Integraci věřících muslimů brání korán

V nedávném pořadu ČT, Máte slovo, položil jeden z pozvaných hostů otázku, proč se v Anglii nedaří integrovat muslimy a sám na ni odpověděl. Je to údajně z nedostatku peněz.

satanská kniha Korán v plamenech

satanská kniha Korán v plamenechKdyby prý vláda dala na integraci více peněz, odpadla by příčina radikalizace, poněvadž, podle toho hosta, bída a chudoba vedou k radikalizaci muslimů.
kup-zde

Představa, že větší přísun peněz umožní integraci muslimů do evropské společnosti, je velice naivní, a navíc, nerespektuje opravdovost víry muslimské komunity. Každý muslim je povinen realizovat pokyny koránu. Proto by se měli všichni pracovníci v oblasti integrace muslimů do většinové společnosti obeznámit s touto, pro muslimy, posvátnou knihou.

Pro zdárnou integraci cizinců do většinové společnosti jsou nutné minimálně dvě podmínky: respekt ke kultuře společnosti, do níž se má cizinec začlenit, a nezbytné minimum důvěry k lidem na úřadech a v sousedství. Proč vznikají v Evropě uzavřené muslimské komunity? Někdy se může jednat ze strany většinové společnosti o vědomou neochotu muslimy mezi sebe přijmout. Domnívám se ale, že hlavním důvodem separace muslimů
od většinové populace je nařízení koránu:

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do úporného b o j e!“ (25:52)

Co udělá Evropa, až tuto výzvu koránu uposlechnou tisíce pravověrných muslimů? Vědí o tomto náboženském příkazu propagátoři multikulturalismu? Nebo už dopředu počítají s tím, že tento příkaz nebudou muslimové respektovat?

„Nevěřte n i k o m u kromě vašich souvěrců!“ (3:73)

Lze si představit jasnější vysvětlení problému muslimských uzavřených komunit, do kterých se bojí vstoupit i policie? Bez základního minima důvěry nelze mít dobré sousedské vztahy. Nesmí-li muslim věřit ne-muslimovi, proč by měl s ním navazovat normální mezilidské vztahy? Jistě, člověk může žít v pokoji se svými sousedy, aniž by se s nimi blíže seznámil. To nejhorší je, že korán dokonce zakazuje přátelství s ne-muslimy. Nesmí se k nim chovat laskavě!

e-shop-ceska-expedice

„Neberte si nepřátelé mé i vaše za přátelé, obracejíce se k nim s láskou!“ (3:73)

Takový text koránu pomáhá pochopit bestiální brutalitu islámských teroristů, kteří korán znají. Ale to nejděsivější nakonec:

„Proroku, bojuj proti nevěřícím a buď k nim k r u t ý“ (66:9)

Je-li pro všechny muslimy vzorem Mohamed, kterému islámské božstvo nařizuje v jednání s ne-muslimy krutost, co jiného můžeme očekávat od jeho následovníků? Možná proto označil papež František zabíjení ve jménu Boha za satanismus. Korán znal asi i čtyřnásobný britský premiér William Gladstone (1809-1898), který prohlásil: „Dokud existuje tato prokletá kniha, nebude na světě mír.“


Zdroj.