Přes rok v base a stále bez rozsudku či možnosti být vyšetřován na svobodě. Není to už trochu moc?

Před několika málo dny oslavil Dr. Rath ve vazbě 365 dní. Tento příklad názorně ukazuje nadměrné užívání vazby v našem soudním řízení. Policejní vyšetřování je skončeno a obviněný čeká na začátek soudního procesu. Člověk, který není podezřelý ze spáchání násilného trestného činu je ve vazbě, protože soud došel k závěru, že by mohl uprchnout.

Osobně se domnívám, že vazba by především měla sloužit k tomu, aby ochránila společnost před násilníky a zločinci nejtvrdšího zrna. Pachatelé, kteří jsou obvinění z majetkové trestné činnosti rozhodně není možné házet do jednoho pytle z vrahy. Obava soudu, že obviněný uprchne je pouze jeho subjektivní pocit. Za mnohem závažnější považuji ovlivňování svědků nebo pokračování v trestné činnosti. Pro názornost si můžeme připomenout zákonné důvody vazby dle TrŘ:

· útěková – důvodná obava, že obviněný uprchne (do ciziny) nebo se bude skrývat (v tuzemsku)
· kolizní – důvodná obava, že obviněný bude mařit objasňování důležitých skutečností (např. působit na dosud nevyslechnuté svědky)
· předstižná – důvodná obava, že obviněný dokoná trestný čin, bude jej opakovat

Vazbu je rovněž možné i nahradit.

Útěková a předstižná vazba, mohou být nahrazeny tzv. surogáty. TrŘ mezi ně řadí:
· záruku – zájmového sdružení či důvěryhodné osoby
· slib – který dá písemně sám obviněný
· dohled probačního úředníka – jde nově zavedený institut. Obviněný je povinen s úředníkem spolupracovat, nemařit průběh trestního řízení.
· peněžitá záruka – obviněný, či jiná osoba s jeho souhlasem skládá peněžitou záruku ve výši, kterou určuje orgán rozhodující o vazbě (nejméně 10.000 Kč). Jde-li však o vazbu předstižnou, uvádí TrŘ taxativní výčet trestných činů, kdy není peněžitá záruka možná.

Vazba útěková je podle mého názoru u nenásilných trestných činů zbytečná, protože pachatel si případně počká a uprchne po vynesení rozsudku. Názorný příklad je pan Doc. Volf, který nenastoupil výkon trestu a několik měsíců není jeho pobyt znám. Důležitá by měla být vždy společenská nebezpečnost jednání pachatele, ale na případném útěku nevidím nic nebezpečného pro občany. Odsouzený po dopadení dostane další trest a pobyt za mřížemi si pouze prodlouží. V oblasti majetkové trestné činnosti je významným faktorem i náhrada vzniklé škody. Tím, že pachatel je ve vazbě nemůže vykonávat výdělečnou činnost a jeho schopnost nahradit případnou škodu se snižuje. Rovněž je třeba si uvědomit, že pokud soud obžalovaného osvobodí, tak nastupuje otázka náhrady škody. Můžeme si například vzpomenout na případ poslance Bárty, pokud by byl ve vazbě, tak by následně vysoudil významnou částku jako náhradu škody.

loading...

Osobně se domnívám, že z vazbou by se mělo nakládat velmi zodpovědně. Někdy mám pocit, že když si policie neví rady, tak obviněného „hodí“ do vazby a on časem vyměkne…

Zdroj: ePortal.cz

Čtěte dále:

David Rath: Vítejte v policejním státě. Popravy po... Napadá mě přísloví: „Kdo jinému jámu kopá …“ Petr Nečas nese svůj díl odpovědnosti na tom, že už přes rok jsem ve vězení. Skoro jako vyjádření legendá...
Pokud budou stíháni fotbaloví fanoušci za karikatu... Severská postava se štítem opatřeným nápisem Europa, kopající vousatého vepře s turbanem, kterému vypadává z kopýtka korán, je v České republice důvod...
Soumrak právního státu v Česku aneb návrat k bolše... Jedním ze základních práv jednotlivce v demokratických režimech je právo na obhajobu. Abych byl specifický, je obhájce, kromě dohledu nad zákonností p...
Thriller, v němž nám jde o krk: Válka policajtů? K... To, co právě sledujeme, není „válka policajtů“, jak se nám snaží namluvit média. Je to mnohem horší. Jde o další bitvu do hrdel a statků v nevyhlášené...
Příběh o policajtovi bez mozku Sovětský letec Meresjev neměl nohy, a přesto létal. Přerovský policajt neměl mozek, a přesto vyšetřoval jako divý. Nikdo u něj absenci tohoto orgánu n...
Klinika jásá a znovu slaví své vítězství Policie po včerejší akci, reagující na oznámení o uložení bomby v pražském komunitním centru Klinika, budovu předala zpět státu. Aktivisté se na Klini...
Takový obyčejný večer Severočeské Policie ČR... O severních Čechách slýcháte leccos. Ale místní kriminalita je asi to nejčastější téma. Bydlet na severu Čech znamená jediné. Bydlet v permanentním gh...
Není tu moc držitelů zbrojních průkazů. Je tu moc ... Po střelbě z legálně držených zbraní v Uherském Brodě pojali někteří politici chuť vytřískat body oprášením útoků na držitele zbrojních průkazů. Ostat...
Splní ČSSD svůj slib? Někdy politici zapomínají. Někdy zapomenou i na to, že mohou zachránit spoustu lidských životů. Tehdy, když zapomenou splnit důležitý slib... Nedávné ...
Proč obyčejná učitelka porazila české soudy a zave... Rád bych představil další absurdní příběh, který vypovídá o neefektivním systému porozvodové péče v České republice. Tato smutná příhoda má šťastný ko...
loading...