Lež má velmi pravděpodobně krátké nohy a velkou pleš: Prolhaný klerofašistický papaláš Herman nemá ve vládě co dělat

Herman nikdy nebyl mým oblíbeným ministrem a pravděpodobně zklamal i mnohé své voliče, kteří čekali trochu jiný, řekněme mnohem profesionálnější, výkon úřadu. Pomsta na osobách blízkých jeho dosavadní selhání předčí.

Her Man Daniel (a jaké má příjmení?)

Her Man Daniel (a jaké má příjmení?)

e-shop-ceska-expedice


Na kauze pana Bradyho se ukázalo, jak málo si pan Herman váží svého strýce. že ho dokázal zneužít ke špinavým politickým hrám.

Ano, Česká republika má na více. Civilizovaná země si zaslouží lepší politiky než ty, které tu máme, co se podílejí na podivných intrikách v rámci svých osobních i cizích zájmů . Navrhuji, aby se ministr Herman bezodkladně vzdal svého ministerského postu a odešel ze své funkce. Je to to nejlepší, co v situaci státního představitele, takřka usvědčeného z ohavné lži, či alespoň ze záludné manipulace, může udělat.


Doslovný překlad podmínek pro udělování medailí cizích států občanům Kanady. Nic takového nebylo řešeno přes kanadskou ambasádu v Praze, již v úterý potvrdil její mluvčí Michael Vlček.

1. Jakákoli vláda Společenství (Commonwealth) či vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit medaili občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas od kanadské vlády.

2. Společenství či cizí vlády, které chtějí udělit řády, medaile či dekorovat kanadské občany, předloží své návrhy vládě Kanady prostřednictvím své diplomatické mise v Kanadě.

3. Kanadská vláda zváží udělení souhlasu, na který odkazuje v odstavci k udělení řádu, medaile či dekorování, s tím, že se uznává/oceňuje: a) výjimečná služba lidstvu; b) výrazná odvaha při záchraně či pokusu o záchranu něčího života; c) výjimečná služba poskytnutá zemi, která chce ocenění udělit; nebo d) podstatný skutek nebo skutky, které přispěly k lepším vzahům mezi Kanadou a zemí, která chce ocenění udělit.

4. Kanadská vláda NEUDĚLÍ souhlas podle odstavce 1 s oceněním, které není: a) ve shodě s kanadskou politikou či veřejným zájmem; b) jež s sebou nese čestný titul či propůjčuje nadřazené postavení nebo privilegium; c) které je propůjčeno jiným způsobem než hlavou státu nebo vlády, kterou Kanada v tomto smyslu uznává; d) které je propůjčeno za uznání služeb jednotlivce ve službách Jejího Veličenstva právem Kanady nebo provincie při běžném plnění oficiálních povinností; nebo e) které se s ohledem na události objevuje více než pět let před nabídkou ocenění.

5. Výbor pro politiku udělování vyznamenání (Honours Policy Committee) může poskytnout rady a doporučení, jak vykládat a aplikovat tuto politiku a povahu případů, které z ní vyplývají.


Zdroj | Kráceno bez souhlasu autorky