Televizní reklama: Holka, která nešuká s muslimskými vetřelci, tak jako by ani nebyla

Televizní reklamu zná každý. To je přece to nepříjemné, periodicky se opakující intermezzo, vkládané do nejzajímavějších míst filmu.

Prasata | reprofoto: youtube.com

Čas, kdy si normální člověk odběhne uvařit kávu, otevřít lahváč anebo, my starší, odskočit. Většina z nás pak přitom zcela automaticky vypíná zvuk. Proč by také měli na sebe nechat křičet, nota bene ve vlastním obyváku, nepříjemným, zvýšeným hlasem (například) jakéhosi zeleného skřeta o výhodné nabídce toho či onoho, že.

O něco tím možná v poslední době přicházíme. O jedno důležité sdělení, které se ovšem netýká nabízeného sortimentu zboží. Ostatně, podívejte se na takový reklamní blok sami a pozorně. Na jakýkoli, náhodně vybraný. Stačí sledovat obrázky, zvuk nezapínejte. Ty hloupé hlášky fakt nemáte zapotřebí….

Multikulti poselství

Co uvidíte? Tak třeba skupinku mladých, která se jde někam bavit. Co by na ní mohlo být zajímavého? Normálně nic, ale… v té skupince musí vždycky být alespoň jeden člověk výrazně odlišného etnika. Anebo vzápětí: jiní mladí, dynamičtí lidé hrají jakousi napínavou hru a hle. Zas je tu zapojen nejméně jeden člověk s typicky africkými rysy.

Někdy to podivné, násilné a nepřirozené promíšení etnik zajde až do groteskních poloh. V jedné reklamě, lhostejno na jakou pitomost, veze bílý otec odněkud dva chlapce, zhruba podobného věku. Jakože veze syny ze školy. Ale jeden je Evropan, druhý jakoby z právě Konga vypadl….

No a co má být, mávnete rukou. To možná jen nějaký nadnárodní koncern zkoušel ušetřit a natočil pro svůj výrobek reklamu použitelnou ve více zemích. Anebo je to z Ameriky. Tam přece mají těch, no, afroameričanů, jako když naseje, ne? Chyba lávky!

Do krajnosti

Na správnou stopu vás uvede jedno reklamní video firmy Ikea. Jeho podstatou je vášnivé, sexuální podlehnutí typické Evropanky urostlému muslimovi, který jakoby z reklamních prospektů ISIS vystoupil. V kuchyni Ikea.

Přitom je z kontextu zřejmé, že o tu kuchyň až tak moc nejde. O jejích parametrech ani o ceně tam není zmínky. Je to o něčem jiném. O nezvladatelné sexuální přitažlivosti typických zástupců Evropy a islámu. O tom, že tohle je přece normální. A teď už i preferované, žádoucí a doporučované chování.

Myslíte si, že takováto reklama může pomoci zvednout prodej inkriminovaných kuchyní? Opravdu? Asi ani v ultrakorektním, multikulturalismem už docela zpitomělém Švédsku ne. Natož pak jinde. Tak proč to natočili? Výroba musela stát majlant – a ten čas, v prime-time televizního vysílání taky není za hubičku…

Zlověstné otazníky

Tak proč soukromá firma, která byla přece kdysi dávno vytvořena za účelem zisku, jde dobrovolně do takovéto ztrátové, a možná i sebediskreditační akce? Odpověď může znít, že třeba musí. Že je tu třeba někdo mocnější, než zákazník a jeho preference. Někdo důležitější, než obchodní bilance. Někdo, jehož příkazy se musí plnit i za cenu ztráty.

Třeba banky, nadnárodní korporace, megakoncerny, v nichž je taková zdánlivě obří Ikea jen drobnou a v zásadě postradatelnou položkou portfolia. A za nimi jejich skrytí majitelé. Ti, kteří právě probíhající destrukci Evropy naplánovali a kteří ji zpovzdálí řídí. Ti, kteří už nějakou dobu tlačí do všech sdělovacích kanálů, reklamu nevyjímaje, podprahové sdělení – promiste se. S jinými. S těmi, s nimiž nemáte a ani nechcete mít nic společného. Prolněte se a utvořte jediné spojené lidstvo. Je to cool. Je to in. Je to trendy…

Gender nesmí chybět

A mimochodem, když už se budete na ten reklamní blok dívat, povšimněte si ještě jedné věci, která se, oproti třeba devadesátým letům, zásadně změnila. Role muže a ženy. Žena je nyní, jak uvidíte, představována jako akční, rozhodná, cílevědomá a rázná bytost, která (aby byla nějaká legrace) z času na čas s úsměvem ztrapní a znemožní přítomné muže – trouby, bačkory a hlupce.

To jemné, ale tisíckrát opakované podprahové sdělení takovýchto reklam zní: Ženy a děvčata, vykašlete se na evropského muže! Na toho utahaného, pracujícího troubu, kterého se nám už konečně podařilo psychicky zcela vykastrovat. Buď za to feminismu dík. Nevažte se a zvolte dobrodružství! Zvolte si pravé, nefalšované a nezkažené mužství. Přímo z Afriky. Nebraňte se divokým vzplanutím a oddejte jižnímu temperamentu…

Proč? Protože muslimovi, jak je v šaríji kodifikováno, budete rodit už jen další a další muslimy. A tak se zkáza (a islamizace) Evropy urychlí. Tak je to naplánováno. Děs.

Buďme pozorní a čtěme mezi řádky

Naší nadějí je, že žádný plán nikdy úplně nevyjde. A tenhle má, alespoň pro použití a fungování v našich končinách jednu podstatnou vadu. Nepočítá s citlivostí postkomunistických, východoevropských zemí na propagandu. Nereflektuje imunitu vypěstovanou více než čtyřiceti lety totality, která se taky pokoušela svou ujetou „pravdu“ nacpat všude. A nedokáže si připustit, že i „vědecky“ dokonale vypracovaná propaganda může vzbudit alergickou reakci a divoký odpor.

Právě proto, že se Češi a ostatní východní národy naučili, už kdysi dávno, propagandu vycítit. Že zvládli umění číst mezi řádky a dovozovat, proč se nám někdo pokouší právě tohle vnutit. A v poslední době tuto, na čas zapomenutou dovednost, rychle resuscitují.

Podívejte se proto občas na reklamu. Je to poučné. Možná že v ní zahlédnete nejasné obrysy toho, co pro vás mocní naplánovali. A takové varování může být k nezaplacení.


Zdroj: Protiproud.cz