V civilizované společnosti je pedofil nemocný a v islámské společnosti je prorokem a vzorem, jako prašivý pes Mohamed

Tento komentář administrátora stránky Islám v České republice nechceme se nedá nesdílet: Islám je konzervací „kultury“ divých arabských pouštních nomádů, kteří byli tragicky zaostalí již v době příchodu Mohameda.

Prase s koránem

Prase s koránem


Zkuste porovnat s Mykénami, Řeckem, Římany, Egypťany – vyspělé civilizace stovky a tisíce let před analfabetním Mohamedem se slabostí pro pre-pubertální holčičky a přepadáváním karavan před poctivou prací.

Tehdejší Arabové svoji zaostalost kodifikovali do koránu, který následně prohlásili za poslední a nejlepší slovo Nadpřirozené bytosti.