Zapomenutý srpen 1968?

Kdo si ještě dnes vzpomene na noc z 20. na 21. srpna 1968? Učí se o tom ve školách? Nebo je to, jako mnoho dalších, historicky významných českých dějin dáváno do pozadí? Já byl v tu dobu ještě malé dítě, ale protože jsem vyrůstal ve „vojenské“ rodině, otec byl náčelníkem štábu tankového praporu v Týně nad Vltavou, tak tyhle vzpomínky mám jaksi více zafixované.

Anonymous

Anonymousknižní e-shop 660x100

Pod okny našeho domu v Týně totiž ty tanky, označené bílými pruhy, projížděly a pamatuji si na dlouhou kolonu tanků, která se táhla po silnici od Budějovic a uhýbala na Havlíčkovu ulici, která vedla k tehdejším kasárnám tankového praporu.
gif-banner-havloidi

Dobře si pamatuji na dobu normalizace po okupaci v roce 1968. V roce 1972, kdy přišly na řadu tzv. prověrky (prověření stranické solidarity a loajality), byl můj otec doslova vyhozen z armády a dokonce z města, kde sloužil a musel se s celou rodinou odstěhovat do svého původního bydliště. Takže jsme se stěhovali 400 kilometrů na severovýchod, do nejvýchodnějšího města České republiky, do Jablunkova, kde můj otec kdysi vyrůstal. Dostal tehdy „podřadnou“ práci v Lesním závodě s.p. jako řidič manipulační techniky, protože byl tankista. Celá naše rodina byla ocejchována jako protikomunistická a nebylo nám, dětem, dovoleno studovat na vysokých školách dle našeho přání. Rodině nebylo dovoleno trávit prázdniny, dovolenou jinde než na Slovensku, maximálně v Polsku.


Dnešní mladí si neumí představit onu dobu normalizace. Mohou studovat co chtějí a mohou cestovat, kam chtějí. To jsme my, ocejchovaní, nemohli. Proto jsem vyrůstal v duchu vlastenectví, neboť můj otec věřil, že jednou přijde den a bolševici ztratí moc. Že se vrátí doba, kdy vlast bude to první a poslední. Bohužel (a k velkému zklamání otce) se bolševici jen překabátili a naoko předali moc „lidu“. Nyní se doba „normalizace“ reirkarnuje – vznikají nové normy a příkazy, co je správné, a co je špatné. Historie se opakuje, bohužel se stejnými chybami, jako tehdy.

A co je na tom nejhorší? Že si dnešní mládež ani neuvědomuje, jak jsou různými normami, příkazy a zákazy usměrňováni do jednotného proudu, myšlenkového proudu a už neumí rozlišit pravdu a lež.


Zdroj.