Poslankyně Nytrová šlápla homosexuální lobby na kuří oko

Podle poslankyně Pavlíny Nytrové (ČSSD), která ve sněmovně ostře napadla připravovanou novelu, umožňující registrovaným partnerům adoptovat dítě svého partnera, plíživá homosexuální lobby nabourává cíleně chod naší společnosti.

Eva Valerie Maxová

Eva Valerie Maxová

Poslankyně Nytrové záleží na srdci zdravá výchova českých adoptovaných dětí a tudíž nesouhlasí s tím, aby děti byly vychovávány LGBT páry, následně tedy v LGBT rodinách.

Za své vyjádření sklidila od svých spolustraníků velkou vlnu kritiky, zvláště odsuzující byla ministryně Marksová, která se netají modernizací a rozvolněním českých rodin. Výroky Nytrové se nelíbí ani předsedovi ČSSD Sobotkovi, stejně jako novináři J.X. Doležalovi z Reflexu. A popudily i hackery, kteří ji zlikvidovali soukromý web s dodatkem, že podobná vyhlášení, kdy Nytrové „radí internet a moje srdce“, proto může o homosexuálech takhle mluvit, nebudou tolerována!
gif-banner-havloidi

Poslankyně Nytrová, matka dvou dětí, ve sněmovně sdělila svůj názor na homosexuály, který jak říká opřela o rady z internetu a o své srdce. Podle premiéra Sobotky je ale třeba s předsudky a netolerancí bojovat reálnými argumenty.

Jistě. Ve sněmovně si často vyřvává kdejaký z daní všech živený žvanil, co ho napadne, a to musí skončit!

Server lidovky.cz sestavil z projevu Nytrové pět zásadních bodů, které jsou považovány za skandální v dnešní gaypride duhové společnosti.

loading...

Zkráceně se Nytrová v projevu pozastavila nad:

1. vyšší promiskuitou homosexuálních párů oproti heterosexuálním párům

2. rizikovými faktory, ovlivňujícími výchovu dětí v homosexuálních rodinách – promiskuita, pohlavní choroby, sklon k alkoholu a drogám, násilí

3. drzostí homo-lobby, která chce změnit fungování naší společnosti

4. zavedením homosexuálních rodin do naší společnosti, kde vcelku logicky Nytrová popisuje chronologii tohoto procesu – negativní reakce veřejnosti na GayPride – označení LGBT skupiny jako diskriminované – nutnost antidiskriminačních zákonů – následně uzákoněno registrované partnerství. Především kvůli zjednodušení právních úkonů, komplikací při soužití, kvůli informacím o zdravotním stavu partnera. To všechno tu už máme. Chybí jen ADOPCE dětí.

V bodě č. 5 poslankyně Nytrová upozorňuje veřejnost, že její apel není namířen proti homosexuálům jako takovým. Je namířen proti absurdnímu uzákonění adopce dětí těmito páry.

loading...

Nad všemi těmito body ční ovšem výrok Nytrové, že:„Homosexuálové se budou snažit zrealizovat sex s dětmi. Mluvím o tom, jak už to v podstatě v některých zemích funguje.“Tady měla Nytrová zřejmě na mysli snížení věkové hranice pro legální sexuální styk, která je u nás 15 let, nicméně např. ve Španělsku mohou legálně mít děti sex už ve třinácti, v Rakousku a Německu pak ve 14 letech. Ve své době naši zákonodárci uvažovali o snížení této hranice na 14 let, nicméně to neprošlo.

Nemyslím si, že legalizaci počátků sexuálního života našich puberťáků musela paní poslankyně spojit zrovna s homosexuální minoritou. O podobný styk s dítětem, pokud tak 14letého vnímáme, může stát zrovna tak dospělý heterosexuální muž či žena. A myslete si, co chcete.

