Smrad prasat

Ano, cítím smrad prasat, těch politických, v čele se zbytečným ministrem pro věci zbytečné Dienstbierem. A taktéž novinářských žump v čele s redaktorem Aktuálně.cz Martinem Fendrychem.

Sobotka - DienStBier - Smrad z prasat |  foto: stalo-se.cz

Sobotka – DienStBier – Smrad z prasat | foto: stalo-se.cz


Aniž by si zjišťovali fakta, vzali výrok ministra financí Babiše (alias agenta Bureše), kterého ani já nemusím a nevěřím mu, ale přesto několik jeho vět stačí k tomu, aby se rozpoutala zcela nesmyslná politicko-novinářská diskuze, jestli byl tábor v Letech pracovní nebo koncentrační a zda tam probíhal nějaký holocaust či genocida.
kup-zde

Vrcholem bylo vyjádření věčného opilce Kalouska, že Babiš je obdivovatelem Třetí říše. Denstibier a Fendrych zase tvrdí, že Babiš popírá holokaust, což je prý trestný čin (sice takový TČ v TZ není, je zde jen § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.), ale bohužel v onom výroku není ani náznak uvedeného § 405 TZ. Popírání holokaustu je verbální trestný čin zaváděný od 80. let 20. století. Jeho podstatou je hlásání jiného než oficiálního názoru na genocidu Židů během nacismu. Jen tak pro zajímavost, všimněte si slov „jiného než oficiálního názoru“

Pro úplnost musím vysvětlit, co vlastně slovo holokaust znamená. A vezmeme si jedinou a jasnou defiinici z Wikipedie: „Holokaust (z řeckého holokauston a anglického holocaust) byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování osob židovské národnosti.

V širším smyslu je někdy slovem holokaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako celek, respektive nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin. Tj.: Romů, Poláků, občanů Sovětského svazu, tělesně či mentálně postižených, politických odpůrců (zejména komunistů a sociálních demokratů), homosexuálů a Svědků Jehovových. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů. Pokud pod pojmem holokaust chápeme nacistickou perzekuci jako celek, hovoříme o počtu obětí holokaustu mezi 11 až 17 miliony lidí.“

knižní e-shop 660x100

Takže Dienstbier, Fendrych, ale i Sobotka, Kalousek a mnoho dalších jen vypouštějí smrad ze svých prasečích rypáků a žump. Historik profesor Jan Rataj, který je jistě na slovo vzatý odborník (narozdíl od výše jmenovaných) jasně říká:

„Z odborného pohledu tábor v Letech nebyl koncentračním táborem, ale pracovním vězeňským, později specifickým sběrným táborem. Vězeňských pracovních táborů pro potřeby válečného hospodářství s lacinou pracovní silou vzniklo na území protektorátu velké množství. Většina z nich, na rozdíl od pietního místa Lety, není dnes nijak označena. Koncentrační vyhlazovací tábor ve výlučné správě SS mimo dosah trestního zákona, s propracovaným teroristickým státním systémem mučení a cíleného usmrcování vězňů v rámci zvláštního zacházení – sonderbehandlung, s jednotným zvláštním modelem vnitřní organizace a režimu, s typickým způsobem ostrahy ostnatým drátem a elektrickým plotem, se strážními jednotkami SS-Totenkopfverbände na území protektorátu nebyl ani jeden.“

Nebo:

„Vězeňský pracovní tábor v Letech byl podle vědecké interpretace místem utrpení a lidských tragédií, ale nebyl místem holocaustu. Jím se pro některé vězně z Let staly až koncentrační vyhlazovací tábory v Osvětimi (Auschwitz, Auschwitz-Birkenau), kam je pražská německá kriminální ústředna poslala jednotlivě za trest či ve dvou hromadných transportech „asociálů“ (4. 12. 1942, 7. 5. 1943). Zbylí vězňové byli při likvidaci infekcemi zamořeného tábora v Letech odesláni do moravského cikánského tábora v Hodoníně nebo do donucovacích pracoven v Praze-Ruzyni či Pardubicích. Část vězňů, převážně etnicky necikánského původu, byla propuštěna na svobodu. Svého času Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu vyšetřoval „případ Lety“ a žádný zločin genocidy se v Letech neprokázal. Podobné stanovisko zaujali i historici z Historického ústavu Akademie věd (Historikové a kauza Lety, Praha 1999).“


Zdroj.