Alláh Akbar povinně pro německé školáky, žádné vánoce pro školky a pokuta pro rodiče

Pobouření Němci sepsali petici. Brutální násilníci propuštěni na svobodu. Školáci jsou nuceni chodit do mešit, recitovat islámské modlitby a skandovat Alláh Akbar. Rodiče pokutováni za to, že neposlali své dítě se školou do mešity.

Islám - zvíře vraždí zvíře

Islám – zvíře vraždí zvíře


V mnoha německých mateřských školách tvoří již děti původních Němců menšinu. V minimálně jedné školce ani raději nebudou slavit vánoce, aby se prý přizpůsobily odlišným kulturám. Rodiče, kteří odmítli poslat svého syna se školou do mešity, byli pokutováni školským úřadem částkou 150 euro každý. Brutální násilníci, kteří znásilnili mladou dívku a ponechali ji nahou mrazu a smrti napospas, byli propuštěni po pár měsících, protože prý projevili lítost. Také ji projevuji, ale všem Němcům a Německu.

Otec byl zděšen, když objevil učební podklady své dcery pro přednášku, které dostala ve škole. Jeho dcera navštěvuje základní dívčí školu v německém Garmisch-Partenkirchenu, který je i vyhlášeným lyžařským střediskem. Ještě více však byl zděšen, když zjistil, že jeho dcera byla nucena „učiteli“, aby se učila z paměti islámské zpěvy. Žákyně této školy jsou prý nuceni skandovat Alláhu Akbar, a že Bůh není, ale je Alláh. Dceřiny školní podklady poskytl její otec rakouské mediální společnosti Unsertirol24.

V textu stojí…“Ó Alláhu, jak jen jsi dokonalý a velebím tě.“ „Požehnaný je tvé jméno a velebím tvou vznešenost.“ „Není Boha, ale tebe.“ Tento text byl dívce dán v průběhu vyučovací hodiny etiky! A přitom je to tak neetické, nutit! někoho učit se zpaměti náboženské texty. Přední učitelka z této dívčí školy tuto událost nepotvrdila, když byla dotazována na tyto skutečnosti, ale řekla, že škola vydá v příštím týdnu písemné prohlášení. Ale věřím, že je to bohužel možné, protože tento případ se stal pouhý týden poté, co si jiní rodiče stěžovali do německých novin Hessian Niedersáchsische Allgemeine (HNA), že jejich mateřská školka odmítá slavit vánoce, aby se přizpůsobila odlišným kulturám ostatních žáků.

V mateřské škole The Sara Nussbaum House daycare centrum v Kasselu zakázali vánoční stromek, vyprávění vánočních příběhů a vůbec slavit vánoce, jako takové. Důvod mi přijde neuvěřitelný, stejně, jako téměř všechno, co se o Německu dočtu, nebo vidím na videích. Mluvčí Kasselu to „vysvětlil“….“Vánoce se v pravém smyslu slavit nebudou.“ „Protože většina z dětí v této mateřské školce nejsou křesťané, tak se vánoce slavit nebudou, a tímto směrem se vydávají i ostatní školky.“

Říkám si, že destruktivnějším směrem, jak zničit svůj národ, již německé školství ani jít nemůže. Pokud to půjde tímto směrem a podle těchto „zásad“, tak bude časem zakázáno všechno německé, křesťanské, proslě nemuslimské a naopak, muslimští „hosté“, kteří však již mezi malými dětmi začínají tvořit většinu, budou mít konečně svůj islámský domov a novou zemi, se vším všudy. Se vší tou islámskou rozdílností, netolerancí a nenávistí ke každému, kdo není muslim a ke všemu, co islámu neodpovídá. Nejvíce kruté je toto nové „Německo“ k ženám a dětem.

