Alláh je bůh smrti, řekl pařížský arcibiskup

Zatímco se mnozí ohání slovy papeže Františka o islámu a jeho názory o tom, že v islámu není místo pro násilí, tak v katolické církvi pomalu vyrůstá opozice proti papeži.

satanská kniha Korán v plamenech

satanská kniha Korán v plamenech

Po islámském teroru po devátém září v roce 2001 zemřelo již několik tisíc lidí. Po každém útoku jsme slyšeli, že islám je v tprotim nevinně, že většina muslimů touží žít v míru. Souhlasím s tím, že opravdu většina muslimů netouží vraždit. Ale také většina muslimů s tím nic nedělá. Viděl někdo, že by po islámském vraždění byly demonstrace v islámských zemích, že to je proti islámu? Za to bylo možné vidět demonstrace muslimů v islámských zemích po 9/11 že Amerika dostala, co si zasloužila.
gif-banner-havloidi

Když vystoupil v televizi kněz Milan Badal a řekl, že islám a islamismus není možné odlišit, tak začal být napadán a proč? Protože podle nevím, jaké formule se začal islám v očích pseudohumanistů a sluníček dělit na hodný islám…Islám a špatný islám Islamismus. Přitom ten „islamismus“ je islám praktikovaný již Mohamedem, tedy zakladatelem islámu, přestože muslimové neradi slyší, že Mohamed založil islám, podle nich a jejich nauky je islám od nepaměti a jen židé a křesťané islám zprznili a oni jsou povinni svět přivést na pravou cestu a tedy k míru.

Alláh je bůh smrti

Islám však není náboženství míru, pokud nejste muslimem, je to náboženství války, agrese. Islám je totiž mír tam, kde země je podřízená islámu. A navíc samo slovo islám není mír, ale podřízení se. Podřízení se Alláhovi, což bylo jméno jednoho ze tří bohů v Kábě, ale není to slovo označující Boha. Muslimové to vědí, stejně jako arabští křesťané, kteří Boha neoznačují slovem Alláh, jak se často uvádí, ale raději aramejským slovem Il-lah.

Křesťané a nejen křesťané jsou pro muslimy podřízení lidé určeni k likvidaci, pokud nepřijmou islám anebo k placení poplatků za to, že mohou vyznávat svoji víru. Kdo nemá poplatek má smůlu a jen dvě možnosti.

Írán a nejen Írán jsou varováním. Muslimové sice dobyli Persii, ale islamizace probíhala pozvolně, několik staletí a to proto, že muslimů bylo málo. Jak se jejich počet zvětšoval, tak docházelo k nátlaku na místní obyvatelstvo. Něco podobného co probíhá ve Francii, Británii a dnes i v Německu. Metody se od Mohameda nezměnily. Takto to probíhalo ve všech zemích, kde muslimové byli zpočátku menšinou. A stejně jako dnes i tehdy jen procento muslimů vraždilo a vyhrožovalo, a přesto islám ovládl většinu Byzantské říše, Perské říše, Indie apod. Proč? Je to stejné jako s nacisty a komunisty. Většina z nich nevraždí, ale mlčí a poslouchá, protože vzepřít se znamená smrt.


Směšné bylo, když naše média přinesla informaci o tom, že 70 tisíc islámských duchovních odsoudila Islámský stát…..až na to, že nebylo řečeno, že se jednalo o súfisty. Takže relevance taková, jakoby jehovisté exkomunikovali papeže.

Ne Islám není mír, není to přátelství a není to láska k člověku.

Jsou to vraždy ve jménu Alláha, teroristické útoky, snaha o podřízení naší společnosti krvavému bohu. Věděli to již naši předkové po diskuzích s muslimy. Věděli to současníci Mohameda, jako byl Sofronius Jeruzalemský anebo později Jan z Damašku. Clarius z Egypta a další, popisující zvěrstva muslimů.

Možná jsou mnozí muslimové fajn, ale islám fajn není.

Alláh je bůh smrti.


Zdroj: Blog autora