Zajímavější je jiná skutečnost. LGBT minoritu jsme si u nás časem zvykli přijímat, i když se na její think tank představitele a akce typu GayPride, hojně podporované americkou ambasádou a všemi těmi pochybnými spolky, díváme s despektem. Tolerujeme odlišnost, nicméně se nemusí stávat čímsi nadřazeným a za každou cenu zdůrazňovaným. Nakonec Nytrová to v bodě číslo 4) popsala dost jasně.

Pokud se proti jejím tvrzením dnes zvedá vlna antidiskriminační nevole, dobrá, ale je třeba mít argumenty.

Mě osobně by např. zajímalo, jak je to s promiskuitou homosexuálů a taky to, jestli funguje a jede dál, nebo nefunguje v případě LGBT komunity ona pověstná salámová metoda. Jak je to tedy?

Na to, abych se vypravila sama mezi homosexuály, které respektuji a sama jich pár znám, nemám bohužel čas, zvolila jsem vhodný zdroj, který mnohé napoví.

loading...

V roce 2013 na Univerzitě v Pardubicích, filozofické fakultě, Bc. Lenka Vosáhlová obhájila svou diplomovou práci „Seznamování párů v dnešní době: Komparace navazování vztahů u homosexuálních a heterosexuálních párů“. Zajímavý počin. Vosáhlová provedla dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, i to jak se pražští a pardubičtí homosexuálové seznamují, jak se dívají na sex a na nevěru.

Odpověď jednoho z homosexuálních tazatelů, jak vidí sexualitu jejich komunity:

„Myslím si, že ti homosexuálové, že to jsou dva chlapi, tak si myslím, že to míň řeší a jdou na všechno rychleji. A asi i na ten sex.“

Další gay to shrnul velmi zajímavě: „Především to, že homosexuálové neřeší stud, strach a předsudky. Jdou jednoduše na věc, protože vědí, co chtějí. Protože je jich míň, mají i menší šanci na odmítnutí, takže mají nesrovnatelně vyšší sebevědomí, než heterosexuální lovci, které je někdy až vtipné sledovat, protože by chtěli za někým jít, ale jednoduše mají strach…“

V závěru diplomantka shrnula svá zjištění následovně: Homosexuálové se seznamují v jim blízkých prostředích, nejvíce v barech, netrpí studem, často dojde k intimnímu styku už na první schůzce. Dle vlastního názoru homosexuálů jsou promiskuitnější a navíc nezatížení předsudkem, že sex na prvním rande je tabu. Nevěra je rovněž tolerována, mají k ní větší sklony a často si do partnerské postele dovedou i milence.

Jeden výzkum pro diplomovou práci v roce 2013 nám tedy poodhalil, jak je to s promiskutou homosexuálů, o které se „nemístně“ vyjádřila sociální demokratka Nytrová. Mně to stačí…

loading...

Píše se rok 2016 a poslanci napříč politickým spektrem navrhují, aby si gayové a lesby, které žijí v registrovaném svazku, mohli osvojit dítě svého partnera. Podmínkou by bylo, že biologický rodič dítěte není znám. V případě, že by znám byl, musel by dát s osvojením souhlas. Jde tedy o jakýsi předstupeň klasické adopce.

O tu tady, ale v době uzákonění registrovaného partnerství přece vůbec nešlo. Nebo snad ano, pane Hromado? Bývalý šéf Gay iniciativy, prezident Herecké asociace, dnes každý posun v adopcích dětí homosexuály vítá s nadšením.

Jiří Hromada pro Parlamentní listy před pár dny řekl: „Je to velká radost, jde o další z kroků k rovnoprávnosti dvojic stejného pohlaví. Jsem rád, že tomu média věnují pozornost, ale chci upozornit, že registrované partnerství není registrovaným partnerstvím pro homosexuály, ale pro dvojice stejného pohlaví….Ústavní soud zrušil část zákona, která individuální adopci osobám žijícím v registrovaném partnerství znemožňovala. To znamená, že teď mohou žádat o adopce stejně jako doposud všichni ostatní občané.“

A proč ona salámová metoda s LGBT příchutí? Hromada se potutelně usmál a přiznal:

