Mafián, StBák, valchař, děvkař… A to chce být prezidentem? Dělá si z nás Horáček srandu? Bude mít tiskového mluvčího Pažouta?

Nerad zde na tomto místě neguji blížící se prezidentské volby, ale pravděpodobně nezbývá nic jiného, když se na post prezidenta republiky snaží vetřít nedobrý člověk kalibru pana Horáčka.

Český chumaj Kiska se jmenuje Horáček | reprofoto: michalhoracek.cz

Český chumaj Kiska se jmenuje Horáček | reprofoto: michalhoracek.czDomnívám se, že hlavou státu by měl být člověk ryzího charakteru, empatický, vzdělaný, se širokým lidským i politickým rozhledem jehož srdce bije pro ČESKÝ NÁROD. Osoba pana Horáčka nemá krom zla v sobě nic, co by mohlo být jakkoliv přínosné pro Českou republiku a národ.

Je pravdou, že předci Michala Horáčka byli význačnými osobnostmi, avšak poněkud jinak zaměřeny než pan Horáček. Jeho prastrýcem byl Jaroslav Heyrovský-první Čech, jenž bylo ceněn Nobelovou cenou. Pradědeček byl Leopold Heyrovský, jenž byl profesorem Římského práva a rektorem univerzity Karlovy. Zde u jeho předků bych tedy viděl jistou oprávněnost býti elitou národa, ale u něho je jeho věhlas založen na tom, že byl profesionálním sázkařem, spoluzakladatelem sázkové kanceláře Fortuna a jejím majitelem, textařem, spisovatelem, ale také umývačem nádobí, padělatelem veřejné listiny a jistý čas i odsouzeným.

Málokdo to asi ví, ale Michal Horáček byl ve svém mládí poněkud divoký. Říká se, že byl vyloučen ze školy na přímý podnět Stb, ale bylo to poněkud jinak. Padělal veřejnou listinu-výjezdní doložku do USA. Po svém návratu z USA byl už na letišti za toto zatčen a domnívám se, že zcela oprávněně, protože i dnes je padělání veřejné listiny trestným činem.. Následně byl odsouzen a nějaký ten čas si pobyl ve vězení. Údajně seděl na jedné cele s pedofilem. Již od svého mládí rád sázel a to hlavně na koníčky v Pražské Chuchli. Říká se, že za komunistů byl černým sázkařem, což znamená, že provozoval tehdy zakázanou činnost. STB o něho měla samozřejmě velký zájem, protože se pohyboval v kruzích, kde se točily obrovské peníze. Dokonce mu bylo dáno krycí jméno sázkař. Jak ale vím, tak spolupráci s STB nikdy nepodepsal a členem KSČ nebyl, nicméně se domnívám, že nějaké vazby tam býti musely, protože velmi často jezdil na západ, což vzhledem k tomu,jaký měl škraloup z minulosti s onou výjezdní doložkou by bylo poněkud nestandardní. Navíc svazek STB, jenž byl na pana Horáčka u STB veden byl během takzvané sametové revoluce zničen. Zde vyvstává řada otázek proč!! Spolupracoval tedy a svazek byl zničen jen proto, aby se to nikdo nedozvěděl?? Nebo to bylo proto, že byl příslušníkem nové, STB připravované nástupnické mocenské struktury?? Tuto otázku by měl po pravdě samozřejmě vysvětlit pan Horáček sám, ale domnívám se, že si už na nic nebude pamatovat a řekne, že o žádném svazku ani nevěděl.

Spoluzakládal a posléze vlastnil sázkovou kancelář Fortuna. Tuto formu podnikání sice zákon umožňuje, ale já osobně a ze svého úhlu pohledu takovouto živností pohrdám. Přijde mi to postavené na principu využívání slabosti druhých lidí v jejich touze po zbohatnutí. Mnoho z nich skončilo s obrovskými dluhy, jako bezdomovci, v blázinci a někteří to dokonce řešili třeba skokem z Nuselského mostu. Mám pocit, že je to nemorální a domnívám se, že v tomto případě je pan Horáček i spoluviníkem lidského neštěstí i když samozřejmě on nikoho sázet nenutil. Přesto sama existence tohoto druhu podnikání není přínosná jak člověku, tak společnosti.

Abych nebyl jen negativní, tak musím vyzdvihnou činnost pana Horáčka na hudebním poli jakožto skvělého autora mnoha nezapomenutelných textů. Jeho texty zazněly v písních Michala Tučného, Petra Hapky, Petra Spáleného, Michaela Kocába, Hany Hegerové a dalších. Zde skutečně za sebou pan Horáček zanechal nesmazatelnou a pozitivní stopu. Dale se prezentoval ještě jako esejista, spisovatel, básník či producent.

To hlavní, s čím se osobně nemohu zásadně ztotožnit, je přístup pana Horáčka k otázce migrace. Pan Horáček patří mezi vítače imigrantů. Rád by jich tu měl co nejvíce. V tomto bodě jsem zásadně proti panu Horáčkovi, protože jsem toho názoru, že díky migrantům bude Český národ více a více umenšován. Bohužel to není otázka jen Českého národa, ale i ostatních Evropských národů a především jde o snahu zlikvidovat původní životní křesťanskou doktrínu a kulturu. Tato otázka je pro mě jako pro Čecha zcela zásadní a díky tomu, že vím jak to je, tak panu Horáčkovi bych svůj hlas nikdy nedal.


Zdroj.