Mocenské elity jsou morem svobodné demokracie

Co je to vlastně mocenská elita? Jsou to představitelé nové společenské třídy, tzv. politické. Osoby, které se dostaly k moci a zuby, nehty se u ní drží. Českým příkladem je například Kalousek a Schwanzenberg, kterým není cizí být u všeho a kýmkoliv. Navíc se tato mocenská elita opírá o tzv. morální elitu. To jsou zase osoby, které jsou ve svém oboru uznávány, jelikož jsou výtečnými odborníky. Jenže tady začíná ta šílenost. Ano morální elita jsou odborníci, avšak ve svém oboru. Nejsou politikové, tak jejich podpora elit mocenských je takové pimprlové divadlo, pro hloupý lid s mozkem vyčištěným z médií. Takový lid pak visí super odborníkům na cokoliv na rtech a věří jim vše. Pokud dobře operuji, nebo stavím doby, či cokoliv, tak mohu být velmi jednoduchým jedince v ostatních záležitostech.

Určitě jste už slyšeli o heslu: „Kdyby mohly volby něco změnit, tak by je už dávno zakázali.“ Na tomto tvrzení je kus pravdy. Mocenská elita je provázána s médii, které poslušně vytvářejí prostor pro situace, kdy na politickou scénu se nedostanou malé strany s názory odlišnými pro elity mocenské. Copak je to za demokracii, když hlas voliče malé strany je devalvován v předvolební kampani tím, že představitelé strany, kterou chce volit, nemají rovný přístup do médií. Uvědomělý občan na média nesází, čím větší inteligence, tím méně médiím takový jedinec věří. Ovšem sami víme, tedy ti, kteří se denně střetáváme ve své práci s lidmi, že na výši je menšina. A ta většina se nechává ovlivňovat mocenskými elitami.

Pokud namítáte, že hloupí mohou být rádi, že mají elitu mocenskou a ta že je ochrání, tak namítáte špatně. Toto je základní princip porušení svobody. Žádný jedinec nesmí být ovlivněn díky své inteligenci jiným jedincem, aby jej podporoval jen díky své hlouposti. Proti tomu takové jedince ochraňuje svoboda. Nakupování volebních hlasů od romských spoluobčanů stranami je klasická lichva, kdy více informovaný zneužívá méně informovaného a ještě mu nabízí finanční prospěch, který není rovný protislužbě. Toho se mocenské elity nebojí, jelikož co je hustá sociální síť? Nakupování volebních hlasů. Je to stejný zločin, avšak zločinci uzákoněný.

Dnešního dne právě jedna z mocenských elit bude slavit. Havloidi, jak jsou taky označování, dnes zprovoznili Fórum Karla Schwarzenberga. Toto fórum nebude nic jiného, nežli marketinkový nástroj mocenských elit, které se hlásí k mediálnímu fašismu. Budou neustále opakovat nepravdy, dokud jim slabší jedinci neuvěří. Navíc s podporou spřízněných novinářů budou útočit do všech, kteří mají odlišné názory.

Toto vše v době kdy slyšíme, že euroskeptici musejí být za své názory šikanování, jak prohlásil Schulz. Asi s tím má své zkušenosti, že pokud necháte lidem svobodu, tak myslí. Slabý jedinec se nechá přesvědčit, aby držel ústa. Silní jedince se postaví na pomyslné barikády a šikanu eurosoudruhů z Bruselu nebudou tolerovat. Ono šikana je zde již nyní. Jinak by nebylo slyšet o Pravých Finech, francouzské Národní frontě, švédských Národních demokratech nebo o straně Nigela Farage UKIP. Pravda se nedá ukřičet, šikanovat nebo zakázat. Pravda bude vždy pravdou. Svobodu Vám nikdo nevezme, nýbrž jen omezí a pak přijde o tu svou.