Současné levicové strany opustily naše pracující a staví na podpoře přistěhovalců

Naši multikulturalisté a příslušníci levice si stále více veřejně stěžují, že jsme moc etnicky a kulturně jednolitá společnost, že je potřeba k nám dovést spoustu Afričanů a muslimů, abychom byli kulturně obohaceni ….

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťanknižní e-shop 660x100

A oslabil se tak náš národ a naše společnost, přesněji odpor naši společnosti k budování nové evropské multikulturní bruselské říše.
gif-banner-havloidi

Na webu levicových Britských listů se tomuto tématu věnuje například Bohumil Kartous, který sní o tom, že navezení afrických a muslimských imigrantů do ČR by posílilo multikulturalisty a oslabilo ty, kteří odmítají multikulturalismus a usilují o zachování naši země, jako země České bez islámu. Například ve Francií jsou sociální demokraté hlavní oporou islamizace a multikulturalismu. Proto stále více Francouzu volí nacionalisty z Národní fronty, kteří nabízejí jak podporu skutečných Francouzů, obhajobu jejich práv, tak i sociální program. Velice důkladně rozpracoval analýzu páté kolony islámu mezi námi bývalý muslim Alí Síná v knize jak porozumět Mohamedovi a muslimům.

Vlastně ty levičáky chápu. Oni moc dobře vidí, že když reálně a prakticky dnes již levice nehájí zájmy obyčejných, chudších spoluobčanů, tak potřebuji dovést nové voliče, kteří by je volili. Tak jak levice v 19. a 20. století bojovala za zlepšení podmínek pracujících, čehož se pokusili zneužít komunisté a marxisté k vlastnímu ideologickému prospěchu, tak dnes se moderní tzv. „nová levice“ eurounijni to hybrid neomarxismu s prvky kapitalismu neopírá ve své politické moci o pracující lid, ale o přistěhovalce, muslimy, homosexuály apod. Nádhern tuto groteskní alianci neomarxistů s tvrdými kapitalisty namířenou proti národním evropským státum a společnostem popsal kolega židovský křesťan Martin Janeček v článku pod názvem „Kosmopolitní obchodní a podnikatelské kruhy: Referendum jako vítězství ultranacionalismu a xenofobie“.


Na druhou stranu je toto opuštění pracujících obyčejných lidí příležitosti pro vlastence a odpůrce multikulturlismu, protože když jsou naši pracující opuštění a nemají nikoho kdo by skutečně, ne jen v reklamě a na tiskovkách, hájil jejich zájmy, tak ten kdo se ujme obhajoby zájmu prostých občanů a pracujících, tak ten může získat jejich vděk a podporu.

Bohužel zatím v České republice není žádná skutečná protimultikulturní strana, která by oslovovala rozumným programem pracující prosté občany a v čele které by byli lidé, kteří praktickou prací pro obhajobu zájmu pracujících byli známi a tak i důvěryhodní. Ovšem co není může být, jednou až se probudí dost schopných lidí, kteří si dne ještě neuvědomili, že ČSSD a další multikulturní sociální strany již dávno zradily naše pracující a prosté občany.


Zdroj: Blog autora