Otevřený dopis Konvičkovců Vládě České republiky a Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Léta se podivuji nad kritikou Ruska za porušování lidských práv, nebo nad máváním tibetskou vlajkou a kritikou Číny, a nad tím že přitom naše vláda i to co nazýváme „západ“ se druží se státy kde tamní systémy utlačují celou polovinu místní populace a to ženy, kde je absolutní nesvoboda náboženského vyznání, kde jsou křesťané občany druhé kategorie a platí vyšší daně a jsou jim upřena různá práva, nebo vůbec nemohou být občany, kde je za ateismus trest smrti.

Zakázaná kadibudka v Praze

Zakázaná kadibudka v Praze

Jsem rád že jsem mohl spolupracovat na tomto otevřeném dopisu vládě, který byl poprvé čten na akci Iniciativy Martina Konvičky S humorem do Mekky, ze které si média bohužel odnesla jen akci se zakázaným divadlem, ve kterém byla jako rekvizita použita kadibudka Toi Toi.

Minulý týden byla výzva odeslána vládě.

Otevřený dopis Vládě České republiky a Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Jak již několik let informuje International Humanist and Ethical Union, Saúdská Arábie patří mezi země, ve kterých je ateismus kriminalizován a dle platné legislativy za něj hrozí trest smrti. V roce 2014 však Saúdská Arábie přišla s novou sadou zákonů, které se opět zaměřují na ateismus, respektive šířeji na sekularismus obecně. Tyto nové zákony ztotožňují ateistické přesvědčení s terorismem, respektive definují ateismus jakožto terorismus. Teroristou je nyní v Saúdské Arábii každý, kdo:
kup-zde

Článek 1: Hlásí se k ateismu v jakékoliv jeho formě nebo zpochybňuje fundamenty islámu, na kterých je tato země (Saúdská Arábie) založena.

V Saúdské Arábii je ateismus nebo odpadlictví od islámu trestáno smrtí nebo bičováním a vězněním. V České republice je 51 % občanů přesvědčených ateistů a jen 16,5 % lidí skutečně věří v Boha, a to jiného než islámského.

To znamená, že většina českých občanů je z pohledu práva země, se kterou naše vláda udržuje přátelské vztahy a která finančně podporuje salafistický islám v Evropě, považována za zločince na které se vztahuje trest smrti.

Kde jsou ti všichni bojovníci za lidská práva a západní politici kteří často vysvětlují jiným zemím a režimům hodnoty demokracie a euroatlantické civilizace?

Tímto vyzýváme Vládu České republiky a Ministerstvo zahraničí ČR, aby vyhostili velvyslance Saúdské Arábie z ČR jako zástupce režimu, který vládne v rozporu s listinou základních práv a svobod!


Zdroj.