„Vzpomínám, že nám tenkrát před deseti lety, než byl schválen zákon o registrovaném partnerství a kdy jsme se velmi těžce rozhodovali, jestli vtělíme adopce do návrhu zákona, nebo ne, právníci řekli, dejte tam paragraf, že nebudou dvojice stejného pohlaví žijící v registrovaném partnerství mít možnost osvojit dítě. Pak má zákon větší šanci, že projde a Ústavní soud to pak jako diskriminační změní. Mysleli jsme, že to bude do roka, do dvou, do tří, trvalo to nakonec deset let…Myslím, že nám tehdy právníci poradili dobře. Řekli, dejte verzi bez adopcí, hlavně ať projde zákon, a pak, až přijde další generace, se uvidí.“

Herec Hromada si uvědomuje, že jde především o práva dětí, aby se vylidnily dětské domovy, tetičky by postupně nahradily LGBT páry: „… které spolu žijí, mají se rádi, pohádají se a usmiřují, jeden třeba nakupuje, vaří a myje nádobí, druhý zase uklízí a dělá jiné věci.

loading...

Prostě identifikační vzor pro dítě a rodinnou pohodu jsou dva lidé. Vím, že ideální je táta a máma, ale jestli jsou to máma s tetou nebo táta se strýčkem, dvě ženy nebo dva muži, není tak podstatné, podstatné je, že dítě není v dětském domově a že jeho právo být někým milován je naplněno.“ (zkráceno, PL 11. 7. 2016)

To jsou jistě hezká slova, pane Hromado, nicméně zdravě a tradičně smýšlející muž otec a žena matka s nimi nemůže nikdy bez výhrad souhlasit. Dítě se má ve fungující zdravé rodině identifikovat s otcem mužem a matkou ženou. Muž a Žena, heterosexuální jedinci, kdy žena je nositelkou života, tedy potomstva v souladu s přirozeností a přírodními zákony. Žádný taťka 1 a taťka 2, ani mamka 1 a mamka 2, v lepším případě rodič 1 a rodič 2.


A závěr?

Poslankyně Nytrová si teď na politické scéně „užívá“ svých pět minut „slávy“ po pár letech, kdy o ní ve sněmovně příliš slyšet nebylo. Je označována za politického homofoba, protože šlápla homosexuální lobby na kuří oko. A to se nesmí! Diskriminace čeká na sebemenší záminku, jak se dostat ke slovu!

Proč se v médiích neobjevila i tato závěrečná část jejího projevu ve sněmovně?

„Vážení kolegové,

já jsem přesvědčena o tom, a uznávám lidskou důstojnost všech, odmítám ale měnit zákony přirozenosti a přírody. Jsem přesvědčena o tom, žejedině muž může zplodit a jedině žena může porodit dítě, a proto se jedině muž a žena mohou stát rodiči.

loading...

Jsem si jistá, že základem každé společnosti je spořádaná a pevná rodina. Muž a žena jsou biologicky odlišní ve své stavbě těla a mají odlišné sociální role. Proto nesouhlasím s novelou zákona o registrovaném partnerství a navrhuji tuto novelu zamítnout. Uvědomuji si, že je nutné chránit především zájmy nevinných dětí a je nutné usilovat o nejlepší a stabilní podmínky pro výchovu dítěte a nevytvářet alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní model rodiny.“

Pokud Nytrová směrem k české veřejnosti také vzkázala:

„Dítě má vyrůstat v rodině a rodinou je stále muž a žena, ne dva tatínkové nebo dvě maminky. Z praxe a příkladů ze západního světa vidíme, že tady tento model se naprosto začíná stírat a jde o systematický postup, jak změnit fungování společnosti právě ze strany homosexuální lobby. Je to skupina organizovaných homosexuálů,“a pokud navíc přihlédneme k dalším výše popsaným skutečnostem, je jedině správně, že tento tlak homosexuální lobby u nás paní poslankyně veřejně a neohroženě pojmenovala.

Zdroj: Blog autorky

Čtěte dále:

loading...