Migrace byla vždy agresivní vražedná invaze

Stěhování národů provází lidstvo od dob, kdy bylo schopno zaznamenávat svou historii. A patně i před tím. V Evropě probíhalo to poslední zhruba od 4. do 7.století, kdy Antové a Sklavěni osídlovali napřed jižním, pak I západním směrem území hlavně germánských kmenových svazů a dobyli své domovy, ve kterých (až na malé výjimky) sídlí dodnes.

migrační zrůdy mučí malé děti | foto: nwoo.org

migrační zrůdy mučí malé děti | foto: nwoo.org

Germáni, třeba Langobardi, zase mířili do římských držav a vytlačovali potomky Římanů a Keltů tak dlouho, až svá nová sídla byli zase oni schopni prohlásit svými domovy, svou vlastí. V čem se všechna tato civilizační pnutí podobala, jako vejce vejci je skutečnost, že u toho vždy tekly potoky krve. A o tomto průvodním jevu všech migrací se nám jejich dnešní obhajovatelé tak nějak „zapomínají“ zmínit.
gif-banner-havloidi

Co však historie dosud nikdy nezaznamenala a žádný archeologický výzkum také nedoložil, je současný podivný jev, kdy vůdcové obsazovaných své otrokáře sami zvou, hostí jejich emisary i s družinami, nabízejí jim svá města, bohatství i ženy, lžou svým vlastním občanům a plnou parou cpou jejich šíje do otrockých chomoutů. Aby dnes donutili Evropany přijmout něco tak nepřijatelného, jako je rozumbradování, že černá je vlastně bílá, odívají všichni (a všechny) ti (ty) hollandové, junckerové i merkelové svou vlastní zbabělost a samolibou touhu po pohodlí do vzletných frází plných humanity a lidských práv.

Pročpak by dnes zatímní paša a budoucí sultán Erdogan předčasně hnal své vyzbrojené hordy Evropou, když stačí vyzbrojit jeho právníky znalostmi o okupačním dokumentu zvaném obecně Schengenský prostor, zvláště pak tzv. Prováděcí úmluvy z roku 1990. Zde už se pokročilo od původního záměru „usnadnit mezi signatáři pohyb zboží a osob“ a de facto i de iure se zaútočilo na samotnou podstatu národního státu. Volný pohyb se totiž týká všech, (i osob ze třetích zemí), kdo se na takto vykolíkovaném evropském dvorku prohání, ať už má úmysly turistické či kolonizační. Bylo by od Osmanů věru hloupé za takových okolností pálit kurník ještě dříve, než z něj vyberou slepice.
Jde nyní také o to, zda se dobyvatelský plán podaří naplnit podle tureckého scénáře nebo podle představ jeho spolupachatele a věčného drancovníka – USA. Američanům by se totiž hodila taková extrémnější varianta v podobě, když ne světové (ti zatracení Číňani….), tedy aspoň evropské (ale zas ten zatracený Putin) války. Jednak by to byla výborná příležitost, jak smazat své nesplatitelné dluhy a také jak vhodně zainvesntovat na případných kouřících troskách staré, dobré Evropy. Ale – to je jen taková odbočka, takříkajíc pro doplnění…


Naprosto nejodpornějším jevem je ovšem ze strany „uprchlíků“ jejich vyzbrojení lidskými štíty z žen a dětí, které mají dopomoci vykopnout na posledním pantu visící evropská vrata a které se v případě potřeby dobře hodí jako munice vrhaná proti bezradným vojákům či policistům, případně házená přes ostnaté dráty, jako vysloužilý pytel odpadků. Stejně odporná je pak mediální manipulace novinářských kolaborantů útočící na city vlastních občanů, kdy se neštítí aranžovat dětskou mrtvolku pro co nejefektivnější záběr, aby inscenovaná lež otřásla srdcem i toho nejzarputilejšího obránce vlastního krbu.

Skutečně tedy chceme obohatit dějiny lidstva tím, že se nejen vzdáme svých domovů a budoucnosti našich potomků bez boje a ještě si za budoucí knuty zaplatíme? Nu, jestliže odpovědí na tuto otázku bude ano, nic jiného než zmar si věru nezasloužíme.