnské mešitě, kdy jsem na celý problém upozornil až já, jako odpadlík od islámu a české úřady do té doby tvrdily, že se v mešitě nic radikálního neděje, jak to taky mohly české úřady vědět, když jejich informátoři byli právě ti lidé co tam ten radikalismus šířili?