Nikdy jsem si nemyslela, že i ze mne se stane něco jako rasista a nacionalista

Otázka zní, jak nebýt rasistkou a nacionalistkou, když naši zemi ohrožují etnika, které jsou nám na hony vzdálené vším tím, co představují. Člověk mající kořeny v Evropě, má naprosto odlišné názory, zvyky, náboženství a sám život naprosto jiný, než člověk, který se narodil jako muslim.

Anonymous

Anonymous


Nacionalismus jako kolektivní ideologie vznikla v 18. století. Navazuje na patriotismus, čili vlastenectví vztažené spíše k územnímu či politickému celku nežli k národu. Nacionalismus staví na vědomí příslušnosti k jednomu národu, což často souvisí s vymezením vůči národu jinému.

Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických rozdílů mezi lidmi. Jeho moderní forma vznikla v době romantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnického nacionalismu.

Je to divné, ale vypadá to tak, že tahle doba z nás dělá něco, čím jsme nechtěli a neměli být.

Otázka zní, jak nebýt rasistkou a nacionalistkou, když naši zemi ohrožují etnika, které jsou nám na hony vzdálené vším tím, co představují. Člověk mající kořeny v Evropě, má naprosto odlišné názory, zvyky, náboženství a sám život naprosto jiný, než člověk, který se narodil jako muslim. Nic proti nim nemám, ale nechci mít u nás doma mešity a klanět se několikrát denně k jejich Bohu. Někteří muslimové si vykládají si korán tak, jak se jim momentálně chce. Korán sám o sobě není o násilí. To si z něj udělali lidé. Ve jménu víry a jejich zvyků jsou schopni naprostých zrůdností, které jsou nám cizí. Poslední z příkladů je odsouzená těhotná matka ke smrti provazem, s odložením o dva roky, dokud bude kojit. Jaký je její zločin? Nevzala si muslima, ale katolíka. To je celý její hřích.

knižní e-shop 660x100

Jsou to primitivové a já nevím, proč bychom jim měli ustupovat v naší vlastní zemi. Jejich rozpínavost a vlezlost je naprosto zarážející a civilizovaný Evropan proti ní nenalezl obranu. Měli bychom se konečně probudit a donutit přistěhovalce, aby respektovali naši zemi, naše zákony a náš lid. Nechceš? Tak se vrať domů a tam si žij podle vašich zákonů, ale nás k tomu nedonutíš. takhle by měli uvažovat politici, co nám sem tyhle primitivy pouštějí. Jen primitiv kamenuje ženu, polévá ji kyselinou, uřezává nosy.

Nemám je ráda a chci aby aby zmizeli, nebo se chovali, tak jak jim velí naše zákony. Jsem proto rasistka? Možná, že pro některé ano, ale v tom případě je mi to úplně jedno. Anglie, Francie, Německo a další státy, mají s nimi tak obrovské problémy a řešení nemají. Tak moc si je připustili k sobě, že některá celá města jsou muslimská a začínají vytlačovat původní obyvatele. Evropané jsou změkčilí a této divokosti v muslimech se nemají šanci ubránit. Oni nás prostě převálcují. A co my? Chováme se jako tupé ovce. Kdy si konečně evropské špičky uvědomí, že tohle je spolehlivá cesta k obrovskému průšvihu.


Zdroj: necenzurujeme.cz