V článku se píše, že jedním z důvodů, proč děti migrantů ve školkách již převyšují svým počtem děti původních Němců, je i loňské doslova zaplavení Německa uprchlíky. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky odhadl, že v příštím roce naroste počet žadatelů o azyl o dalších 200 tisíc. A co se může stát, když rodiče odmítnou, aby se jejich dítě zůčastnilo školního výletu do mešity? Může se stát, že dostanou pokutu 300 euro od školského úřadu. Mě by za to ta pokuta určitě stála, ale je to jen další ohavnost a rodiče si to správně nenechali líbit.

Rodiče z Rendsburgu odmítli poslat svého syna v rámci výuky zeměpisu do mešity. Tomu rozumím, ale naprosto nerozumím, proč v Německu patří návštěva mešity do výuky zeměpisu. Chápal bych to, kdyby v Německu byla jedna, jako, podívejte děti, takové mešity jsou v arabských zemích, ale to je minulost. Mešity se rozrůstají po mnoha evropských zemích a vůbec po celém světě. Když budu krajně pesimistický, tak v Německu spíš časem nebude žádný kostel, jestli se Němci nevzpamatují. Některé z kostelů byly již v Německu přestavěny na mešity a nedávno byla dokončena ta největší, v Kolíně nad Rýnem. V roce 1990 byly v Německu mešity 3 a dnes jich je asi 160.

Chlapcův otec se brání pokutě i současné situaci v Německu, když říká, že je celá léta svědkem nábožensky motivovaného násilí s muslimy spojeného. Pokutu nezaplatil a v tomto sporu se školským úřadem jej zastupuje právník Alexander Hermann. Pan Alexander Hermann je jedním ze zakladatelů hnutí Pegida v Německu a rodinu brání jednoduchou a stručnou pravdou, že se rodiče prostě báli o bezpečnost svého syna. Pan Hermann se také vyjádřil, že nikdo nemůže kohokoliv nutit navštívit posvátné místo proti jeho vůli.

Ředitelka školy uvedla, že návštěva mešity měla podpořit toleranci a různorodost. Věřím, že jestli tyto děti snad měli to „štěstí“ a slyšeli tam nějakého muslimského duchovního, tak že jeho kázání nerozuměli, protože v něm by slova jako tolerance, nebo různorodost, jen ztěží hledali.

e-shop-ceska-expedice

Během jediného týdne podepsalo 90.000 Němců petici proti propuštění „mladíků“, kteří brutálním způsobem a hromadně znásilnili čtrnáctiletou dívku, kterou poté zanechali v únorovém mrazu svému znásilněnému osudu. Tito „chlapci“, ve věku 14,16,17 a jeden dospělý (21), znásilnili v únoru v Hamburku mladou dívku, zatímco jiná dívka tento další odporný sexuální útok natočila. Oběť byla ponechána po znásilnění v mrazu a bývala by zemřela, poku by nebyla naštěstí včas nalezena, po tomto dalším barbarském činu. Byla nalezena silně podchlazena a lékaři bojovali o její život. Násilníci se přiznali.

Přesto, že soudce řekl, že ji tam zanechali jako odpad, tak pouze ten dospělý dostal čtyři roky a ti nezletilý dostali trest mezi 16 měsíci až dvěma lety. Mladíci byli již propuštěni, když soudce uvedl, že svého činu litují, ale v Němcích to již vře a jejich petici bych přál podpis každého skutečného Němce, i když si nejsem jistý, že ta petice něco změní. Vlastně si zdaleka nejsem jistý, jestli mají ještě Němci šanci změnit tu rychlou islamizaci Německa, která se zdá neodvratitelná, s jejich stávající vládou, ač bych jim to strašně přál. Naděje přeci umírá až poslední.

V Německu učí již malé děti ve školce, aby se přizpůsobily jiným a odlišným kulturám. Přizpůsobit se islámu, znamená pro každého nemuslima zcela se mu podřídit. Přijde mi, že německá vláda se islámu již zcela podřídila.

Přál bych si, aby se němečtí občané v zájmu svých dětí a budoucnosti Německa i Evropy, islámu nikdy nepodřídili a svou zemi udrželi, tak jako ji udrželi po celá staletí jejich předci pro ně.

Němci přeci vždy bojují až do konce.


Zdroj.